A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Galaťanom 5

1
Kristus nás oslobodil, aby sme zostali slobodní. Držte sa teda a nedajte sa znovu zapriahnuť do jarma otroctva!
2
Ja, Pavol, vám hovorím: Ak sa dáte obrezať, Kristus vám nič neprospeje.
3
Znovu dosvedčujem každému človekovi, ktorý sa dá obrezať, že je povinný zachovávať celý Zákon.
4
Vy, čo hľadáte spravodlivosť v Zákone, odtrhli ste sa od Krista, vypadli ste z milosti.
5
My však v nádeji očakávame spravodlivosť podľa viery účinkom Ducha.
6
Lebo v Kristovi Ježišovi ani obriezka nič neznamená, ani neobriezka, ale viera činná skrze lásku.
7
Dobre ste začali bežať. Kto vás zadržal, aby ste boli podriadení pravde?
8
Toto navádzanie nepochádza od toho, ktorý vás volá.
9
Trochu kvasu prekvasí celé cesto.
10
Ja vám dôverujem, že spojení v Pánovi nebudete inak zmýšľať. Ale ten, čo vás mätie, odnesie si trest, nech je to ktokoľvek.
11
Ak ja, bratia, ešte stále ohlasujem obriezku, prečo ma potom prenasledujú? Veď potom je odstránené pohoršenie kríža!
12
Nech sa dajú hoci aj kastrovať tí, čo vás mätú.
13
Vy, bratia moji, ste povolaní k slobode; len nedávajte slobodu za príležitosť telu, ale navzájom si slúžte v láske.
14
Veď celý Zákon sa spĺňa v jedinom slove, v tomto: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého.
15
Ale ak sa medzi sebou hryziete a žeriete, dajte pozor, aby ste sa navzájom nevyhubili!
16
Hovorím však: Dajte sa viesť Duchom a nebudete spĺňať žiadosti tela.
17
Lebo telo si žiada, čo je proti Duchu, a Duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, natoľko, že nerobíte, čo by ste chceli.
18
Ale ak vás vedie Duch, nie ste pod Zákonom.
19
Skutky tela sú zjavné: smilstvo, nečistota, chlipnosť,
20
modloslužba, mágia, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly,
21
závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám hovorím vopred, ako som už povedal, že tí, čo robia takéto veci, nezdedia Božie kráľovstvo.
22
Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť,
23
miernosť, sebaovládanie; proti tomuto niet zákona.
24
Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami.
25
Ak je Duch prameňom nášho života, nech Duch riadi naše skutky!
26
Netúžme po márnej sláve, nedráždime sa navzájom a nezáviďme jeden druhému.
Galaťanom 5:1
Galaťanom 5:2
Galaťanom 5:3
Galaťanom 5:4
Galaťanom 5:5
Galaťanom 5:6
Galaťanom 5:7
Galaťanom 5:8
Galaťanom 5:9
Galaťanom 5:10
Galaťanom 5:11
Galaťanom 5:12
Galaťanom 5:13
Galaťanom 5:14
Galaťanom 5:15
Galaťanom 5:16
Galaťanom 5:17
Galaťanom 5:18
Galaťanom 5:19
Galaťanom 5:20
Galaťanom 5:21
Galaťanom 5:22
Galaťanom 5:23
Galaťanom 5:24
Galaťanom 5:25
Galaťanom 5:26
Galaťanom 1 / Gal 1
Galaťanom 2 / Gal 2
Galaťanom 3 / Gal 3
Galaťanom 4 / Gal 4
Galaťanom 5 / Gal 5
Galaťanom 6 / Gal 6