A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Deuteronómium 12

1
Toto sú zákony a zvyky, ktoré budete starostlivo zachovávať v krajine, ktorú ti dal Jahve, Boh tvojich otcov, aby si ju vlastnil po všetky dni, kým budete žiť na tejto pôde.
2
Úplne zničíte všetky miesta, na ktorých slúžili svojim bohom národy, ktoré si podmaníte, na vysokých vrchoch, na kopcoch a pod každým zeleným stromom.
3
Zrúcate ich oltáre, rozbijete ich stély; ohňom spálite ich posvätné stĺpy, pováľate sochy ich bohov, a tak vyhladíte ich meno z toho miesta.
4
Ale voči Jahvemu, svojmu Bohu, budete konať inak.
5
Budete vyhľadávať miesto, ktoré si vyvolí Jahve, váš Boh, zo všetkých vašich kmeňov, aby tam vložil svoje meno a prebýval tam;
6
tam budeš prichádzať. Tam budete prinášať svoje celopaly a svoje obety, svoje desiatky a dary svojich rúk, svoje dary zásľubné dobrovoľné, prvorodené kusy svojho rožného i drobného dobytka,
7
tam budete jesť pred Jahvem, svojím Bohom, a budete sa radovať vy a vaše domy zo všetkých svojich prác, lebo ťa požehnal Jahve, tvoj Boha.
8
Nebudete robiť tak, ako to robíme dnes tu: každý robí, čo sa mu pozdáva,
9
lebo ste ešte nedošli na miesto odpočinku, do dedičstva, ktoré ti dáva Jahve, tvoj Boh.
10
Prekročíte Jordán a usadíte sa v krajine, ktorú vám dáva do dedičstva Jahve, váš Boh; on vám daruje pokoj od všetkých okolitých nepriateľov a vy budete bývať bezpečne.
11
Potom na mieste, ktoré si zvolí Jahve, váš Boh, aby tam prebývalo jeho meno, budete prinášať všetko, čo vám prikazujem: svoje celopaly a svoje obety, svoje desiatky, obety pozdvihovania svojich rúk a všetky vybrané dary, ktoré ste sľubom zasvätili Jahvemu;
12
a budete sa veseliť pred Jahvem, svojím Bohom, vy, vaši synovia a vaše dcéry, vaši sluhovia i vaše slúžky i Levita, ktorý býva u vás, lebo on nemá podiel ani dedičný majetok medzi vami.
13
Dbaj, aby si neobetoval svoje celopaly na akomkoľvek mieste, ktoré uvidíš,
14
ale svoje celopaly budeš obetovať iba na mieste, ktoré si vyvolí Jahve v jednom z tvojich kmeňov, tam budeš konať všetko, čo ti prikazujem.
15
Ale, kedykoľvek budeš chcieť, môžeš vo všetkých svojich mestách zabíjať a jesť toľko mäsa, koľko ti požehná Jahve, tvoj Boh. Nečistý i čistý smie z toho jesť, akoby jedli mäso z gazely alebo z jeleňa.
16
Len krv nebudete jesť, ale vyleješ ju na zem ako vodu.
17
Vo svojich mestách nesmieš jesť desiatok zo svojho obilia, zo svojho nového vína alebo zo svojho čerstvého oleja, ani z prvorodených svojho dobytka a oviec, ani z nijakých zásľubných darov, ani z darov dobrovoľných a z iných darov svojich rúk.
18
Ale budeš to jesť pred Jahvem, svojím Bohom, na mieste, ktoré si vyvolí Jahve, tvoj Boh, a len tam ty, tvoj syn i tvoja dcéra, tvoj sluha a tvoja slúžka i Levita, ktorý býva u teba. Budeš sa veseliť pred Jahvem, svojím Bohom, zo všetkého, čo podnikli tvoje ruky.
19
Chráň sa opustiť Levitu, dokiaľ žiješ na svojej pôde, po všetky svoje dni.
20
Keď Jahve, tvoj Boh, rozšíri tvoje hranice, ako ti sľúbil, a ty zvoláš: "Jedol by som mäso," lebo si zatúžil jesť mäso, môžeš jesť mäso, koľko sa ti zažiada.
21
Ak miesto, ktoré si vyvolí Jahve, tvoj Boh, ako sídlo svojho mena, bude od teba príliš ďaleko, môžeš zabiť zo svojho dobytka a oviec, ktoré ti dá Jahve, ako som ti prikázal; môžeš jesť vo svojich mestách, koľko sa ti zapáči,
22
ale budeš ho jesť tak, ako sa jedáva mäso z gazely alebo z jeleňa; môžete ho jesť spolu, tak nečistý, ako čistý.
23
Len sa chráň, aby si nejedol krv, lebo krv je duša a ty nesmieš jesť dušu s mäsom!
24
Nebudeš ju jesť, ale vyleješ ju na zem ako vodu.
25
Nebudeš ju jesť, aby si bol šťastný ty a tvoj syn po tebe, keď budeš konať, čo je správne v Jahveho očiach.
26
Ale to posvätné, čo máš darovať, a dary, ktoré si sľúbil, vezmeš a prinesieš na miesto, ktoré si vyvolí Jahve.
27
Tam na oltári Jahveho, svojho Boha, pripravíš svoje celopaly, mäso a krv. Krv tvojich obiet bude vyliata na oltár Jahveho, tvojho Boha, a ty zješ mäso.
28
Starostlivo zachovávaj a počúvaj všetky tieto slová, ktoré ti prikazujem, aby sa dobre vodilo tebe i tvojim synom po tebe naveky, keď budeš robiť, čo je dobré a správne v očiach Jahveho, tvojho Boha.
29
Keď Jahve, tvoj Boh, vyhubí pred tebou národy, ku ktorým ideš, aby si si ich podmanil, a keď si ich podmaníš a budeš bývať v ich krajine,
30
po ich vyhubení pred tebou sa chráň, aby si neuviazol v osídle nasledujúc ich príklad, aby si nevyhľadával ich bohov hovoriac: "Ako tieto národy slúžili svojim bohom? Aj ja tak budem robiť."
31
Voči Jahvemu, svojmu Bohu, si tak počínať nebudeš. Lebo Jahvemu sa toto všetko hnusí a nenávidí, čo ony robili pre svojich bohov: ony dokonca aj svojich synov a svoje dcéry spaľujú ohňom na obetu pre svojich bohov!
Deuteronómium 12:1
Deuteronómium 12:2
Deuteronómium 12:3
Deuteronómium 12:4
Deuteronómium 12:5
Deuteronómium 12:6
Deuteronómium 12:7
Deuteronómium 12:8
Deuteronómium 12:9
Deuteronómium 12:10
Deuteronómium 12:11
Deuteronómium 12:12
Deuteronómium 12:13
Deuteronómium 12:14
Deuteronómium 12:15
Deuteronómium 12:16
Deuteronómium 12:17
Deuteronómium 12:18
Deuteronómium 12:19
Deuteronómium 12:20
Deuteronómium 12:21
Deuteronómium 12:22
Deuteronómium 12:23
Deuteronómium 12:24
Deuteronómium 12:25
Deuteronómium 12:26
Deuteronómium 12:27
Deuteronómium 12:28
Deuteronómium 12:29
Deuteronómium 12:30
Deuteronómium 12:31
Deuteronómium 1 / Deu 1
Deuteronómium 2 / Deu 2
Deuteronómium 3 / Deu 3
Deuteronómium 4 / Deu 4
Deuteronómium 5 / Deu 5
Deuteronómium 6 / Deu 6
Deuteronómium 7 / Deu 7
Deuteronómium 8 / Deu 8
Deuteronómium 9 / Deu 9
Deuteronómium 10 / Deu 10
Deuteronómium 11 / Deu 11
Deuteronómium 12 / Deu 12
Deuteronómium 13 / Deu 13
Deuteronómium 14 / Deu 14
Deuteronómium 15 / Deu 15
Deuteronómium 16 / Deu 16
Deuteronómium 17 / Deu 17
Deuteronómium 18 / Deu 18
Deuteronómium 19 / Deu 19
Deuteronómium 20 / Deu 20
Deuteronómium 21 / Deu 21
Deuteronómium 22 / Deu 22
Deuteronómium 23 / Deu 23
Deuteronómium 24 / Deu 24
Deuteronómium 25 / Deu 25
Deuteronómium 26 / Deu 26
Deuteronómium 27 / Deu 27
Deuteronómium 28 / Deu 28
Deuteronómium 29 / Deu 29
Deuteronómium 30 / Deu 30
Deuteronómium 31 / Deu 31
Deuteronómium 32 / Deu 32
Deuteronómium 33 / Deu 33
Deuteronómium 34 / Deu 34