A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Korinťanom 13

1
To už tretí raz idem k vám. Každá záležitosť sa rozhodne slovom dvoch alebo troch svedkov.
2
Povedal som to tým, ktorí predtým zhrešili, i všetkým ostatným a znovu to vopred opakujem dnes, keď som neprítomný ako pri svojom druhom pobyte u vás: Keď znovu prídem, nebudem zhovievavý.
3
Pretože žiadate dôkazy, že vo mne hovorí Kristus, ktorý nie je slabý voči vám, ale je mocný medzi vami.
4
Pravda, zomrel na kríži ako slabý človek, ale z Božej moci žije. Aj my sme v ňom slabí, ale z Božej moci budeme s ním žiť pre vás.
5
Skúmajte sami seba, či máte vieru. Sami sa skúmajte! Nepoznáte, že Ježiš Kristus je vo vás? Ibaže by sa dôkaz obrátil proti vám.
6
A dúfam, že poznáte, že sa neobráti proti nám.
7
Prosíme Boha, aby ste nerobili nič zlé. Naša túžba nie je, aby sme zvíťazili v skúške, ale aby sme videli, že robíte dobré, hoci by sme my v skúške neobstáli.
8
Lebo nemáme moc robiť niečo proti pravde, ale len pre pravdu.
9
Áno, radujeme sa, keď sme my slabí a vy ste silní. Vo svojich modlitbách prosíme, aby ste dosiahli dokonalosť.
10
Preto vám toto píšem vzdialený, aby som si, keď prídem, nemusel prísne počínať podľa moci, ktorú mi dal Pán na budovanie, a nie na ničenie.
11
Napokon, bratia, radujte sa, zdokonaľujte sa a povzbudzujte sa navzájom. Rovnako zmýšľajte; žite v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s vami.
12
Pozdravte sa navzájom svätým bozkom. Všetci svätí vás pozdravujú.
13
Milosť nášho Pána Ježiša Krista a Božia láska i spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými!
2 Korinťanom 13:1
2 Korinťanom 13:2
2 Korinťanom 13:3
2 Korinťanom 13:4
2 Korinťanom 13:5
2 Korinťanom 13:6
2 Korinťanom 13:7
2 Korinťanom 13:8
2 Korinťanom 13:9
2 Korinťanom 13:10
2 Korinťanom 13:11
2 Korinťanom 13:12
2 Korinťanom 13:13
2 Korinťanom 1 / 2Kor 1
2 Korinťanom 2 / 2Kor 2
2 Korinťanom 3 / 2Kor 3
2 Korinťanom 4 / 2Kor 4
2 Korinťanom 5 / 2Kor 5
2 Korinťanom 6 / 2Kor 6
2 Korinťanom 7 / 2Kor 7
2 Korinťanom 8 / 2Kor 8
2 Korinťanom 9 / 2Kor 9
2 Korinťanom 10 / 2Kor 10
2 Korinťanom 11 / 2Kor 11
2 Korinťanom 12 / 2Kor 12
2 Korinťanom 13 / 2Kor 13