A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Deuteronómium 14

1
Vy ste synmi Jahveho, svojho Boha. Kvôli mŕtvemu si nebudete robiť zárezy, ani si nebudete holiť predné vlasy na hlave.
2
Lebo ty si ľud zasvätený Jahvemu, svojmu Bohu, a Jahve ťa vybral spomedzi všetkých národov, ktoré sú na zemi, aby si bol jeho vlastným ľudom.
3
Nebudeš jesť nič ohavné!
4
Toto sú zvieratá, ktoré smiete jesť: vôl, ovca a koza,
5
jeleň, gazela, daniel a kozorožec, antilopa, byvol a kamzík.
6
Môžete jesť všetky zvieratá, ktoré majú rozdelené kopytá, rozpoltené na dvoje, a ktoré prežúvajú.
7
Ale z prežúvavcov a z tých, ktoré majú rozdelené, rozpoltené kopytá, nesmiete jesť tieto: ťavu, zajaca a jazveca, ktoré prežúvajú, ale nemajú rozdelené kopytá; budú pre vás nečisté!
8
Ani sviňu, ktorá má síce rozpoltené paprčky, ale neprežúva: bude pre vás nečistá. Ich mäso nesmiete jesť, ani sa nedotknete ich zdochlín.
9
Z toho, čo žije vo vode, môžete jesť toto: všetko, čo má plutvy a šupiny, to môžete jesť.
10
Ale nesmiete jesť nič z toho, čo nemá plutvy a šupiny; považujte to za nečisté.
11
Môžete jesť všetky čisté vtáky,
12
ale nesmiete jesť tieto: orol, orlosup, orol morský,
13
kaňa, krahulec, všetky druhy jastrabov,
14
všetky druhy krkavcov,
15
pštros, kukučka, čajka a všetky druhy sokolov,
16
kuvik, výr a ibis,
17
pelikán, biely sup, kormorán,
18
bocian, všetky druhy volaviek, dudok a netopier.
19
Všetok okrídlený hmyz vám bude nečistý, nesmiete ho jesť.
20
Všetko čisté vtáctvo môžete jesť.
21
Nesmiete jesť nijakú zdochlinu. Dáš ju cudzincovi, ktorý býva v tvojom meste, nech ju zje, alebo ju predaj cudzincovi zvonku. Lebo ty si ľud zasvätený Jahvemu, svojmu Bohu. Nebudeš variť kozľa v mlieku jeho matky.
22
Rok čo rok budeš odvádzať desiatok z celej úrody svojej sejby, zo všetkého, čo rastie na tvojom poli
23
a v prítomnosti Jahveho, svojho Boha, na mieste, ktoré si vyvolí za príbytok pre svoje meno, budeš jesť desiatok zo svojho obilia, zo svojho nového vína, zo svojho oleja a prvorodené zo svojho dobytka i oviec; takto sa naučíš mať navždy úctivú bázeň k Jahvemu, svojmu Bohu.
24
Ak je cesta pre teba príliš dlhá, ak nemôžeš zaniesť desiatok, lebo miesto, ktoré si vyvolil Jahve, tvoj Boh, ako sídlo pre svoje meno, je príliš ďaleko od teba, keď ťa požehná Jahve, tvoj Boh,
25
zameníš svoj desiatok za striebro, zaviažeš striebro, vezmeš do svojej ruky a pôjdeš na miesto, ktoré si vyvolí Jahve, tvoj Boh;
26
tam vymeníš striebro za všetko, čo sa ti zažiada: dobytok, ovce, víno alebo opojný nápoj, za všetko, čo sa ti zachce. Tam budeš jesť pred Jahvem, svojím Bohom, a budeš sa veseliť, ty i tvoj dom.
27
Nezabudneš na Levitu, ktorý je v tvojich bránach, lebo nemá podiel ani dedičstvo s tebou.
28
Na konci tretieho roku odvedieš všetky desiatky zo svojej úrody toho roku a zložíš ich vo svojich bránach.
29
Potom prídu jesť Levita (lebo nemá podiel ani dedičstvo s tebou), cudzinec, sirota a vdova z tvojho mesta a nasýtia sa z toho. Tak ťa Jahve, tvoj Boh, požehná vo všetkých prácach, čo tvoje ruky budú konať.
Deuteronómium 14:1
Deuteronómium 14:2
Deuteronómium 14:3
Deuteronómium 14:4
Deuteronómium 14:5
Deuteronómium 14:6
Deuteronómium 14:7
Deuteronómium 14:8
Deuteronómium 14:9
Deuteronómium 14:10
Deuteronómium 14:11
Deuteronómium 14:12
Deuteronómium 14:13
Deuteronómium 14:14
Deuteronómium 14:15
Deuteronómium 14:16
Deuteronómium 14:17
Deuteronómium 14:18
Deuteronómium 14:19
Deuteronómium 14:20
Deuteronómium 14:21
Deuteronómium 14:22
Deuteronómium 14:23
Deuteronómium 14:24
Deuteronómium 14:25
Deuteronómium 14:26
Deuteronómium 14:27
Deuteronómium 14:28
Deuteronómium 14:29
Deuteronómium 1 / Deu 1
Deuteronómium 2 / Deu 2
Deuteronómium 3 / Deu 3
Deuteronómium 4 / Deu 4
Deuteronómium 5 / Deu 5
Deuteronómium 6 / Deu 6
Deuteronómium 7 / Deu 7
Deuteronómium 8 / Deu 8
Deuteronómium 9 / Deu 9
Deuteronómium 10 / Deu 10
Deuteronómium 11 / Deu 11
Deuteronómium 12 / Deu 12
Deuteronómium 13 / Deu 13
Deuteronómium 14 / Deu 14
Deuteronómium 15 / Deu 15
Deuteronómium 16 / Deu 16
Deuteronómium 17 / Deu 17
Deuteronómium 18 / Deu 18
Deuteronómium 19 / Deu 19
Deuteronómium 20 / Deu 20
Deuteronómium 21 / Deu 21
Deuteronómium 22 / Deu 22
Deuteronómium 23 / Deu 23
Deuteronómium 24 / Deu 24
Deuteronómium 25 / Deu 25
Deuteronómium 26 / Deu 26
Deuteronómium 27 / Deu 27
Deuteronómium 28 / Deu 28
Deuteronómium 29 / Deu 29
Deuteronómium 30 / Deu 30
Deuteronómium 31 / Deu 31
Deuteronómium 32 / Deu 32
Deuteronómium 33 / Deu 33
Deuteronómium 34 / Deu 34