A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Jána 141
Neznepokojujte sa vo svojom srdci! Veríte v Boha, verte aj vo mňa.
2
V dome môjho Otca je mnoho miesta na bývanie. Keby to nebolo tak, či by som vám bol povedal: Idem vám pripraviť miesto?
3
Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem si vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja.
4
A cestu, kam idem, poznáte."
5
Tomáš mu povedal: "Pane, nevieme, kam ideš. Ako môžeme poznať cestu?"
6
Ježiš mu povedal: "Ja som Cesta, Pravda a Život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.
7
Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už odteraz ho poznáte a videli ste ho."
8
Filip sa ozval: "Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí."
9
Ježiš mu povedal: "Filip, toľký čas som s vami, a nepoznáš ma? Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš povedať: "Ukáž nám Otca!"?
10
Neveríš, že ja som v Otcovi a že Otec je vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý prebýva vo mne, koná svoje skutky.
11
Verte mi! Ja som v Otcovi a Otec je vo mne. Verte aspoň pre tie skutky!
12
Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám; ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi.
13
Urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi.
14
Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím.
15
Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania.
16
A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky,
17
Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, lebo ostáva u vás a bude vo vás.
18
Nenechám vás ako siroty, prídem k vám.
19
Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť.
20
V ten deň poznáte, že ja som vo svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás.
21
Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého."
22
Júda, nie ten Iškariotský, sa ho spýtal: "Pane, ako to, že seba máš zjaviť nám, a nie svetu?"
23
Ježiš mu odpovedal: "Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo; potom aj môj Otec ho bude milovať. A prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok.
24
Ale ten, kto ma nemiluje, moje slová nezachováva. A slovo, ktoré počúvate, nie je moje, ale slovo Otca, ktorý ma poslal.
25
Toto som vám povedal, kým som ešte u vás.
26
Ale Tešiteľ, Svätý Duch, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.
27
Pokoj vám zanechávam, svoj vlastný pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam pokoj, aký dáva svet. Neznepokujte sa vo svojom srdci a nestrachujte sa!
28
Počuli ste, že som vám povedal: Odchádzam, ale vrátim sa k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja.
29
Povedal som vám to teraz, skôr ako sa to stalo, aby ste uverili, keď sa to stane.
30
Už s vami nebudem veľa hovoriť, lebo prichádza knieža sveta. Nado mnou nemá nijakú moc,
31
ale treba, aby svet poznal, že milujem Otca a robím, ako mi prikázal Otec. Vstaňte, poďme stadiaľto!Jána 14:1
Jána 14:2
Jána 14:3
Jána 14:4
Jána 14:5
Jána 14:6
Jána 14:7
Jána 14:8
Jána 14:9
Jána 14:10
Jána 14:11
Jána 14:12
Jána 14:13
Jána 14:14
Jána 14:15
Jána 14:16
Jána 14:17
Jána 14:18
Jána 14:19
Jána 14:20
Jána 14:21
Jána 14:22
Jána 14:23
Jána 14:24
Jána 14:25
Jána 14:26
Jána 14:27
Jána 14:28
Jána 14:29
Jána 14:30
Jána 14:31


Jána 1 / Jána 1
Jána 2 / Jána 2
Jána 3 / Jána 3
Jána 4 / Jána 4
Jána 5 / Jána 5
Jána 6 / Jána 6
Jána 7 / Jána 7
Jána 8 / Jána 8
Jána 9 / Jána 9
Jána 10 / Jána 10
Jána 11 / Jána 11
Jána 12 / Jána 12
Jána 13 / Jána 13
Jána 14 / Jána 14
Jána 15 / Jána 15
Jána 16 / Jána 16
Jána 17 / Jána 17
Jána 18 / Jána 18
Jána 19 / Jána 19
Jána 20 / Jána 20
Jána 21 / Jána 21