A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Korinťanom 10

1
Ja sám, Pavol, vás prosím pre Kristovu miernosť a skromnosť, ja, ktorý som vraj medzi vami pokorný, ale keď som vzdialený, som voči vám smelý.
2
Prosím vás, aby som u vás nemusel ukázať tú smelosť, ktorú chcem ukázať voči niektorým, čo si o nás myslia, že sme vedení záujmami tela.
3
Žijeme, pravda, v tele, ale nebojujeme podľa tela,
4
zbrane nášho boja nie sú telesné, ale majú v službe Bohu moc boriť hradby. Boríme výmysly
5
a každú povýšenosť, čo sa dvíha proti poznaniu Boha. Pútame každú myseľ, aby bola poslušná Kristovi
6
a sme pripravení potrestať každú neposlušnosť, kým vaša poslušnosť nebude dokonalá.
7
Hľaďte na to, čo máte pred očami! Ak si niekto zakladá na tom, že je Kristov, nech si uvedomí aj to, že ak je on Kristov, aj my sme.
8
Veď ak sa aj trochu viac pochválim našou mocou, ktorú nám Pán dal na vaše budovanie, a nie na vaše rúcanie, nebudem sa hanbiť;
9
lebo nechcem, aby sa zdalo, že vás chcem strašiť svojimi listami.
10
Hovoria: "Jeho listy sú prísne a silné, ale osobná prítomnosť je slabá a reč úbohá."
11
Taký nech si uvedomí, že akí sme slovom v listoch, keď sme vzdialení, takí budeme aj v skutkoch, keď prídeme.
12
Neodvažujeme seba pripočítať alebo prirovnávať k tým, čo odporúčajú samých seba. Sú nerozumní, keď sa sami podľa seba merajú a prirovnávajú sa sami k sebe.
13
My sa nebudeme chváliť nad mieru, ale naša miera je určená v oblasti, ktorú nám Boh určil, aby sme prišli až k vám.
14
Lebo sa nevystatujeme, ako keby sme neboli prišli až k vám, ale my sme prví prišli až k vám s Kristovým evanjeliom.
15
Nechválime sa nad mieru cudzou prácou a máme nádej, že ako bude rásť vaša viera, bude sa zväčšovať naše postavenie u vás, ale vždy v našej oblasti
16
a budeme môcť zvestovať evanjelium aj mimo vášho územia a nemusíme sa chváliť hotovou prácou.
17
Kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi.
18
Nie je osvedčený ten, kto sa sám odporúča, ale koho odporúča Pán.
2 Korinťanom 10:1
2 Korinťanom 10:2
2 Korinťanom 10:3
2 Korinťanom 10:4
2 Korinťanom 10:5
2 Korinťanom 10:6
2 Korinťanom 10:7
2 Korinťanom 10:8
2 Korinťanom 10:9
2 Korinťanom 10:10
2 Korinťanom 10:11
2 Korinťanom 10:12
2 Korinťanom 10:13
2 Korinťanom 10:14
2 Korinťanom 10:15
2 Korinťanom 10:16
2 Korinťanom 10:17
2 Korinťanom 10:18
2 Korinťanom 1 / 2Kor 1
2 Korinťanom 2 / 2Kor 2
2 Korinťanom 3 / 2Kor 3
2 Korinťanom 4 / 2Kor 4
2 Korinťanom 5 / 2Kor 5
2 Korinťanom 6 / 2Kor 6
2 Korinťanom 7 / 2Kor 7
2 Korinťanom 8 / 2Kor 8
2 Korinťanom 9 / 2Kor 9
2 Korinťanom 10 / 2Kor 10
2 Korinťanom 11 / 2Kor 11
2 Korinťanom 12 / 2Kor 12
2 Korinťanom 13 / 2Kor 13