A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Korinťanom 9

1
Pokladám za zbytočné, aby som sa ďalej rozpisoval o službe lásky svätým.
2
Veď poznám vašu ochotu, na ktorú som hrdý pred Macedónčanmi a hovorím im: "Achajsko je už od minulého roku pripravené." A vaša horlivosť povzbudila mnohých.
3
Predsa však posielam bratov, aby nebolo len prázdnou rečou, keď sa v tomto vami chválime, aby ste boli pripravení, ako som povedal.
4
Inak, keď so mnou prídu Macedónčania, nie aby vás našli nepripravených: tak by sa to obrátilo na našu hanbu, aby som nepovedal na vašu.
5
Preto som pokladal za potrebné poprosiť bratov, aby šli napred k vám a pripravili váš vopred sľúbený dar a aby takto pripravený bol prejavom štedrosti, a nie lakomstva.
6
Myslite na to, že kto seje skúpo, skúpo bude aj žať; kto seje štedro, štedro bude aj žať.
7
Nech každý dá tak, ako si zaumienil vo svojom srdci, nie so smútkom ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje.
8
Boh je inak dosť mocný, aby vás zahrnul všetkými milosťami, aby ste mali vždy a vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok,
9
ako je napísané: Veľkodušne obdarúva chudobných; jeho spravodlivosť zostane naveky.
10
Ten, kto dáva rozsievačovi semeno i chlieb na jedenie, dá aj vám osivo v hojnosti a dá vzrast ovociu vašej spravodlivosti.
11
Budete vo všetkom obohatení, aby ste mohli byť všestranne štedrí, a tak sa bude vaším prostredníctvom vzdávať vďaka Bohu.
12
Veď služba tohto spoločného diela nielenže dopĺňa, čo chýba svätým, ale aj rozmnožuje vzdávanie vďaky Bohu.
13
Veď tým, že sa osvedčujete v tejto službe, oslavujú Boha za to, že sa poslušne podriaďujete Kristovmu evanjeliu a veľkodušne sa delíte s nimi i so všetkými.
14
Vo svojich modlitbách prejavia svoju lásku k vám za nesmiernu milosť, ktorú vám Boh dal.
15
Bohu vďaka za jeho nevýslovný dar.
2 Korinťanom 9:1
2 Korinťanom 9:2
2 Korinťanom 9:3
2 Korinťanom 9:4
2 Korinťanom 9:5
2 Korinťanom 9:6
2 Korinťanom 9:7
2 Korinťanom 9:8
2 Korinťanom 9:9
2 Korinťanom 9:10
2 Korinťanom 9:11
2 Korinťanom 9:12
2 Korinťanom 9:13
2 Korinťanom 9:14
2 Korinťanom 9:15
2 Korinťanom 1 / 2Kor 1
2 Korinťanom 2 / 2Kor 2
2 Korinťanom 3 / 2Kor 3
2 Korinťanom 4 / 2Kor 4
2 Korinťanom 5 / 2Kor 5
2 Korinťanom 6 / 2Kor 6
2 Korinťanom 7 / 2Kor 7
2 Korinťanom 8 / 2Kor 8
2 Korinťanom 9 / 2Kor 9
2 Korinťanom 10 / 2Kor 10
2 Korinťanom 11 / 2Kor 11
2 Korinťanom 12 / 2Kor 12
2 Korinťanom 13 / 2Kor 13