A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Marka 21
Keď sa o niekoľko dní vrátil do Kafarnauma, ľudia sa dopočuli, že je doma,
2
zišlo sa ich toľko, že už nebolo miesto ani pred dverami. A zakiaľ im on hlásal posolstvo,
3
prišli k nemu s ochrnutým človekom. Štyria ho niesli.
4
Keď ho pre množstvo ľudí nemohli priniesť k nemu, odkryli plochú strechu nad miestom, kde bol, a otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý.
5
Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: "Syn môj, odpúšťajú sa ti hriechy."
6
Sedeli tam aj niektorí znalci Zákona a uvažovali vo svojich srdciach:
7
"Čo to tento hovorí? Rúha sa! Kto môže odpustiť hriechy okrem samého Boha?"
8
Ježiš hneď poznal svojím duchom, že tak v sebe rozmýšľajú a povedal im: "Prečo si to myslíte vo svojich srdciach?
9
Čo je ľahšie, povedať ochrnutému: Odpúšťajú sa ti hriechy, alebo povedať: Vstaň, vezmi si lôžko a choď!
10
Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi,"
11
povedal ochrnutému: "Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!"
12
On vstal, hneď si vzal lôžko a pred očami všetkých odišiel. Všetci žasli, velebili Boha a hovorili: "Také niečo sme ešte nikdy nevideli."
13
Znova vyšiel k moru a množstvo ľudí prichádzalo k nemu a on ich vyučoval.
14
Ako šiel okolo, videl na mýtnici sedieť Alfejovho syna Léviho a povedal mu: "Nasleduj ma!" On vstal a nasledoval ho.
15
Keď potom Ježiš sedel za stolom v jeho dome, stolovali s ním a s jeho učeníkmi aj mnohí mýtnici a hriešnici, lebo ich bolo mnoho, čo ho nasledovali.
16
Znalci Zákona z farizejov ho videli jesť s hriešnikmi a mýtnikmi a hovorili jeho učeníkom: "Čože, on jedáva a píja s mýtnikmi a hriešnikmi?"
17
Ježiš to začul a povedal im: "Zdraví nepotrebujú lekára, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých ľudí, ale hriešnikov."
18
Raz, keď Jánovi učeníci a farizeji mali pôst, ktosi prišiel k nemu a povedal: "Prečo sa Jánovi učeníci a učeníci farizejov postia, a tvoji učeníci sa nepostia?"
19
Ježiš im povedal: "Vari sa môžu ženíchovi priatelia postiť, kým je s nimi ženích? Zakiaľ majú ženícha so sebou, nemôžu sa postiť.
20
No prídu dni, keď im ženícha vezmú, potom, v ten deň sa budú postiť.
21
Nik neprišíva na starý odev záplatu z novej látky; inak sa záplata z neho vytrhne, nové zo starého, a diera bude ešte väčšia.
22
Nik neleje mladé víno do starých kožených mechov, inak víno mechy roztrhne a vyjde nazmar aj víno, aj mechy. Teda nové víno do nových mechov!"
23
Stalo sa, že v istú sobotu šiel cez obilné pole a jeho učeníci cestou začali trhať klasy.
24
Farizeji mu povedali: "Pozri, prečo robia v sobotu, čo nie je dovolené?"
25
On im odvetil: "Nikdy ste nečítali, čo urobil Dávid, keď bol v núdzi a keď bol hladný on i jeho družina?
26
Ako za veľkňaza Abiatara vošiel do Božieho domu a jedol obetované chleby, ktoré nemal jesť nik, iba kňazi, a dal aj tým, čo boli s ním?"
27
Povedal im: "Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu.
28
Preto Syn človeka je pánom aj nad sobotou."Marka 2:1
Marka 2:2
Marka 2:3
Marka 2:4
Marka 2:5
Marka 2:6
Marka 2:7
Marka 2:8
Marka 2:9
Marka 2:10
Marka 2:11
Marka 2:12
Marka 2:13
Marka 2:14
Marka 2:15
Marka 2:16
Marka 2:17
Marka 2:18
Marka 2:19
Marka 2:20
Marka 2:21
Marka 2:22
Marka 2:23
Marka 2:24
Marka 2:25
Marka 2:26
Marka 2:27
Marka 2:28


Marka 1 / Mar 1
Marka 2 / Mar 2
Marka 3 / Mar 3
Marka 4 / Mar 4
Marka 5 / Mar 5
Marka 6 / Mar 6
Marka 7 / Mar 7
Marka 8 / Mar 8
Marka 9 / Mar 9
Marka 10 / Mar 10
Marka 11 / Mar 11
Marka 12 / Mar 12
Marka 13 / Mar 13
Marka 14 / Mar 14
Marka 15 / Mar 15
Marka 16 / Mar 16