A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Skutky Apoštolov 251
Keď miestodržiteľ Festus prišiel do svojej provincie, po troch dňoch odišiel z Cézarey do Jeruzalema.
2
Veľkňazi a poprední Židia podali žalobu na Pavla.
3
Žiadali si ako priazeň, aby bol prevezený do Jeruzalema. Strojili úklady, že ho cestou zabijú.
4
Festus im odpovedal, že Pavol musí zostať vo väzení v Cézarei a že aj on ta čoskoro odcestuje.
5
"Tí teda," hovoril, "čo majú medzi vami autoritu, nech idú so mnou, a ak ten muž niečo spáchal, nech podajú naňho žalobu."
6
Nezdržal sa medzi nimi viac ako osem dní a vrátil sa do Cézarey. Na druhý deň si sadol na súdnu stolicu a rozkázal priviesť Pavla.
7
Keď ho priviedli, obstúpili ho Židia, čo prišli z Jeruzalema, a vzniesli proti nemu mnoho a ťažkých obvinení, ale nemohli ich dokázať.
8
Pavol sa bránil: "Ničím som sa neprevinil ani proti židovskému Zákonu, ani proti Chrámu, ani proti cisárovi."
9
Festus chcel prejaviť Židom priazeň a opýtal sa Pavla: "Chceš ísť do Jeruzalema a tam sa dať súdiť predo mnou z týchto vecí?"
10
Ale Pavol povedal: "Pred cisárovou súdnou stolicou stojím, tu ma treba súdiť. Židom som ničím neublížil, ty sám to veľmi dobre vieš.
11
Ak som sa previnil a urobil niečo také, za čo si zasluhujem smrť, nezdráham sa umrieť; ale ak nie je nič na tom, čo títo na mňa žalujú, nik ma im nemôže vydať. Odvolávam sa na cisára."
12
Vtedy sa Festus porozprával so svojou radou a odpovedal: "Na cisára si sa odvolal, pôjdeš k cisárovi."
13
O niekoľko dní prišli do Cézarey kráľ Agrippa a Berenika a pozdravili Festa.
14
Keď tam boli už viac dní, Festus sa kráľovi zmienil o Pavlovi: "Felix tu nechal vo väzení istého človeka.
15
Keď som bol v Jeruzaleme, prišli kvôli nemu za mnou veľkňazi a židovskí starší a žiadali ho odsúdiť.
16
Odpovedal som im, že Rimania nevydávajú nikoho skôr, kým obžalovaný nedostane možnosť brániť sa proti obvineniu v prítomnosti žalobcov.
17
Keď teda prišli sem, bez prieťahov som v nasledujúci deň sadol na súdnu stolicu a rozkázal priviesť toho človeka.
18
Ale v jeho prítomnosti žalobcovia nepredniesli nijaké žaloby zo zločinov, z ktorých som ho podozrieval.
19
Mali nejaké spory o ich náboženstve a o akomsi mŕtvom Ježišovi, o ktorom Pavol tvrdí, že žije.
20
V rozpakoch, ako riešiť taký spor, som vravel, či by nechcel ísť do Jeruzalema a tam sa dať súdiť z tých vecí.
21
Ale Pavol sa odvolal, aby jeho prípad bol rezervovaný rozhodnutiu vznešeného cisára, preto som nariadil, aby ho väznili, kým ho nepošlem k cisárovi."
22
Agrippa povedal Festovi: "Aj ja sám by som chcel počuť toho človeka." Festus mu povedal: "Zajtra ho budeš počuť."
23
Na druhý deň prišli Agrippa a Berenika s veľkou okázalosťou s tribúnmi a poprednými mužmi mesta. Vošli do audienčnej siene. Na Festov rozkaz priviedli Pavla.
24
Festus povedal: "Kráľ Agrippa a všetci, čo ste tu s nami, vidíte toho človeka, pre ktorého na mňa naliehalo celé spoločenstvo Židov v Jeruzaleme i tu kričiac, že nesmie ďalej žiť.
25
Ja som však zistil, že neurobil nič také, čo by si zasluhovalo smrť; ale on sa odvolal na vznešeného cisára, tak som sa rozhodol poslať ho ta.
26
No nemám nič určité, čo by som o ňom napísal Pánovi. Preto som ho priviedol pred vás a hlavne pred teba, kráľ Agrippa, aby som po tomto vypočutí mal čo napísať.
27
Zdá sa mi totiž nerozumné poslať väzňa, a neuviesť jeho vinu."Skutky Apoštolov 25:1
Skutky Apoštolov 25:2
Skutky Apoštolov 25:3
Skutky Apoštolov 25:4
Skutky Apoštolov 25:5
Skutky Apoštolov 25:6
Skutky Apoštolov 25:7
Skutky Apoštolov 25:8
Skutky Apoštolov 25:9
Skutky Apoštolov 25:10
Skutky Apoštolov 25:11
Skutky Apoštolov 25:12
Skutky Apoštolov 25:13
Skutky Apoštolov 25:14
Skutky Apoštolov 25:15
Skutky Apoštolov 25:16
Skutky Apoštolov 25:17
Skutky Apoštolov 25:18
Skutky Apoštolov 25:19
Skutky Apoštolov 25:20
Skutky Apoštolov 25:21
Skutky Apoštolov 25:22
Skutky Apoštolov 25:23
Skutky Apoštolov 25:24
Skutky Apoštolov 25:25
Skutky Apoštolov 25:26
Skutky Apoštolov 25:27


Skutky Apoštolov 1 / SkApo 1
Skutky Apoštolov 2 / SkApo 2
Skutky Apoštolov 3 / SkApo 3
Skutky Apoštolov 4 / SkApo 4
Skutky Apoštolov 5 / SkApo 5
Skutky Apoštolov 6 / SkApo 6
Skutky Apoštolov 7 / SkApo 7
Skutky Apoštolov 8 / SkApo 8
Skutky Apoštolov 9 / SkApo 9
Skutky Apoštolov 10 / SkApo 10
Skutky Apoštolov 11 / SkApo 11
Skutky Apoštolov 12 / SkApo 12
Skutky Apoštolov 13 / SkApo 13
Skutky Apoštolov 14 / SkApo 14
Skutky Apoštolov 15 / SkApo 15
Skutky Apoštolov 16 / SkApo 16
Skutky Apoštolov 17 / SkApo 17
Skutky Apoštolov 18 / SkApo 18
Skutky Apoštolov 19 / SkApo 19
Skutky Apoštolov 20 / SkApo 20
Skutky Apoštolov 21 / SkApo 21
Skutky Apoštolov 22 / SkApo 22
Skutky Apoštolov 23 / SkApo 23
Skutky Apoštolov 24 / SkApo 24
Skutky Apoštolov 25 / SkApo 25
Skutky Apoštolov 26 / SkApo 26
Skutky Apoštolov 27 / SkApo 27
Skutky Apoštolov 28 / SkApo 28