A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Skutky Apoštolov 61
V tých dňoch, keď počet učeníkove rástol, helenisti začali šomrať na Hebrejov, že pri každodennom obsluhovaní zanedbávajú ich vdovy.
2
Preto Dvanásti zvolali zhromaždenie učeníkov a povedali: "Nie je správne, aby sme my zanedbávali Božie slovo a obsluhovali pri stoloch.
3
Preto si, bratia, vyhliadnite spomedzi seba sedem osvedčených mužov, plných Ducha a múdrosti, a na túto úlohu ustanovíme ich.
4
My sa budeme celkom venovať modlitbe a službe slova."
5
Táto reč sa páčila celému zhromaždeniu a vyvolili si Štefana, muža plného viery a Svätého Ducha, ďalej Filipa, Prochora, Nikanora, Timona, Parmenáša a Mikuláša, prozelytu z Antiochie.
6
Postavili ich pred apoštolov a oni sa modlili a vložili na nich ruky.
7
Božie slovo sa šírilo a počet učeníkov v Jeruzaleme veľmi rástol. Aj mnohí kňazi prijali vieru.
8
Štefan, plný milosti a sily, robil veľké divy a znamenia medzi ľudom.
9
Tu zakročili ľudia zo synagógy zvanej "slobodných", Cyrénčanov, Alexandrijčanov a iných z Cilície a Ázie. Začali diskutovať so Štefanom,
10
ale neboli schopní čeliť múdrosti a Duchu, ktorým hovoril.
11
Podplatili teda chlapov, ktorí hovorili: "Počuli sme, že hovoril rúhavé slová proti Mojžišovi a proti Bohu."
12
Pobúrili ľud, starších a učiteľov Zákona, zbehli sa, schytili ho a zaviedli ho pred sanhedrin.
13
Tu postavili falošných svedkov, ktorí hovorili: "Tento človek neprestáva hovoriť proti svätému miestu a proti Zákonu.
14
Počuli sme, ako hovoril, že Ježiš, ten Nazaretský, zborí toto miesto a zmení obyčaje, ktoré nám odovzdal Mojžiš."
15
Všetci, čo sedeli v sanhedrine, uprene naňho hľadeli a jeho tvár sa im zdala ako tvár anjela.Skutky Apoštolov 6:1

Skutky Apoštolov 6:2

Skutky Apoštolov 6:3

Skutky Apoštolov 6:4

Skutky Apoštolov 6:5

Skutky Apoštolov 6:6

Skutky Apoštolov 6:7

Skutky Apoštolov 6:8

Skutky Apoštolov 6:9

Skutky Apoštolov 6:10

Skutky Apoštolov 6:11

Skutky Apoštolov 6:12

Skutky Apoštolov 6:13

Skutky Apoštolov 6:14

Skutky Apoštolov 6:15Skutky Apoštolov 1 / SkApo 1

Skutky Apoštolov 2 / SkApo 2

Skutky Apoštolov 3 / SkApo 3

Skutky Apoštolov 4 / SkApo 4

Skutky Apoštolov 5 / SkApo 5

Skutky Apoštolov 6 / SkApo 6

Skutky Apoštolov 7 / SkApo 7

Skutky Apoštolov 8 / SkApo 8

Skutky Apoštolov 9 / SkApo 9

Skutky Apoštolov 10 / SkApo 10

Skutky Apoštolov 11 / SkApo 11

Skutky Apoštolov 12 / SkApo 12

Skutky Apoštolov 13 / SkApo 13

Skutky Apoštolov 14 / SkApo 14

Skutky Apoštolov 15 / SkApo 15

Skutky Apoštolov 16 / SkApo 16

Skutky Apoštolov 17 / SkApo 17

Skutky Apoštolov 18 / SkApo 18

Skutky Apoštolov 19 / SkApo 19

Skutky Apoštolov 20 / SkApo 20

Skutky Apoštolov 21 / SkApo 21

Skutky Apoštolov 22 / SkApo 22

Skutky Apoštolov 23 / SkApo 23

Skutky Apoštolov 24 / SkApo 24

Skutky Apoštolov 25 / SkApo 25

Skutky Apoštolov 26 / SkApo 26

Skutky Apoštolov 27 / SkApo 27

Skutky Apoštolov 28 / SkApo 28