A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Deuteronómium 16

1
Zachovávaj mesiac abib a sláv Paschu pre Jahveho, svojho Boha, lebo v mesiaci abibe ťa Jahve, tvoj Boh, vyviedol v noci z Egypta.
2
Budeš obetovať paschu Jahvemu, svojmu Bohu, z dobytka a oviec na mieste, ktoré si vyvolí Pán, aby tam bývalo jeho meno.
3
S obetou nebudeš jesť kvasený chlieb; po sedem dní s ňou budeš jesť nekvasené chleby, chlieb biedy, lebo náhle si vyšiel z Egyptskej krajiny: a tak po všetky dni svojho života sa budeš rozpomínať na deň, keď si vyšiel z Egyptskej krajiny.
4
Po sedem dní nebude vidno u teba kvas na celom tvojom území a z mäsa, ktoré obetuješ večer prvého dňa, nech do rána nezostane nič.
5
Paschu nesmieš obetovať v jednom zo svojich miest, ktoré ti dá Jahve, tvoj Boh,
6
ale na mieste, ktoré si vyvolí Jahve, tvoj Boh, ako bydlisko pre svoje meno, tam obetuješ paschu, večer, pri západe slnka, v čase, keď si vyšiel z Egypta.
7
Uvaríš ju a zješ na mieste, ktoré si vyvolí Jahve, tvoj Boh, a potom ráno sa môžeš odtiaľ vrátiť a ísť do svojich stanov.
8
Po šesť dní budeš jesť nekvasené chleby; siedmeho dňa bude zhromaždenie na počesť Jahveho, tvojho Boha; nebudeš konať nijakú prácu.
9
Odpočítaš sedem týždňov. Keď kosák začne žať klasy, vtedy začneš počítať sedem týždňov.
10
Potom budeš sláviť sviatok Týždňov pre Jahveho, svojho Boha, s dobrovoľnou obetou, ktorú urobí tvoja ruka podľa toho, ako ti požehná Jahve, tvoj Boh.
11
Na mieste, ktoré si vyvolil Jahve, tvoj Boh, za príbytok pre svoje meno, budeš sa veseliť pred Jahvem, svojím Bohom: ty, tvoj syn i tvoja dcéra, tvoj otrok i tvoja otrokyňa, Levita, ktorý býva v tvojom meste, cudzinec, sirota a vdova, ktorí žijú uprostred teba.
12
Rozpomenieš sa, že si bol otrokom v Egypte, preto zachovaj a plň tieto zákony.
13
Budeš sláviť sviatok Stanov po sedem dní, keď zoberieš úrodu z humna a z lisu.
14
Budeš sa veseliť v tento sviatok ty, tvoj syn a tvoja dcéra, tvoj otrok a tvoja otrokyňa, Levita i cudzinec, sirota a vdova, ktorí sú v tvojich bránach.
15
Sedem dní budeš sláviť sviatok pred Jahvem, svojím Bohom, na mieste, ktoré si vyvolí Jahve, lebo Jahve, tvoj Boh, ťa požehná na celej tvojej úrode a pri každom tvojom podujatí, aby si sa mohol plne radovať.
16
Tri razy do roka nech sa všetci tvoji muži predstavia pred Jahvem, tvojím Bohom, na mieste, ktoré si vyvolí: na sviatok Nekvasených chlebov, na sviatok Týždňov a na sviatok Stanov. Nikto nech sa nepredstaví pred Bohom s prázdnymi rukami;
17
ale každý dá podľa miery, akou mu požehnal Jahve, tvoj Boh.
18
V každom meste, ktoré ti dá Jahve, tvoj Boh, ustanovíš sudcov a pisárov pre všetky tvoje kmene; tí budú súdiť ľud spravodlivým súdom.
19
Neprekrútiš právo, nebudeš uprednostňovať nikoho, neprijmeš úplatok, lebo úplatok zaslepuje oči múdrych a prekrúca slová spravodlivých.
20
Spravodlivosť, len spravodlivosť budeš sledovať, aby si ostal nažive a zaujal krajinu, ktorú ti dáva Jahve, tvoj Boh.
21
Nezasadíš posvätný stĺp z nijakého dreva pri oltári Jahveho, svojho Boha, ktorý si vystavíš,
22
a nepostavíš stélu, ktorú nenávidí Jahve, tvoj Boh.
Deuteronómium 16:1
Deuteronómium 16:2
Deuteronómium 16:3
Deuteronómium 16:4
Deuteronómium 16:5
Deuteronómium 16:6
Deuteronómium 16:7
Deuteronómium 16:8
Deuteronómium 16:9
Deuteronómium 16:10
Deuteronómium 16:11
Deuteronómium 16:12
Deuteronómium 16:13
Deuteronómium 16:14
Deuteronómium 16:15
Deuteronómium 16:16
Deuteronómium 16:17
Deuteronómium 16:18
Deuteronómium 16:19
Deuteronómium 16:20
Deuteronómium 16:21
Deuteronómium 16:22
Deuteronómium 1 / Deu 1
Deuteronómium 2 / Deu 2
Deuteronómium 3 / Deu 3
Deuteronómium 4 / Deu 4
Deuteronómium 5 / Deu 5
Deuteronómium 6 / Deu 6
Deuteronómium 7 / Deu 7
Deuteronómium 8 / Deu 8
Deuteronómium 9 / Deu 9
Deuteronómium 10 / Deu 10
Deuteronómium 11 / Deu 11
Deuteronómium 12 / Deu 12
Deuteronómium 13 / Deu 13
Deuteronómium 14 / Deu 14
Deuteronómium 15 / Deu 15
Deuteronómium 16 / Deu 16
Deuteronómium 17 / Deu 17
Deuteronómium 18 / Deu 18
Deuteronómium 19 / Deu 19
Deuteronómium 20 / Deu 20
Deuteronómium 21 / Deu 21
Deuteronómium 22 / Deu 22
Deuteronómium 23 / Deu 23
Deuteronómium 24 / Deu 24
Deuteronómium 25 / Deu 25
Deuteronómium 26 / Deu 26
Deuteronómium 27 / Deu 27
Deuteronómium 28 / Deu 28
Deuteronómium 29 / Deu 29
Deuteronómium 30 / Deu 30
Deuteronómium 31 / Deu 31
Deuteronómium 32 / Deu 32
Deuteronómium 33 / Deu 33
Deuteronómium 34 / Deu 34