A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Skutky Apoštolov 181
Pavol potom odišiel z Atén a prišiel do Korintu.
2
Tam našiel Žida menom Akvila, rodom z Pontu, ktorý nedávno prišiel z Itálie, i jeho manželku Priscillu, lebo Klaudius nariadil, že všetci Židia musia opustiť Rím. Pripojil sa k nim
3
a pretože mal to isté remeslo, zostal u nich a pracoval tam; boli výrobcami stanov.
4
Každú sobotu hovoril v synagóge a presviedčal Židov i Grékov.
5
Keď prišli z Macedónska Sílas a Timotej, Pavol sa celkom venoval slovu a dosvedčoval Židom, že Ježiš je Mesiáš.
6
Ale keď mu protirečili a rúhali sa, otriasol si odev a povedal im: "Vaša krv na vašu hlavu! Ja som čistý. Odteraz pôjdem k pohanom."
7
Odišiel odtiaľ a vošiel do domu istého človeka, čo si ctil Boha, menom Títus Justus. Jeho dom bol spojený so synagógou.
8
Krispus, predstavený synagógy, uveril v Pána s celým svojím domom; aj mnohí Korinťania, ktorí počúvali, uverili a dali sa pokrstiť.
9
Pán povedal Pavlovi v noci vo videní: "Neboj sa, len hovor a nemlč,
10
veď som s tebou ja, a nik nesiahne na teba, aby ti ublížil, lebo mám v tomto meste veľa ľudí."
11
Zostal tam teda rok a šesť mesiacov a učil u nich Božie slovo.
12
Keď bol v Acháji prokonzulom Gallion, Židia jednomyseľne povstali proti Pavlovi, priviedli ho pred súdnu stolicu
13
a hovorili: "Tento chlap navádza ľudí, aby uctievali Boha protizákonným spôsobom."
14
Pavol sa už chystal otvoriť ústa, keď Gallion vyhlásil Židom: "Keby tu išlo o zločin alebo o nejakú krivdu, Židia, vypočul by som vás, ako sa patrí.
15
Ale keď sú to spory o slová, o mená a o váš zákon, to je vaša vec. Ja v takýchto veciach nechcem byť sudcom."
16
A odohnal ich od súdnej stolice.
17
Tu všetci (helenisti) chytili predstaveného synagógy Sostena a dali sa ho biť pred súdnou stolicou. A Gallion sa o to všetko nestaral.
18
Pavol tam zostal ešte veľa dní; potom sa s bratmi rozlúčil a odplavil sa do Sýrie a s ním aj Priscilla a Akvila. V Kenchreách si dal ostrihať hlavu, lebo mal sľub.
19
Keď prišli do Efezu, tam ich nechal. Sám vošiel do synagógy a hovoril so Židmi.
20
A keď ho prosili, aby zostal dlhší čas, neprivolil,
21
ale pri rozlúčke povedal: "Znova sa k vám vrátim, ak to bude Božia vôľa." A odplavil sa z Efezu.
22
Vyslobodil sa z Cézarey, pozdravil cirkev a odišiel do Antiochie;
23
pobudol tam nejaký čas a šiel ďalej. Postupne poprechádzal galatský kraj a Frýgiu povzbudzujúc učeníkov.
24
Do Efezu prišiel istý Žid menom Apollo, rodom z Alexandrie, muž výrečný a zbehlý v Písmach.
25
Bol poučený o Pánovej Ceste a so zápalom ducha hovoril o Ježišovi a správne o ňom učil, hoci poznal iba Jánov krst.
26
Začal teda smelo vystupovať v synagóge. Priscilla a Akvila ho počúvali, potom ho vzali k sebe a dôkladne mu vysvetlili Božiu Cestu.
27
Keďže chcel odísť do Acháje, bratia ho v tom povzbudili a napísali učeníkom, aby ho dobre prijali. Keď ta prišiel, Božou milosťou bol veľmi na pomoci tamojším veriacim.
28
Lebo rázne usviedčal Židov a verejne dokazoval z Písem, že Ježiš je Kristus.Skutky Apoštolov 18:1
Skutky Apoštolov 18:2
Skutky Apoštolov 18:3
Skutky Apoštolov 18:4
Skutky Apoštolov 18:5
Skutky Apoštolov 18:6
Skutky Apoštolov 18:7
Skutky Apoštolov 18:8
Skutky Apoštolov 18:9
Skutky Apoštolov 18:10
Skutky Apoštolov 18:11
Skutky Apoštolov 18:12
Skutky Apoštolov 18:13
Skutky Apoštolov 18:14
Skutky Apoštolov 18:15
Skutky Apoštolov 18:16
Skutky Apoštolov 18:17
Skutky Apoštolov 18:18
Skutky Apoštolov 18:19
Skutky Apoštolov 18:20
Skutky Apoštolov 18:21
Skutky Apoštolov 18:22
Skutky Apoštolov 18:23
Skutky Apoštolov 18:24
Skutky Apoštolov 18:25
Skutky Apoštolov 18:26
Skutky Apoštolov 18:27
Skutky Apoštolov 18:28


Skutky Apoštolov 1 / SkApo 1
Skutky Apoštolov 2 / SkApo 2
Skutky Apoštolov 3 / SkApo 3
Skutky Apoštolov 4 / SkApo 4
Skutky Apoštolov 5 / SkApo 5
Skutky Apoštolov 6 / SkApo 6
Skutky Apoštolov 7 / SkApo 7
Skutky Apoštolov 8 / SkApo 8
Skutky Apoštolov 9 / SkApo 9
Skutky Apoštolov 10 / SkApo 10
Skutky Apoštolov 11 / SkApo 11
Skutky Apoštolov 12 / SkApo 12
Skutky Apoštolov 13 / SkApo 13
Skutky Apoštolov 14 / SkApo 14
Skutky Apoštolov 15 / SkApo 15
Skutky Apoštolov 16 / SkApo 16
Skutky Apoštolov 17 / SkApo 17
Skutky Apoštolov 18 / SkApo 18
Skutky Apoštolov 19 / SkApo 19
Skutky Apoštolov 20 / SkApo 20
Skutky Apoštolov 21 / SkApo 21
Skutky Apoštolov 22 / SkApo 22
Skutky Apoštolov 23 / SkApo 23
Skutky Apoštolov 24 / SkApo 24
Skutky Apoštolov 25 / SkApo 25
Skutky Apoštolov 26 / SkApo 26
Skutky Apoštolov 27 / SkApo 27
Skutky Apoštolov 28 / SkApo 28