A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Deuteronómium 18

1
Levitskí kňazi, celý kmeň Lévi, nebudú mať nijaký podiel ani dedičstvo s Izraelom. Budú žiť z pokrmových obiet prinášaných Jahvemu a z jeho dedičstva.
2
Tento kmeň nebude mať dedičstvo medzi svojimi bratmi. Jahve je jeho dedičstvom, ako mu to povedal.
3
Toto bude patriť kňazovi od ľudu, od tých, čo prinášajú obetu, býka, či ovcu: kňazovi dajú stehno, čeľuste a žalúdka.
4
Dáš mu prvotiny svojho obilia, svojho nového vína a svojho oleja, tiež prvotiny strihania svojich oviec.
5
Lebo jeho si vyvolil Jahve, tvoj Boh, zo všetkých tvojich kmeňov, aby stál v službe Jahveho mena, on i jeho synovia po všetky dni.
6
Ak príde Levita z niektorého tvojho mesta, odkiaľkoľvek z Izraela, kde žije, so všetkou túžbou svojej duše na miesto, ktoré si vyvolí Jahve,
7
a bude konať službu v mene Jahveho, svojho Boha, ako všetci jeho bratia Leviti, ktorí tam stoja pred Jahvem, svojím Bohom,
8
bude jesť rovnaký podiel ako oni, nepočítajúc to, čo dostal z predaja svojej otcovizne.
9
Keď prídeš do krajiny, ktorú ti dáva Jahve, tvoj Boh, nebudeš sa učiť páchať tie isté ohavnosti ako tamojšie národy.
10
Nech sa nenájde u teba nikto, čo by svojho syna alebo dcéru prevádzal ohňom, ani veštec, ani hádač z oblakov, ani čarodejník, ani zaklínač,
11
ani kto by sa radil s veštcom, ani vyvolávač duchov, ani vedomec, ani kto by sa vypytoval mŕtvych.
12
Lebo každý, kto koná také veci, je odporný Jahvemu, tvojmu Bohu, a pre tieto ohavnosti Jahve, tvoj Boh, vyháňa tieto národy pred tebou.
13
Ty sa budeš dokonale držať Jahveho, svojho Boha.
14
Lebo tieto národy, ktoré zaujmeš, počúvajú hádačov a veštcov, ale Jahve, tvoj Boh, to tebe nedovolil robiť.
15
Jahve, tvoj Boh, ti vzbudí proroka z tvojho stredu, spomedzi tvojich bratov, proroka ako ja, toho budete počúvať.
16
Celkom tak, ako si žiadal od Jahveho, svojho Boha, na Chorebe v deň Zhromaždenia: "Už viac nebudem počúvať hlas Jahveho, svojho Boha, ani sa už viac nebudem pozerať na ten veľký oheň, aby som nezomrel,"
17
a Jahve mi povedal: "Dobre hovorili."
18
Proroka, ako si ty, im vzbudím spomedzi ich bratov, svoje slová vložím do jeho úst a on im povie všetko, čo mu prikážem.
19
Ak niekto nepočúvne moje slová, ktoré prorok vysloví v mojom mene, toho vezmem ja na zodpovednosť.
20
Ale prorok, ktorý by sa odvážil hovoriť v mojom mene, čo som mu nekázal hovoriť, alebo by hovoril v mene iných bohov, ten prorok zomrie."
21
Možno si povieš vo svojom srdci: "Ako poznáme, že toto slovo Jahve nepovedala?"
22
Ak ten prorok hovoril v mene Jahveho, a to sa nestane a neuskutoční, to slovo nepovedal Jahve. Ten prorok hovoril opovážlivo. Neboj sa ho.
Deuteronómium 18:1
Deuteronómium 18:2
Deuteronómium 18:3
Deuteronómium 18:4
Deuteronómium 18:5
Deuteronómium 18:6
Deuteronómium 18:7
Deuteronómium 18:8
Deuteronómium 18:9
Deuteronómium 18:10
Deuteronómium 18:11
Deuteronómium 18:12
Deuteronómium 18:13
Deuteronómium 18:14
Deuteronómium 18:15
Deuteronómium 18:16
Deuteronómium 18:17
Deuteronómium 18:18
Deuteronómium 18:19
Deuteronómium 18:20
Deuteronómium 18:21
Deuteronómium 18:22
Deuteronómium 1 / Deu 1
Deuteronómium 2 / Deu 2
Deuteronómium 3 / Deu 3
Deuteronómium 4 / Deu 4
Deuteronómium 5 / Deu 5
Deuteronómium 6 / Deu 6
Deuteronómium 7 / Deu 7
Deuteronómium 8 / Deu 8
Deuteronómium 9 / Deu 9
Deuteronómium 10 / Deu 10
Deuteronómium 11 / Deu 11
Deuteronómium 12 / Deu 12
Deuteronómium 13 / Deu 13
Deuteronómium 14 / Deu 14
Deuteronómium 15 / Deu 15
Deuteronómium 16 / Deu 16
Deuteronómium 17 / Deu 17
Deuteronómium 18 / Deu 18
Deuteronómium 19 / Deu 19
Deuteronómium 20 / Deu 20
Deuteronómium 21 / Deu 21
Deuteronómium 22 / Deu 22
Deuteronómium 23 / Deu 23
Deuteronómium 24 / Deu 24
Deuteronómium 25 / Deu 25
Deuteronómium 26 / Deu 26
Deuteronómium 27 / Deu 27
Deuteronómium 28 / Deu 28
Deuteronómium 29 / Deu 29
Deuteronómium 30 / Deu 30
Deuteronómium 31 / Deu 31
Deuteronómium 32 / Deu 32
Deuteronómium 33 / Deu 33
Deuteronómium 34 / Deu 34