A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Efezanom 61
Deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo to je spravodlivé.
2
Cti svojho otca i matku, to je prvé prikázanie s prisľúbením:
3
Aby ti dobre bolo a aby si dlho žil na zemi.
4
A vy, otcovia, nevyvolávajte hnev u svojich detí, ale používajte, keď ich vychovávate, karhania a napomínania inšpirované Pánom.
5
Otroci, poslúchajte pozemských pánov s bázňou a chvením, s úprimným srdcom ako Krista.
6
Neslúžte iba naoko, ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale ako otroci Kristovi, ktorí z tej duše plnia Božiu vôľu.
7
Slúžte ochotne ako Pánovi, a nie ako ľuďom.
8
Veď viete, že každý, aj otrok, aj slobodný, dostane od Pána odmenu za všetko dobré, čo urobí.
9
A vy, páni, správajte sa k nim tak isto a prestaňte sa vyhrážať, veď viete, že aj ich, aj váš Pán je v nebi a on nenadŕža nikomu.
10
Napokon, naberte si sily v Pánovi a v sile jeho moci.
11
Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla.
12
Lebo nemáme bojovať s bytosťami z krvi a tela, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, s duchmi zla, ktorí bývajú v nebeských sférach.
13
Preto si vezmite a oblečte Božiu výzbroj, aby ste mohli v zlý deň odolať, všetko prekonať a obstáť.
14
Stojte teda: opášte si bedrá pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti
15
a na nohy si obujte horlivosť šíriť evanjelium pokoja.
16
Majte vždy v ruke štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy Zlého.
17
A vezmite si prilbu spásy a meč Ducha, to je Božie slovo.
18
Modlite sa a proste, modlite sa bez prestania v Duchu a v ňom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých;
19
aj za mňa, aby mi bola daná reč, keď otvorím ústa, aby som smelo zvestoval tajomstvo evanjelia,
20
ktorého som vyslancom v okovách; aby som mal odvahu hlásať ho, ako je moja povinnosť.
21
Chcem, aby ste aj vy vedeli, čo je so mnou a čo robím. Všetko vám rozpovie Tychikos, milovaný brat a verný pomocník v Pánovi.
22
Posielam vám ho práve na to, aby ste sa dozvedeli, čo je s nami, a aby potešil vaše srdcia.
23
Pokoj bratom a láska i viera od Boha Otca i od Pána Ježiša Krista.
24
Milosť so všetkými, ktorí milujú nášho Pána Ježiša Krista, v neporušenom živote.Efezanom 6:1
Efezanom 6:2
Efezanom 6:3
Efezanom 6:4
Efezanom 6:5
Efezanom 6:6
Efezanom 6:7
Efezanom 6:8
Efezanom 6:9
Efezanom 6:10
Efezanom 6:11
Efezanom 6:12
Efezanom 6:13
Efezanom 6:14
Efezanom 6:15
Efezanom 6:16
Efezanom 6:17
Efezanom 6:18
Efezanom 6:19
Efezanom 6:20
Efezanom 6:21
Efezanom 6:22
Efezanom 6:23
Efezanom 6:24


Efezanom 1 / Efe 1
Efezanom 2 / Efe 2
Efezanom 3 / Efe 3
Efezanom 4 / Efe 4
Efezanom 5 / Efe 5
Efezanom 6 / Efe 6