A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Skutky Apoštolov 31
Peter a Ján vystupovali do Chrámu na modlitbu o deviatej hodine.
2
Práve prinášali človeka, chromého od narodenia. Denne ho kládli k chrámovej bráne, ktorá sa volá Krásna, aby si pýtal almužnu od tých, čo vchádzali do Chrámu.
3
Keď videli vchádzať do Chrámu Petra a Jána, prosili, aby mu dali almužnu.
4
Peter, ako aj Ján, sa naňho uprene zahľadel a povedal: "Pozri sa na nás!"
5
On sa na nich pozorne díval čakajúc, že od nich niečo dostane.
6
Ale Peter povedal: "Striebro a zlato nemám, ale čo mám, to ti dám. V mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď!"
7
Chytil ho za pravú ruku a zdvihol ho. Vtom mu spevneli nohy a členky,
8
vyskočil, postavil sa a chodil. Vošiel s nimi do Chrámu, chodil, vyskakoval a chválil Boha.
9
Všetok ľud videl, ako chodí a chváli Boha.
10
Poznali ho, že je to ten, čo sedával pri Krásnej bráne Chrámu a žobral. A naplnil ich úžas a vzrušenie nad tým, čo sa s ním stalo.
11
Keďže sa pridŕžal Petra a Jána, zbehol sa k nim do stĺporadia, ktoré sa volá Šalamúnovo, všetok užasnutý ľud.
12
Keď to Peter videl, prehovoril k ľudu: "Mužovia Izraelci, čo sa tomu divíte a prečo hľadíte na nás, akoby sme boli vlastnou mocou alebo nábožnosťou urobili, že tento chodí.
13
Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba, Boh našich otcov, oslávil svojho Sluhu Ježiša, ktorého ste vydali a zapreli pred Pilátom, kým on rozhodol, že ho treba prepustiť.
14
Vy ste zapreli Svätého a Spravodlivého a žiadali ste, aby vám prepustil vraha.
15
Zabili ste pôvodcu života, ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych; a my sme toho svedkami.
16
Vierou v Ježišovo meno tento človek, ktorého vy vidíte a poznáte, získal uzdravenie; táto viera v Ježiša a skrze neho spôsobila toto úplné uzdravenie pred očami vás všetkých.
17
A teraz, bratia, viem, že ste to urobili v nevedomosti, ako aj vaši vodcovia.
18
Ale Boh takto splnil, čo vopred oznámil ústami všetkých prorokov, že jeho Mesiáš bude trpieť.
19
Kajajte sa teda a obráťte sa, aby sa zotreli vaše hriechy
20
a aby vám Boh dal čas potechy. Potom vám pošle Ježiša, Mesiáša, ktorého vám on predurčil.
21
No Ježiš zatiaľ musí zostať v nebi, až do čias, keď sa všetko obnoví, ako to odpradávna sám Boh hovoril ústami svojich svätých prorokov.
22
Veď Mojžiš povedal: Pán Boh vám vzbudí z vašich bratov proroka, ako som ja. Počúvajte ho vo všetkom, čo vám povie!
23
Každý, kto neposlúchne tohto proroka, bude odstránený z ľudu.
24
Všetci proroci, čo počnúc Samuelom postupne hovorili, oznamovali tieto dni.
25
Vy ste synovia prorokov a zmluvy, ktorú Boh uzavrel s vašimi otcami, keď povedal Abrahámovi: A v tvojom potomstve budú požehnané všetky rodiny zeme.
26
Keď Boh vzkriesilo svojho Sluhu, poslal ho najprv k vám, aby vám priniesol požehnanie, odvrátiac každého z vás od jeho hriešneho života."Skutky Apoštolov 3:1
Skutky Apoštolov 3:2
Skutky Apoštolov 3:3
Skutky Apoštolov 3:4
Skutky Apoštolov 3:5
Skutky Apoštolov 3:6
Skutky Apoštolov 3:7
Skutky Apoštolov 3:8
Skutky Apoštolov 3:9
Skutky Apoštolov 3:10
Skutky Apoštolov 3:11
Skutky Apoštolov 3:12
Skutky Apoštolov 3:13
Skutky Apoštolov 3:14
Skutky Apoštolov 3:15
Skutky Apoštolov 3:16
Skutky Apoštolov 3:17
Skutky Apoštolov 3:18
Skutky Apoštolov 3:19
Skutky Apoštolov 3:20
Skutky Apoštolov 3:21
Skutky Apoštolov 3:22
Skutky Apoštolov 3:23
Skutky Apoštolov 3:24
Skutky Apoštolov 3:25
Skutky Apoštolov 3:26


Skutky Apoštolov 1 / SkApo 1
Skutky Apoštolov 2 / SkApo 2
Skutky Apoštolov 3 / SkApo 3
Skutky Apoštolov 4 / SkApo 4
Skutky Apoštolov 5 / SkApo 5
Skutky Apoštolov 6 / SkApo 6
Skutky Apoštolov 7 / SkApo 7
Skutky Apoštolov 8 / SkApo 8
Skutky Apoštolov 9 / SkApo 9
Skutky Apoštolov 10 / SkApo 10
Skutky Apoštolov 11 / SkApo 11
Skutky Apoštolov 12 / SkApo 12
Skutky Apoštolov 13 / SkApo 13
Skutky Apoštolov 14 / SkApo 14
Skutky Apoštolov 15 / SkApo 15
Skutky Apoštolov 16 / SkApo 16
Skutky Apoštolov 17 / SkApo 17
Skutky Apoštolov 18 / SkApo 18
Skutky Apoštolov 19 / SkApo 19
Skutky Apoštolov 20 / SkApo 20
Skutky Apoštolov 21 / SkApo 21
Skutky Apoštolov 22 / SkApo 22
Skutky Apoštolov 23 / SkApo 23
Skutky Apoštolov 24 / SkApo 24
Skutky Apoštolov 25 / SkApo 25
Skutky Apoštolov 26 / SkApo 26
Skutky Apoštolov 27 / SkApo 27
Skutky Apoštolov 28 / SkApo 28