A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Matúša 6

1
Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach.
2
Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a na uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám, už dostali svoju odmenu.
3
Keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá,
4
aby tvoja almužna zostala skrytá; a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, ti to odplatí.
5
Keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.
6
Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. Tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.
7
Keď sa modlíte, nehovorte mnoho ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť.
8
Nebuďte im podobní! Veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv, ako by ste ho prosili.
9
Vy sa teda modlite takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno,
10
príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi.
11
Chlieb náš každodenný daj nám dnes.
12
A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom.
13
A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého.
14
Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí.
15
Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy.
16
Keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.
17
Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár,
18
aby ľudia nevideli, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.
19
Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobýjajú a kradnú.
20
Zhromažďujte si poklady v nebi, tam ich neničí ani moľ, ani hrdza a tam sa zlodeji nedobýjajú a nekradnú.
21
Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.
22
Lampou tela je oko. Ak bude tvoje oko čisté, celé tvoje telo bude mať svetlo.
23
Ale ak tvoje oko bude choré, celé tvoje telo bude vo tme. Keď teda to, čo je v tebe svetlom, je tmou, aká bude tma sama?
24
Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Alebo bude prvého nenávidieť a druhého milovať, alebo sa bude venovať prvému a druhého si nebude vážiť. Nemôžete slúžiť Bohu i peniazom.
25
Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo čo budete piť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev?
26
Pozrite na vtákov nebeských: ani nesejú, ani nežnú, ani nezhromažďujú do stodôl, a váš nebeský Otec ich živí. Či vy nie ste omnoho viac ako oni?
27
Kto z vás tým, že je ustarostený, môže predĺžiť svoj vek čo len o jeden lakeť?
28
A o odev prečo ste ustarostení? Pozrite sa na poľné ľalie, ako rastú: nenamáhajú sa, nepradú;
29
a hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol oblečený tak ako jedna z nich.
30
Keď teda Boh takto oblieka poľnú bylinu, ktorá dnes je tu a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás, vy maloverní!
31
Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: Čo budeme jesť? alebo: Čo budeme piť? alebo: Čo si oblečieme?
32
Veď po tom všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete.
33
Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a žite spravodlivo a toto všetko dostanete navyše.
34
Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok, zajtrajší deň sa postará sám o seba. Dosť má každý deň svojho trápenia.
Matúša 6:1
Matúša 6:2
Matúša 6:3
Matúša 6:4
Matúša 6:5
Matúša 6:6
Matúša 6:7
Matúša 6:8
Matúša 6:9
Matúša 6:10
Matúša 6:11
Matúša 6:12
Matúša 6:13
Matúša 6:14
Matúša 6:15
Matúša 6:16
Matúša 6:17
Matúša 6:18
Matúša 6:19
Matúša 6:20
Matúša 6:21
Matúša 6:22
Matúša 6:23
Matúša 6:24
Matúša 6:25
Matúša 6:26
Matúša 6:27
Matúša 6:28
Matúša 6:29
Matúša 6:30
Matúša 6:31
Matúša 6:32
Matúša 6:33
Matúša 6:34
Matúša 1 / Mat 1
Matúša 2 / Mat 2
Matúša 3 / Mat 3
Matúša 4 / Mat 4
Matúša 5 / Mat 5
Matúša 6 / Mat 6
Matúša 7 / Mat 7
Matúša 8 / Mat 8
Matúša 9 / Mat 9
Matúša 10 / Mat 10
Matúša 11 / Mat 11
Matúša 12 / Mat 12
Matúša 13 / Mat 13
Matúša 14 / Mat 14
Matúša 15 / Mat 15
Matúša 16 / Mat 16
Matúša 17 / Mat 17
Matúša 18 / Mat 18
Matúša 19 / Mat 19
Matúša 20 / Mat 20
Matúša 21 / Mat 21
Matúša 22 / Mat 22
Matúša 23 / Mat 23
Matúša 24 / Mat 24
Matúša 25 / Mat 25
Matúša 26 / Mat 26
Matúša 27 / Mat 27
Matúša 28 / Mat 28