A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Korinťanom 6

1
Ako Boží spolupracovníci vás napomíname, aby ste Božiu milosť neprijímali nadarmo.
2
Hovorí: V milostivom čase som ťa vyslyšal, v deň spásy som ti pomohol. Teraz je ten milostivý čas, teraz je deň spásy.
3
Preto nikomu v ničom nedávame pohoršenie, aby táto služba bola bez hany.
4
Naopak, vo všetkom sa odporúčame ako Boží sluhovia: veľkou trpezlivosťou v súženiach, v núdzi, v úzkostiach,
5
v ranách, väzeniach, v nepokojoch, v námahách, v bdení a v pôstoch;
6
čistotou, poznaním, trpezlivosťou, dobrotou, Svätým Duchom, úprimnou láskou,
7
slovom pravdy, Božou mocou; zbraňami spravodlivosti, obrannými i útočnými;
8
v sláve i potupe, v zlej i dobrej povesti; považovaní za luhárov, a predsa hovoriacich pravdu;
9
za ľudí neznámych, a predsa dobre známych; za ľudí zomierajúcich, a hľa, žijeme; za ľudí trestaných, ale nie vydaných smrti;
10
za smutných, my, ktorí sa vždy radujeme; za chudobných, my, ktorí mnohých obohacujeme; za ľudí, čo nič nemajú, my, ktorým patrí všetko.
11
Korinťania, hovorili sme vám veľmi otvorene; svoje srdce sme vám otvorili dokorán.
12
U nás vám nie je tesno, ale vo vašich srdciach je tesno.
13
Hovorím vám ako svojim deťom: Otvorte si srdcia, odplaťte nám!
14
Neťahajte jarmo s neveriacimi, veď akú účasť má spravodlivosť na neprávosti? Čo má spoločné svetlo s tmou?
15
Aká zhoda medzi Kristom a Beliarom? Aký podiel má veriaci s neveriacim?
16
Ako súvisí Boží chrám s modlami? A my sme chrám živého Boha, ako povedal Boh: Budem medzi nimi bývať a chodiť; ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom.
17
Odíďte spomedzi tých ľudí a oddeľte sa, hovorí Pán. Nedotýkajte sa ničoho nečistého a ja vás prijmem.
18
Budem vaším Otcom a vy budete mojimi synmi a dcérami — hovorí všemohúci Pán.
2 Korinťanom 6:1
2 Korinťanom 6:2
2 Korinťanom 6:3
2 Korinťanom 6:4
2 Korinťanom 6:5
2 Korinťanom 6:6
2 Korinťanom 6:7
2 Korinťanom 6:8
2 Korinťanom 6:9
2 Korinťanom 6:10
2 Korinťanom 6:11
2 Korinťanom 6:12
2 Korinťanom 6:13
2 Korinťanom 6:14
2 Korinťanom 6:15
2 Korinťanom 6:16
2 Korinťanom 6:17
2 Korinťanom 6:18
2 Korinťanom 1 / 2Kor 1
2 Korinťanom 2 / 2Kor 2
2 Korinťanom 3 / 2Kor 3
2 Korinťanom 4 / 2Kor 4
2 Korinťanom 5 / 2Kor 5
2 Korinťanom 6 / 2Kor 6
2 Korinťanom 7 / 2Kor 7
2 Korinťanom 8 / 2Kor 8
2 Korinťanom 9 / 2Kor 9
2 Korinťanom 10 / 2Kor 10
2 Korinťanom 11 / 2Kor 11
2 Korinťanom 12 / 2Kor 12
2 Korinťanom 13 / 2Kor 13