A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Lukáša 191
Potom vošiel do Jericha a prechádzal cezeň.
2
A tu muž menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý,
3
zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy.
4
Pobehol teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho videl, lebo práve tade mal ísť.
5
Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel hore a povedal mu: "Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes mám byť v tvojom dome!"
6
On chytro zišiel a prijal ho s radosťou.
7
Všetci, čo to videli, šomrali: "Prijal pohostinstvo u hriešneho človeka."
8
Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: "Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne." Ježiš mu povedal:
9
"Dnes nadišla spása tomuto domu. Lebo tento človek je tiež Abrahámovým synom.
10
Syn človeka totiž prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo."
11
Tým, čo to počuli, pridal ešte podobenstvo, lebo bol blízko Jeruzalema a oni si mysleli, že sa už zjaví Božie kráľovstvo.
12
A tak povedal: "Istý človek vznešeného pôvodu odchádzal do ďalekej krajiny prevziať kráľovstvo a potom sa vrátiť.
13
Zavolal svojich desiatich sluhov, dal im desať min a povedal im: ‚Obchodujte, kým sa nevrátim!‘
14
Ale jeho občania ho nenávideli a vyslali za ním posolstvo s odkazom: ‚Nechceme, aby tento nad nami kraľoval.‘
15
Keď sa po prevzatí kráľovstva vrátil, dal si zavolať sluhov, ktorým dal peniaze, aby zistil, koľko kto získal.
16
Prišiel prvý a vravel: ‚Pane, tvoja mina získala desať min.‘
17
On mu povedal: ‚Správne, dobrý sluha, pretože si bol verný nad málom, maj moc nad desiatimi mestami.‘
18
Prišiel druhý a vravel: ‚Pane, tvoja mina vyniesla päť min.‘
19
Aj tomuto povedal: ‚Ty maj moc nad piatimi mestami.‘
20
Iný prišiel a hovoril: ‚Pane, pozri, tu je tvoja mina. Mal som ju uloženú v šatke.
21
Bál som sa ťa, lebo si prísny človek: berieš, čo si neuložil, a žneš, čo si nezasial.‘
22
On mu povedal: ‚Zlý sluha! Podľa tvojich vlastných slov ťa súdim. Vedel si, že som prísny človek, že beriem, čo som neuložil, a žnem, čo som nezasial?
23
Prečo si teda nedal moju minu peňazomencom a ja by som si ju bol pri návrate vybral aj s úrokmi?‘
24
A tým, čo tam stáli, povedal: ‚Vezmite mu minu a dajte ju tomu, čo má desať min!‘
25
Oni mu vraveli: ‚Pane, veď má desať min!‘
26
‚Hovorím vám: Každému, kto má, ešte sa pridá, ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má.
27
A mojich nepriateľov, ktorí nechceli, aby som nad nimi panoval, priveďte sem a pobite ich predo mnou!‘"
28
Keď to Ježiš povedal, vystupoval do Jeruzalema, kráčal pred všetkými.
29
Keď sa priblížil k Betfage a Betánii pri hore, ktorá sa volá Olivová, poslal dvoch učeníkov
30
so slovami: "Choďte do dediny, ktorá je pred vami. Len čo do nej vojdete, nájdete osliatko, na ktorom nikdy nijaký človek nesedel. Odviažte ho a priveďte!
31
A keby sa vás niekto opýtal: ‚Prečo ho odväzujete?‘ Poviete: ‚Pán ho potrebuje.‘"
32
Tí, ktorých poslal, odišli a našli všetko tak, ako im povedal.
33
Keď osliatko odväzovali, povedali im jeho majitelia: "Prečo odväzujete osliatko?"
34
Oni povedali: "Pán ho potrebuje."
35
Osliatko priviedli k Ježišovi, prehodili cezeň svoje plášte a posadili naň Ježiša.
36
Ako šiel, prestierali na cestu svoje plášte.
37
A keď sa už blížili k úpätiu Olivovej hory, začali celé zástupy učeníkov radostne veľkým hlasom chváliť Boha za všetky zázraky, ktoré videli.
38
Volali: "Požehnaný, ktorý prichádza ako kráľ v mene Pánovom! Pokoj na nebi a sláva na výsostiach!"
39
Vtedy mu niektorí farizeji zo zástupu povedali: "Učiteľ, napomeň svojich učeníkov!"
40
On povedal: "Hovorím vám: Ak budú oni mlčať, budú kričať kamene!"
41
Keď sa priblížil, pri pohľade na mesto plakal nad ním
42
a hovoril: "Kiež by si aj ty v tento veľký deň poznalo, čo ti prináša pokoja. Ale teraz je to skryté tvojim očiam.
43
Lebo prídu na teba dni, keď ťa tvoji nepriatelia oboženú valom, obkľúčia ťa a zovrú zo všetkých strán,
44
hodia ťa na zem i tvoje deti v tebe a nenechajú v tebe kameň na kameni, lebo si nepoznalo čas svojho navštívenia."
45
Keď vošiel do Chrámu, začal vyháňať predavačov
46
a povedal im: "Napísané je: Môj dom bude domom modlitby. A vy ste z neho urobili lotrovský pelech."
47
Denne učil v Chráme. Ale veľkňazi a znalci Zákona hľadali, ako ho zahubiť, tiež vodcovia ľudu.
48
Ibaže nevedeli, čo urobiť, lebo všetok ľud na ňom visel a počúval ho.Lukáša 19:1
Lukáša 19:2
Lukáša 19:3
Lukáša 19:4
Lukáša 19:5
Lukáša 19:6
Lukáša 19:7
Lukáša 19:8
Lukáša 19:9
Lukáša 19:10
Lukáša 19:11
Lukáša 19:12
Lukáša 19:13
Lukáša 19:14
Lukáša 19:15
Lukáša 19:16
Lukáša 19:17
Lukáša 19:18
Lukáša 19:19
Lukáša 19:20
Lukáša 19:21
Lukáša 19:22
Lukáša 19:23
Lukáša 19:24
Lukáša 19:25
Lukáša 19:26
Lukáša 19:27
Lukáša 19:28
Lukáša 19:29
Lukáša 19:30
Lukáša 19:31
Lukáša 19:32
Lukáša 19:33
Lukáša 19:34
Lukáša 19:35
Lukáša 19:36
Lukáša 19:37
Lukáša 19:38
Lukáša 19:39
Lukáša 19:40
Lukáša 19:41
Lukáša 19:42
Lukáša 19:43
Lukáša 19:44
Lukáša 19:45
Lukáša 19:46
Lukáša 19:47
Lukáša 19:48


Lukáša 1 / Luk 1
Lukáša 2 / Luk 2
Lukáša 3 / Luk 3
Lukáša 4 / Luk 4
Lukáša 5 / Luk 5
Lukáša 6 / Luk 6
Lukáša 7 / Luk 7
Lukáša 8 / Luk 8
Lukáša 9 / Luk 9
Lukáša 10 / Luk 10
Lukáša 11 / Luk 11
Lukáša 12 / Luk 12
Lukáša 13 / Luk 13
Lukáša 14 / Luk 14
Lukáša 15 / Luk 15
Lukáša 16 / Luk 16
Lukáša 17 / Luk 17
Lukáša 18 / Luk 18
Lukáša 19 / Luk 19
Lukáša 20 / Luk 20
Lukáša 21 / Luk 21
Lukáša 22 / Luk 22
Lukáša 23 / Luk 23
Lukáša 24 / Luk 24