A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Matúša 7

1
Nesúďte, aby ste neboli súdení.
2
Lebo akým súdom súdite vy, tak budú súdiť aj vás, a akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.
3
Ako to, že vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nebadáš?
4
Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: Dovoľ, vyberiem ti smietku z oka, a ty máš v oku brvno?
5
Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka, potom uvidíš jasne, aby si mohol vybrať smietku z oka svojho brata.
6
Čo je sväté, nedávajte psom, ani svoje perly nehádžte sviniam, aby ich nohami nepošliapali, neobrátili sa a neroztrhali vás.
7
Proste a dostanete. Hľadajte a nájdete. Klopte a otvoria vám.
8
Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria.
9
Alebo či je medzi vami človek, ktorý by dal synovi kameň, keď si prosí chlieb?
10
A keď si pýta rybu, či mu podá hada?
11
Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá váš Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia.
12
Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci.
13
Vchádzajte tesnou bránou, lebo priestranná brána a široká cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú.
14
Ale do života vedie tesná brána a úzka cesta a málo je tých, ktorí ju nachádzajú.
15
Chráňte sa nepravých prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci.
16
Po ovocí ich poznáte. Veď či sa z tŕnia oberajú hrozná alebo z bodliakov figy?
17
Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, zatiaľ čo zlý strom rodí zlé ovocie.
18
Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie.
19
Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa.
20
Teda po ich ovocí ich poznáte.
21
Nie každý, kto mi hovorí: ‚Pane, Pane,‘ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.
22
Mnohí mi v onen deň povedia: ‚Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Či sme nevyháňali v tvojom mene zlých duchov a či sme neurobili v tvojom mene veľa zázrakov?‘
23
Vtedy im vyhlásim: ‚Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa, vy, čo nezachovávate Božie zákony!‘
24
Každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu človekovi, ktorý si postavil dom na skale.
25
Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale nezrútil sa, lebo mal základy na skale.
26
A každý, kto tieto moje slová počúva, ale nekoná ich, podobá sa hlúpemu človekovi, ktorý si postavil dom na piesku.
27
Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil; zostalo z neho veľké rumovisko."
28
Keď Ježiš skončil tieto reči, zástupy žasli nad jeho učením,
29
lebo ich učil ako ten, kto má moc, a nie ako ich zákonníci.
Matúša 7:1
Matúša 7:2
Matúša 7:3
Matúša 7:4
Matúša 7:5
Matúša 7:6
Matúša 7:7
Matúša 7:8
Matúša 7:9
Matúša 7:10
Matúša 7:11
Matúša 7:12
Matúša 7:13
Matúša 7:14
Matúša 7:15
Matúša 7:16
Matúša 7:17
Matúša 7:18
Matúša 7:19
Matúša 7:20
Matúša 7:21
Matúša 7:22
Matúša 7:23
Matúša 7:24
Matúša 7:25
Matúša 7:26
Matúša 7:27
Matúša 7:28
Matúša 7:29
Matúša 1 / Mat 1
Matúša 2 / Mat 2
Matúša 3 / Mat 3
Matúša 4 / Mat 4
Matúša 5 / Mat 5
Matúša 6 / Mat 6
Matúša 7 / Mat 7
Matúša 8 / Mat 8
Matúša 9 / Mat 9
Matúša 10 / Mat 10
Matúša 11 / Mat 11
Matúša 12 / Mat 12
Matúša 13 / Mat 13
Matúša 14 / Mat 14
Matúša 15 / Mat 15
Matúša 16 / Mat 16
Matúša 17 / Mat 17
Matúša 18 / Mat 18
Matúša 19 / Mat 19
Matúša 20 / Mat 20
Matúša 21 / Mat 21
Matúša 22 / Mat 22
Matúša 23 / Mat 23
Matúša 24 / Mat 24
Matúša 25 / Mat 25
Matúša 26 / Mat 26
Matúša 27 / Mat 27
Matúša 28 / Mat 28