A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Matúša 17

1
O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty.
2
Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo.
3
Vtom sa im zjavili Mojžiš a Eliáš a zhovárali sa s ním.
4
Vtedy Peter povedal Ježišovi: "Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi."
5
Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a z oblaku zaznel hlas: "Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie, počúvajte ho."
6
Keď to učeníci počuli, vrhli sa tvárou k zemi, veľmi prestrašení.
7
Ale Ježiš sa priblížil k nim, dotkol sa ich a povedal: "Vstaňte a nebojte sa!"
8
A keď sa pozreli hore, nevideli nikoho, len samého Ježiša.
9
Keď zostupovali z vrchu, Ježiš im prikázal: "Nikomu nehovorte o tomto videní, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych."
10
Učeníci sa ho pýtali: "Prečo teda zákonníci hovoria, že najprv musí prísť Eliáš?"
11
On odpovedal: "Áno, Eliáš príde a všetko obnoví.
12
Ba hovorím vám, že Eliáš už prišiel, no nepoznali ho a urobili s ním, čo chceli. Tak bude od nich trpieť aj Syn človeka."
13
Vtedy učeníci pochopili, že im hovoril o Jánovi Krstiteľovi.
14
Keď prišiel k zástupu, akýsi človek pristúpil k nemu, padol pred ním na kolená
15
a povedal: "Pane, zmiluj sa nad mojím synom; je námesačný a veľmi trpí, lebo často padne do ohňa a často do vody.
16
Priviedol som ho k tvojim učeníkom, no nemohli ho uzdraviť."
17
Ježiš povedal: "Neveriace a skazené pokolenie, dokiaľ budem s vami? Dokedy vás mám ešte trpieť? Priveďte ho sem ku mne!"
18
Ježiš zlému duchu pohrozil, ten z neho vyšiel a chlapec bol od tej hodiny zdravý.
19
Keď boli učeníci s Ježišom sami, pristúpili k nemu a spýtali sa ho: "Prečo sme ho nemohli vyhnať my?"
20
On im povedal: "Lebo máte málo viery. Veru, hovorím vám, ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: "Prejdi odtiaľto ta," prejde. Nič vám nebude nemožné."
21
***
22
Keď boli znova spolu v Galilei, Ježiš im povedal: "Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí.
23
Tí ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych." A oni sa veľmi zarmútili.
24
Keď prišli do Kafarnauma, k Petrovi pristúpili vyberači dvojdrachmy na Chrám a pýtali sa: "Váš učiteľ neplatí dvojdrachmu?"
25
Ale on povedal: "Platí." Keď potom vošiel do domu, Ježiš ho predišiel otázkou: "Šimon, čo myslíš? Od koho vyberajú králi zeme poplatky a dane? Od svojich synov alebo od cudzích?"
26
On odpovedal: "Od cudzích." Ježiš mu povedal: "Synovia sú teda oslobodení.
27
Ale aby sme ich nepohoršili, choď k moru, hoď udicu a rybu, ktorá sa chytí prvá, vezmi, otvor jej ústa a nájdeš statér. Vezmi ho a daj im za mňa i za seba."
Matúša 17:1
Matúša 17:2
Matúša 17:3
Matúša 17:4
Matúša 17:5
Matúša 17:6
Matúša 17:7
Matúša 17:8
Matúša 17:9
Matúša 17:10
Matúša 17:11
Matúša 17:12
Matúša 17:13
Matúša 17:14
Matúša 17:15
Matúša 17:16
Matúša 17:17
Matúša 17:18
Matúša 17:19
Matúša 17:20
Matúša 17:21
Matúša 17:22
Matúša 17:23
Matúša 17:24
Matúša 17:25
Matúša 17:26
Matúša 17:27
Matúša 1 / Mat 1
Matúša 2 / Mat 2
Matúša 3 / Mat 3
Matúša 4 / Mat 4
Matúša 5 / Mat 5
Matúša 6 / Mat 6
Matúša 7 / Mat 7
Matúša 8 / Mat 8
Matúša 9 / Mat 9
Matúša 10 / Mat 10
Matúša 11 / Mat 11
Matúša 12 / Mat 12
Matúša 13 / Mat 13
Matúša 14 / Mat 14
Matúša 15 / Mat 15
Matúša 16 / Mat 16
Matúša 17 / Mat 17
Matúša 18 / Mat 18
Matúša 19 / Mat 19
Matúša 20 / Mat 20
Matúša 21 / Mat 21
Matúša 22 / Mat 22
Matúša 23 / Mat 23
Matúša 24 / Mat 24
Matúša 25 / Mat 25
Matúša 26 / Mat 26
Matúša 27 / Mat 27
Matúša 28 / Mat 28