A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Efezanom 51
Napodobňujte Boha ako milované deti
2
a žite v láske tak, ako aj Kristus miluje nás a vydal seba samého Bohu za nás ako dar a obetu príjemnej vône.
3
Smilstvo a každá nečistota alebo lakomstvo nech sa ani len nespomenú medzi vami, ako sa patrí na svätých,
4
ani sprosté, ani hlúpe reči a neprístojné žarty, lebo to sa nesluší. Radšej vzdávajte vďaky.
5
Lebo si dobre uvedomte, že ani jeden smilník, ani nečistý, ani chamtivec, čo je modloslužobník, nemá právo na dedičstvo v Kristovom a Božom kráľovstve.
6
Nech vás nik nezvedie prázdnymi rečami, lebo pre tieto veci prichádza Boží hnev na neposlušných synov.
7
Preto nemajte s nimi nič spoločné.
8
Kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla!
9
Lebo ovocie svetla je v každej dobrote, spravodlivosti a pravde.
10
Skúmajte, čo sa páči Pánovi,
11
a nemajte účasť na jalových skutkoch tmy, ale ich skôr verejne odhaľujte!
12
Veď je hanba čo len hovoriť o tom, čo títo ľudia páchajú v skrytosti.
13
Ale keď sa všetko toto odhalí, vidí sa v pravom svetle.
14
A všetko, čo sa vidí, je svetlo. Preto sa hovorí: Zobuď sa, ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych a Kristus ťa osvieti.
15
Dávajte si veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri.
16
Využívajte čas, lebo dni sú zlé.
17
Preto nebuďte nerozumní, ale pochopte, čo je Pánova vôľa.
18
Neopíjajte sa vínom, veď v ňom je samopaš, ale dávajte sa naplniť Duchom
19
a hovorte medzi sebou žalmy, hymny a duchovné piesne; spievajte a oslavujte Pána z celého svojho srdca.
20
Ustavične vzdávajte vďaky za všetko Bohu Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista.
21
Podriaďujte sa navzájom v bázni pred Kristom.
22
Ženy nech sú podriadené svojim mužom, ako keby to bol sám Pán:
23
lebo muž je hlavou ženy, ako je Kristus Hlavou Cirkvi, on, Spasiteľ jej Tela.
24
Ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak aj ženy svojim mužom vo všetkom.
25
Muži, milujte svoje manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu,
26
aby ju posvätil očistným kúpeľom vody, sprevádzaným slovom,
27
lebo chcel, aby si ju sám sebe predstavil skvejúcu sa, bez škvrny a vrásky a ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená.
28
Tak aj muži majú povinnosť milovať svoje manželky ako vlastné telo. Kto miluje svoju manželku, miluje seba samého.
29
Veď nik nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale živí si ho a opatruje, ako aj Kristus Cirkev,
30
lebo sme údmi jeho Tela.
31
Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele.
32
Toto tajomstvo je veľké; chcem povedať, že sa vzťahuje na Krista a na Cirkev.
33
Teda aj každý z vás nech miluje svoju manželku ako seba samého. A manželka zasa nech si ctí svojho muža.Efezanom 5:1
Efezanom 5:2
Efezanom 5:3
Efezanom 5:4
Efezanom 5:5
Efezanom 5:6
Efezanom 5:7
Efezanom 5:8
Efezanom 5:9
Efezanom 5:10
Efezanom 5:11
Efezanom 5:12
Efezanom 5:13
Efezanom 5:14
Efezanom 5:15
Efezanom 5:16
Efezanom 5:17
Efezanom 5:18
Efezanom 5:19
Efezanom 5:20
Efezanom 5:21
Efezanom 5:22
Efezanom 5:23
Efezanom 5:24
Efezanom 5:25
Efezanom 5:26
Efezanom 5:27
Efezanom 5:28
Efezanom 5:29
Efezanom 5:30
Efezanom 5:31
Efezanom 5:32
Efezanom 5:33


Efezanom 1 / Efe 1
Efezanom 2 / Efe 2
Efezanom 3 / Efe 3
Efezanom 4 / Efe 4
Efezanom 5 / Efe 5
Efezanom 6 / Efe 6