A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Efezanom 21
Aj vy ste boli mŕtvi pre svoje poklesky a hriechy,
2
v ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohto sveta, podľa kniežaťa vzdušnej mocnosti, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch.
3
K nim sme kedysi patrili aj my všetci, lebo sme žili podľa svojich telesných žiadostí, keď sme konali podľa záľub tela a mysle, a tak sme boli od prírody deťmi hnevu ako ostatní.
4
Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje,
5
keď sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom — milosťou ste spasení — 
6
a s ním nás vzkriesil a daroval nám miesto v nebi, v Kristovi Ježišovi.
7
Tým chcel ukázať budúcim vekom nesmierne bohatstvo svojej milosti dobrotou voči nám v Kristovi Ježišovi.
8
Lebo spasení ste milosťou skrze vieru. Táto spása nie je z vás, je to Boží dar.
9
Nie je zo skutkov, aby sa nik nevystatoval.
10
Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi, aby sme sa venovali dobrým skutkom, ktoré Boh vopred pripravil, aby sme ich konali.
11
Preto pamätajte, že kedysi ste boli pohanmi podľa tela a neobrezanými vás volali tí, čo sa nazývali obrezanými rukou na tele.
12
V tom čase ste boli bez Krista, mimo izraelského spoločenstva, bez účasti na zmluvách prisľúbenia, nemali ste ani nádej, ani Boha na tomto svete.
13
Ale teraz v Kristovi Ježišovi, vy, čo ste boli kedysi ďaleko, stali ste sa blízkymi skrze Kristovu krv.
14
Veď on je náš pokoj. On z oboch národov urobil jeden, zbúral medzi nimi múr, ktorý ich delila, zničiac vo svojom tele nenávisť
15
tým, že zrušil Zákon prikázaní, spočívajúci v nariadeniach, aby vo svojej osobe z týchto dvoch vytvoril jedného nového človeka a nastolil pokoj.
16
Aby ich zmieril s Bohom, oboch v jednom Tele skrze Kríž: vo svojej osobe zabil nepriateľstvo.
17
Vtedy prišiel zvestovať pokoj, pokoj vám, čo ste boli ďaleko, a pokoj tým, čo boli blízko:
18
lebo skrze neho máme obaja v jednom Duchu voľný prístup k Otcovi.
19
Teda už nie ste cudzinci ani prišelci, ale ste spoluobčania svätých a patríte do Božej rodiny.
20
Lebo stavba, ktorou ste, má za základ apoštolov a prorokov a základným kameňom je sám Kristus Ježiš.
21
V ňom každá stavba pevne pospájaná rastie v svätý chrám v Pánovi.
22
Doňho ste aj vy vbudovaní, aby ste sa stali Božím príbytkom v Duchu.Efezanom 2:1
Efezanom 2:2
Efezanom 2:3
Efezanom 2:4
Efezanom 2:5
Efezanom 2:6
Efezanom 2:7
Efezanom 2:8
Efezanom 2:9
Efezanom 2:10
Efezanom 2:11
Efezanom 2:12
Efezanom 2:13
Efezanom 2:14
Efezanom 2:15
Efezanom 2:16
Efezanom 2:17
Efezanom 2:18
Efezanom 2:19
Efezanom 2:20
Efezanom 2:21
Efezanom 2:22


Efezanom 1 / Efe 1
Efezanom 2 / Efe 2
Efezanom 3 / Efe 3
Efezanom 4 / Efe 4
Efezanom 5 / Efe 5
Efezanom 6 / Efe 6