A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Korinťanom 81
O mäse obetovanom modlám všetci vieme, čo si myslieť, lebo o tejto veci máme všetci vedomosti. Ale vedomosti vedú k domýšľavosti, kým láska buduje.
2
Ak si niekto myslí, že niečo vie, ešte to nevie tak, ako by mal vedieť.
3
Ale ak niekto miluje Boha, toho Boh pozná.
4
O jedení mäsa obetovaného modlám vieme, že modla nie je vo svete ničím a že niet Boha okrem jediného Boha.
5
Lebo aj keď sú takí, čo sa nazývajú bohmi, či už na nebi, alebo na zemi, ako je veľa bohov a veľa pánov,
6
pre nás je jediný Boh, Otec, od ktorého je všetko, a my sme pre neho a jediný Pán, Ježiš Kristus, skrze ktorého všetko je, aj my sme skrze neho.
7
Lenže nie všetci majú toto poznanie. Niektorí boli tak zvyknutí na modloslužbu, že jedia obetované mäso ako obetované modlám, a ich svedomie, ešte slabé, sa poškvrní tým jedením.
8
Ale jedlo nás nepriblíži k Bohu. Keď nejeme, nič nestratíme, a keď jeme, nič nezískame.
9
Ale dajte si pozor, aby táto vaša sloboda nebola na pohoršenie slabým.
10
Ak ten slabý vidí teba, čo máš poznanie, sedieť za stolom v pohanskom chráme, či sa neposmelí jeho svedomie, ktoré je slabé, aby jedol mäso obetované modlám?
11
A slabý zahynie pre tvoje poznanie, tento brat, pre ktorého zomrel Kristus!
12
Keď takto hrešíte proti bratom a zraňujete ich slabé svedomie, hrešíte proti Kristovi.
13
Preto ak jedlo má zapríčiniť pád môjho brata, nebudem nikdy jesť mäso, aby som nezapríčinil pád môjho brata.1 Korinťanom 8:1
1 Korinťanom 8:2
1 Korinťanom 8:3
1 Korinťanom 8:4
1 Korinťanom 8:5
1 Korinťanom 8:6
1 Korinťanom 8:7
1 Korinťanom 8:8
1 Korinťanom 8:9
1 Korinťanom 8:10
1 Korinťanom 8:11
1 Korinťanom 8:12
1 Korinťanom 8:13


1 Korinťanom 1 / 1Kor 1
1 Korinťanom 2 / 1Kor 2
1 Korinťanom 3 / 1Kor 3
1 Korinťanom 4 / 1Kor 4
1 Korinťanom 5 / 1Kor 5
1 Korinťanom 6 / 1Kor 6
1 Korinťanom 7 / 1Kor 7
1 Korinťanom 8 / 1Kor 8
1 Korinťanom 9 / 1Kor 9
1 Korinťanom 10 / 1Kor 10
1 Korinťanom 11 / 1Kor 11
1 Korinťanom 12 / 1Kor 12
1 Korinťanom 13 / 1Kor 13
1 Korinťanom 14 / 1Kor 14
1 Korinťanom 15 / 1Kor 15
1 Korinťanom 16 / 1Kor 16