A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Matúša 9

1
On nastúpil na loď, prepravil sa na druhý breh a prišiel do svojho mesta.
2
Tu priniesli k nemu ochrnutého človeka, ktorý ležal na lôžku. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: "Dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy."
3
Vtedy si niektorí zákonníci povedali: "Tento sa rúha."
4
Keďže Ježiš poznal ich myšlienky, povedal: "Prečo myslíte zle vo svojich srdciach?
5
Čo je ľahšie, povedať: Odpúšťajú sa ti hriechy, alebo povedať: Vstaň a choď?
6
Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy," povedal ochrnutému: "Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!"
7
A on vstal a odišiel domov.
8
Keď to zástupy videli, s bázňou oslavovali Boha, ktorý dal takú moc ľuďom.
9
Keď Ježiš odtiaľ odchádzal, videl človeka menom Matúš sedieť na mýtnici a povedal mu: "Nasleduj ma!" A on vstal a nasledoval ho.
10
Potom sedel v dome za stolom a prišli mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeníkmi.
11
Keď to videli farizeji, hovorili jeho učeníkom: "Prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?"
12
On to začul a povedal: "Zdraví nepotrebujú lekára, ale chorí.
13
Choďte a naučte sa, čo znamenajú slová: Milosrdenstvo chcem, a nie obetu. Neprišiel som volať dokonalých, ale hriešnikov."
14
Vtedy prišli k nemu Jánovi učeníci a hovorili: "Prečo sa my a farizeji často postíme a tvoji učeníci sa nepostia?"
15
Ježiš im povedal: "Vari môžu ženíchovi priatelia smútiť, kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď im ženícha vezmú, potom sa budú postiť.
16
Veď nikto neprišíva na staré šaty záplatu z nového nevalchovaného súkna, lebo záplata sa z odevu vytrhne a diera bude ešte väčšia.
17
Ani nové víno nelejú do starých kožených nádob, lebo mechy sa roztrhnú, víno vytečie a mechy sa zničia. Ale nové víno lejú do nových mechov, a tak sa oboje zachová."
18
Ako im toto hovoril, pristúpil k nemu istý popredný človek, hlboko sa mu poklonil a povedal: "Pred chvíľou mi zomrela dcéra, ale poď, vlož na ňu ruku a ožije."
19
Ježiš vstal a šiel za ním i so svojimi učeníkmi.
20
Vtedy žena, ktorá dvanásť rokov trpela na krvotok, pristúpila k nemu odzadu a dotkla sa mu plášťa;
21
povedala si totiž: "Ak sa dotknem jeho plášťa, ozdraviem."
22
Ježiš sa obrátil a keď ju videl, povedal: "Dúfaj, dcéra, tvoja viera ťa uzdravila." A žena v tú hodinu vyzdravela.
23
Keď Ježiš prišiel do domu toho popredného muža a videl trubačov a zástup vykrikujúcich ľudí,
24
povedal: "Odíďte! Dievča neumrelo, ale spí." Oni ho vysmiali.
25
Keď ľud poslali von, vošiel dnu, chytil dievča za ruku a ono vstalo.
26
Chýr o tom sa rozniesol po celej krajine.
27
Keď Ježiš odtiaľ odchádzal, išli za ním dvaja slepí a kričali: "Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!"
28
Keď vošiel do domu, slepí prišli k nemu. Ježiš sa ich opýtal: "Veríte, že to môžem urobiť?" Oni mu odpovedali: "Áno, Pane."
29
Nato sa dotkol ich očí a povedal: "Nech sa vám stane podľa vašej viery!"
30
A oči sa im otvorili. Ježiš im pohrozil: "Nech sa to nik nedozvie!"
31
No oni šli a rozprávali o ňom po celom kraji.
32
Keď oni odišli, priviedli mu nemého človeka, posadnutého zlým duchom.
33
Keď vyhnal zlého ducha, nemý prehovoril. Zástupy žasli a vraveli: "Také niečo sa ešte nikdy v Izraeli nestalo."
34
Ale farizeji hovorili: "Mocou kniežaťa diablov vyháňa diablov."
35
Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu a každý neduh.
36
Keď videl zástupy, bolo mu ich ľúto, lebo boli unavené a bezradné ako ovce bez pastiera.
37
Vtedy povedal svojim učeníkom: "Žatva je veľká, ale robotníkov je málo.
38
Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov do svojej žatvy."
Matúša 9:1
Matúša 9:2
Matúša 9:3
Matúša 9:4
Matúša 9:5
Matúša 9:6
Matúša 9:7
Matúša 9:8
Matúša 9:9
Matúša 9:10
Matúša 9:11
Matúša 9:12
Matúša 9:13
Matúša 9:14
Matúša 9:15
Matúša 9:16
Matúša 9:17
Matúša 9:18
Matúša 9:19
Matúša 9:20
Matúša 9:21
Matúša 9:22
Matúša 9:23
Matúša 9:24
Matúša 9:25
Matúša 9:26
Matúša 9:27
Matúša 9:28
Matúša 9:29
Matúša 9:30
Matúša 9:31
Matúša 9:32
Matúša 9:33
Matúša 9:34
Matúša 9:35
Matúša 9:36
Matúša 9:37
Matúša 9:38
Matúša 1 / Mat 1
Matúša 2 / Mat 2
Matúša 3 / Mat 3
Matúša 4 / Mat 4
Matúša 5 / Mat 5
Matúša 6 / Mat 6
Matúša 7 / Mat 7
Matúša 8 / Mat 8
Matúša 9 / Mat 9
Matúša 10 / Mat 10
Matúša 11 / Mat 11
Matúša 12 / Mat 12
Matúša 13 / Mat 13
Matúša 14 / Mat 14
Matúša 15 / Mat 15
Matúša 16 / Mat 16
Matúša 17 / Mat 17
Matúša 18 / Mat 18
Matúša 19 / Mat 19
Matúša 20 / Mat 20
Matúša 21 / Mat 21
Matúša 22 / Mat 22
Matúša 23 / Mat 23
Matúša 24 / Mat 24
Matúša 25 / Mat 25
Matúša 26 / Mat 26
Matúša 27 / Mat 27
Matúša 28 / Mat 28