A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Rimanom 101
Bratia, z celého srdca túžim a Boha za nich prosím, aby boli spasení.
2
Veď im môžem dosvedčiť, že horlia za Boha, ale tá horlivosť nie je vedená správnym poznaním.
3
Keďže nepoznajú Božiu cestu spravodlivosti a usilujú sa postaviť svoju vlastnú spravodlivosť, vzopreli sa podriadiť sa spravodlivosti Božej.
4
Lebo cieľom a ukončením Mojžišovho Zákona je Kristus, ktorý prináša spravodlivosť každému, kto verí.
5
Veď Mojžiš píše o spravodlivosti, ktorá je zo Zákona: Človek, ktorý ju bude plniť, bude mať život skrze ňu.
6
Ale spravodlivosť zrodená z viery hovorí toto: Nehovor vo svojom srdci: Kto vystúpi do neba?, totiž priviesť dolu Krista;
7
alebo: Kto zostúpi do priepasti?, totiž vyviesť Krista spomedzi mŕtvych.
8
Ale čo hovorí? Slovo je blízko teba, na tvojich perách a v tvojom srdci, totiž slovo viery, ktoré hlásame.
9
Lebo ak tvoje pery vyznávajú: "Ježiš je Pán" a vo svojom srdci veríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.
10
Lebo kto verí srdcom, dosiahne spravodlivosť a keď ústami vyznáva, dosiahne spásu.
11
Veď Písmo hovorí: Ktokoľvek v neho verí, nebude zahanbený.
12
Preto niet rozdielu medzi Židom a Grékom, pohanom, lebo všetci majú toho istého Pána, bohatého pre všetkých, čo ho vzývajú.
13
Lebo každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený.
14
Ale ako ho budú vzývať, ak v neho neuverili? A ako môžu veriť, ak o ňom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa?
15
A ako budú kázať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané: Aké krásne sú nohy tých, čo prinášajú dobrú zvesť!
16
Lenže všetci Dobrú zvesť neposlúchli. Lebo Izaiáš povedal: Pane, kto uveril tomu, čo sme hlásali?
17
Viera sa teda rodí z počúvania a počúvanie z Kristovho slova.
18
Pýtam sa: Azda nepočuli? Ale áno: Po celej zemi sa rozlieha ich hlas, ich posolstvo všetkými končinami zeme.
19
Ale znovu sa pýtam: Nepochopil Izrael to posolstvo? Už Mojžiš hovorí: Urobím vás žiarlivými na národ, ktorý ani nie je národom, proti nerozumnému národu vzbudím váš hnev.
20
A Izaiáš sa odvažuje dodať: Našli ma tí, čo ma nehľadali, zjavil som sa tým, čo sa na mňa nepýtali.
21
A na adresu Izraela hovorí: Celý deň som vystieral ruky k ľudu neposlušnému a odvrávajúcemu.Rimanom 10:1
Rimanom 10:2
Rimanom 10:3
Rimanom 10:4
Rimanom 10:5
Rimanom 10:6
Rimanom 10:7
Rimanom 10:8
Rimanom 10:9
Rimanom 10:10
Rimanom 10:11
Rimanom 10:12
Rimanom 10:13
Rimanom 10:14
Rimanom 10:15
Rimanom 10:16
Rimanom 10:17
Rimanom 10:18
Rimanom 10:19
Rimanom 10:20
Rimanom 10:21


Rimanom 1 / Rim 1
Rimanom 2 / Rim 2
Rimanom 3 / Rim 3
Rimanom 4 / Rim 4
Rimanom 5 / Rim 5
Rimanom 6 / Rim 6
Rimanom 7 / Rim 7
Rimanom 8 / Rim 8
Rimanom 9 / Rim 9
Rimanom 10 / Rim 10
Rimanom 11 / Rim 11
Rimanom 12 / Rim 12
Rimanom 13 / Rim 13
Rimanom 14 / Rim 14
Rimanom 15 / Rim 15
Rimanom 16 / Rim 16