A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Marka 5

1
Prišli na druhý breh mora, do kraja Gerazenov.
2
Len čo vystúpil z lode, vyšiel mu z hrobov naproti človek posadnutý nečistým duchom.
3
Býval v hroboch a nik ho nemohol zviazať, ani reťazami.
4
Často ho síce sputnali okovami a reťazami, ale on reťaze roztrhal a okovy rozlámal; nik ho už nevládal skrotiť.
5
Tak býval celé noci i dni v hroboch a na vrchoch, kričal a tĺkol sa skalami.
6
Keď zbadal Ježiša, zďaleka pribehol a hodil sa pred ním na tvár.
7
A skríkol silným hlasom: "Čo ťa do mňa, Ježiš, Syn najvyššieho Boha? Zaprisahám ťa na Boha, nemuč ma!"
8
Ježiš mu totiž už povedal: "Nečistý duch, vyjdi z tohto človeka!"
9
A Ježiš sa ho spýtal: "Ako sa voláš?" Odpovedal mu: "Moje meno je Légia, lebo nás je mnoho."
10
A veľmi ho prosil, aby ho nevyháňal z toho kraja.
11
Na úpätí vrchu sa tam pásla veľká črieda svíň.
12
Preto ho prosili: "Pošli nás do svíň, nech vojdeme do nich."
13
On im to dovolil. Nečistí duchovia teda vyšli a vošli do svíň. A črieda — asi dvetisíc kusov — sa prudko hnala dolu svahom do mora a v mori sa utopila.
14
Pastieri ušli a rozhlásili to v meste a po osadách. A ľudia vyšli pozrieť sa, čo sa to stalo.
15
Keď došli k Ježišovi a videli toho, ktorého trápil zlý duch, toho, čo bol posadnutý Légiou, ako sedí oblečený a je pri zdravom rozume, preľakli sa.
16
Očití svedkovia im rozpovedali, čo sa stalo s posadnutým a so sviňami.
17
A dali sa ho prosiť, aby odišiel z ich kraja.
18
Keď Ježiš nastupoval na loď, prosil ho ten, čo bol posadnutý, aby smel zostať s ním.
19
Ježiš mu to nedovolil, ale povedal mu: "Choď domov k svojim a zvestuj im, aké veľké veci ti urobil Pán a ako sa nad tebou zmiloval."
20
Ten odišiel a začal v Dekapole rozhlasovať, aké veľké veci mu urobil Ježiš. A všetci sa čudovali.
21
Keď sa Ježiš znovu preplavil loďou na druhý breh, zišiel sa k nemu veľký zástup a on bol na brehu mora.
22
Tu prišiel jeden z predstavených synagógy menom Jairus a keď ho uzrel, vrhol sa mu k nohám
23
a veľmi ho prosil: "Dcérka mi umiera. Poď, vlož na ňu ruky, aby sa zachránila a žila."
24
Ježiš odišiel s ním, sprevádzaný veľkým zástupom, ktorý sa na neho tlačil.
25
Bola tam aj žena, ktorá mala dvanásť rokov krvotok.
26
Veľa vystála od mnohých lekárov a minula celý majetok, ale nič nepomohlo, ba bolo ešte horšie.
27
Keď sa dozvedela o Ježišovi, prišla v zástupe odzadu a dotkla sa jeho šiat.
28
Povedala si totiž: "Ak sa dotknem čo len jeho šiat, ozdraviem."
29
A hneď vyschol prameň jej krvi a pocítila v tele, že je uzdravená z choroby.
30
Ježiš si hneď uvedomil, že z neho vyšla sila, obrátil sa k zástupu a pýtal sa: "Kto sa dotkol mojich šiat?"
31
Jeho učeníci mu vraveli: "Vidíš, že sa na teba tlačí zástup ľudí, a ty sa pýtaš: Kto sa ma dotkol?"
32
Ale on sa obzrel, chcel vidieť tú, čo to urobila.
33
Žena vedela, čo sa s ňou stalo, prišla prestrašená a trasúc sa vrhla sa mu k nohám a povedala celú pravdu.
34
On jej povedal: "Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji a buď uzdravená zo svojej choroby!"
35
Kým ešte hovoril, prišli z domu predstaveného synagógy a hovorili: "Tvoja dcéra umrela. Načo ešte unúvaš učiteľa?"
36
A keď Ježiš začul, čo hovoria, povedal predstavenému synagógy: "Neboj sa, len ver!"
37
Nikomu nedovolil, aby išiel s ním, iba Petrovi, Jakubovi a Jánovi, Jakubovmu bratovi.
38
Keď prišli do domu predstaveného synagógy, našiel tam krik, plač a veľké bedákanie.
39
Vošiel dnu a povedal im: "Prečo kričíte a nariekate? Dievča neumrelo, ale spí."
40
Oni ho vysmiali. Ježiš všetkých poslal von, vzal so sebou otca a matku dieťaťa a tých, čo boli s ním, a vstúpil ta, kde dieťa ležalo,
41
chytil ruku dieťaťa a povedal mu: "Talita kum!"
42
Dievča hneď vstalo a chodilo. Malo dvanásť rokov. I stŕpli od veľkého úžasu.
43
On im prikázal, aby sa o tom nikto nedozvedel. Potom kázal, aby jej dali jesť.
Marka 5:1
Marka 5:2
Marka 5:3
Marka 5:4
Marka 5:5
Marka 5:6
Marka 5:7
Marka 5:8
Marka 5:9
Marka 5:10
Marka 5:11
Marka 5:12
Marka 5:13
Marka 5:14
Marka 5:15
Marka 5:16
Marka 5:17
Marka 5:18
Marka 5:19
Marka 5:20
Marka 5:21
Marka 5:22
Marka 5:23
Marka 5:24
Marka 5:25
Marka 5:26
Marka 5:27
Marka 5:28
Marka 5:29
Marka 5:30
Marka 5:31
Marka 5:32
Marka 5:33
Marka 5:34
Marka 5:35
Marka 5:36
Marka 5:37
Marka 5:38
Marka 5:39
Marka 5:40
Marka 5:41
Marka 5:42
Marka 5:43
Marka 1 / Mar 1
Marka 2 / Mar 2
Marka 3 / Mar 3
Marka 4 / Mar 4
Marka 5 / Mar 5
Marka 6 / Mar 6
Marka 7 / Mar 7
Marka 8 / Mar 8
Marka 9 / Mar 9
Marka 10 / Mar 10
Marka 11 / Mar 11
Marka 12 / Mar 12
Marka 13 / Mar 13
Marka 14 / Mar 14
Marka 15 / Mar 15
Marka 16 / Mar 16