A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Skutky Apoštolov 261
Agrippa povedal Pavlovi: "Dovoľuje sa ti hovoriť na svoju obranu." Vtedy Pavol vystrel ruku a začal svoju obrannú reč:
2
"Kráľ Agrippa, pokladám sa za šťastného, že sa smiem dnes pred tebou brániť proti všetkému, čo Židia na mňa žalujú,
3
tým viac, že ty poznáš všetky židovské obyčaje a sporné otázky, preto ťa prosím, trpezlivo ma vypočuj.
4
Aký bol môj život od mladosti, ako som žil od počiatku v lone svojho národa a tiež v Jeruzaleme, všetci Židia to vedia.
5
Poznajú ma od počiatku a mohli by, len keby chceli, vydať svedectvo, že som ako farizej žil podľa najprísnejšieho smeru nášho náboženstva.
6
A teraz stojím pred súdom, lebo dúfam v prisľúbenie, ktoré Boh dal našim otcom.
7
Našich dvanásť kmeňov dúfa, že to prisľúbenie dosiahne, preto vytrvalo prináša Bohu obety dňom i nocou. Pre túto nádeja ma Židia, kráľ môj, žalujú.
8
Čo sa vám zdá neuveriteľné na tom, že Boh kriesi mŕtvych?
9
Ja som si tiež myslel, že musím všemožne bojovať proti Menu Ježiša Nazaretského.
10
A to som aj robil v Jeruzaleme. Keď som dostal od veľkňazov moc, veľa svätých som dal pozatvárať do väzenia; a keď ich zabíjali, aj ja som pridával svoj hlas.
11
Často som chodil z jednej synagógy do druhej a mučením ich nútil rúhať sa a v nesmiernej zúrivosti proti nim som ich prenasledoval aj po cudzích mestách.
12
Keď som takto išiel do Damasku s plnou mocou a poslaním od veľkňazov,
13
cestou som na pravé poludnie videl, kráľ môj, svetlo z neba jasnejšie než žiara slnka, ktoré zalialo mňa a tých, čo šli so mnou.
14
Všetci sme padli na zem a ja som počul hlas, ktorý mi po hebrejsky hovoril: ‚Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ? Ťažko sa ti vzpierať proti ostňu.‘
15
Ja som sa spýtal: ‚Kto si, Pane?‘ Pán povedal: ‚Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ.
16
Ale vstaň a stoj na nohách! Pozri, prečo som sa ti zjavil: aby som ťa urobil svojím sluhom a svedkom, aby si svedčil o tom, čo si videl, i o tom, čo ti ešte zjavím.
17
Preto ťa vyslobodím z ľudu i z pohanských národov, ku ktorým ťa posielam,
18
aby si im otvoril oči, aby sa vrátili z tmy do svetla a zo satanovej ríše k Bohu a dosiahli vierou vo mňa odpustenie svojich hriechov a podiel dedičstva s posvätenými vierou vo mňa.‘
19
Preto som, kráľ Agrippa, nemohol odporovať nebeskému videniu,
20
ale hlásal som najprv tým, čo sú v Damasku, a potom v Jeruzaleme a po celej judskej krajine, ako aj pohanom, aby robili pokánie a obrátili sa k Bohu, konajúc skutky hodné pokánia.
21
Pre toto ma Židia chytili, keď som bol v Chráme, a chceli ma zabiť.
22
Ale Boh mi pomohol, a tak som tu do dnešného dňa a svedčím malému i veľkému. A nehovorím nič zvláštne, len to, čo predpovedali do budúcnosti Proroci a Mojžiš:
23
že Mesiáš bude trpieť a že ako prvý vstane z mŕtvych a zvestuje svetlo ľudu i pohanom."
24
Keď sa takto bránil, Festus zvolal veľkým hlasom: "Šalieš, Pavol! Veľká učenosť ťa privádza do šialenstva."
25
Ale Pavol povedal: "Nešaliem, vznešený Festus, hovorím pravdivé a triezve slová.
26
Kráľ Agrippa pozná tieto veci a pred ním môžem hovoriť otvorene. Myslím, že nič z tohto mu nie je neznáme, veď skutky, o ktorých hovorím, sa nestali v tajnosti, preto ich pozná všetky.
27
Kráľ Agrippa, veríš prorokom? Viem, že veríš."
28
Agrippa povedal Pavlovi: "Ešte chvíľku, a presvedčil by si ma, aby som sa stal kresťanom."
29
A Pavol: "Neviem, či málo alebo mnoho chýba k tvojmu obráteniu, ale dal by Boh, aby si sa nielen ty, ale všetci, čo ma dnes počúvajú, stali podobnými mne, okrem týchto pút."
30
Vtedy vstal kráľ aj miestodržiteľ, Berenika i ostatní, čo s nimi sedeli,
31
a keď odchádzali, hovorili medzi sebou: "Tento človek nerobí nič také, za čo by si zasluhoval smrť alebo putá."
32
Agrippa povedal Festovi: "Tento človek mohol byť prepustený, keby sa nebol odvolal na cisára."Skutky Apoštolov 26:1
Skutky Apoštolov 26:2
Skutky Apoštolov 26:3
Skutky Apoštolov 26:4
Skutky Apoštolov 26:5
Skutky Apoštolov 26:6
Skutky Apoštolov 26:7
Skutky Apoštolov 26:8
Skutky Apoštolov 26:9
Skutky Apoštolov 26:10
Skutky Apoštolov 26:11
Skutky Apoštolov 26:12
Skutky Apoštolov 26:13
Skutky Apoštolov 26:14
Skutky Apoštolov 26:15
Skutky Apoštolov 26:16
Skutky Apoštolov 26:17
Skutky Apoštolov 26:18
Skutky Apoštolov 26:19
Skutky Apoštolov 26:20
Skutky Apoštolov 26:21
Skutky Apoštolov 26:22
Skutky Apoštolov 26:23
Skutky Apoštolov 26:24
Skutky Apoštolov 26:25
Skutky Apoštolov 26:26
Skutky Apoštolov 26:27
Skutky Apoštolov 26:28
Skutky Apoštolov 26:29
Skutky Apoštolov 26:30
Skutky Apoštolov 26:31
Skutky Apoštolov 26:32


Skutky Apoštolov 1 / SkApo 1
Skutky Apoštolov 2 / SkApo 2
Skutky Apoštolov 3 / SkApo 3
Skutky Apoštolov 4 / SkApo 4
Skutky Apoštolov 5 / SkApo 5
Skutky Apoštolov 6 / SkApo 6
Skutky Apoštolov 7 / SkApo 7
Skutky Apoštolov 8 / SkApo 8
Skutky Apoštolov 9 / SkApo 9
Skutky Apoštolov 10 / SkApo 10
Skutky Apoštolov 11 / SkApo 11
Skutky Apoštolov 12 / SkApo 12
Skutky Apoštolov 13 / SkApo 13
Skutky Apoštolov 14 / SkApo 14
Skutky Apoštolov 15 / SkApo 15
Skutky Apoštolov 16 / SkApo 16
Skutky Apoštolov 17 / SkApo 17
Skutky Apoštolov 18 / SkApo 18
Skutky Apoštolov 19 / SkApo 19
Skutky Apoštolov 20 / SkApo 20
Skutky Apoštolov 21 / SkApo 21
Skutky Apoštolov 22 / SkApo 22
Skutky Apoštolov 23 / SkApo 23
Skutky Apoštolov 24 / SkApo 24
Skutky Apoštolov 25 / SkApo 25
Skutky Apoštolov 26 / SkApo 26
Skutky Apoštolov 27 / SkApo 27
Skutky Apoštolov 28 / SkApo 28