A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Matúša 14

1
V tom čase vladár Herodes počul o Ježišovi
2
a hovoril svojim dvoranom: "To je Ján Krstiteľ. Vstal z mŕtvych, a preto v ňom pôsobia divotvorné sily."
3
Herodes dal totiž Jána chytiť, zviazať a vrhnúť do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa,
4
lebo Ján mu hovoril: "Nesmieš s ňou žiť!"
5
Chcel ho zabiť, bál sa však ľudu, lebo ho pokladali za proroka.
6
V deň Herodesových narodenín tancovala dcéra Herodiady v kruhu hostí a Herodesovi sa tak zapáčila,
7
že jej pod prísahou sľúbil dať všetko, čo si bude žiadať.
8
Ona na návod svojej matky povedala: "Daj mi tu na mise hlavu Jána Krstiteľa!"
9
Kráľ sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolustolujúcim rozkázal, aby jej ju dali.
10
A tak dal Jána vo väzení sťať.
11
I priniesli na mise jeho hlavu, odovzdali ju dievčaťu a ono ju zanieslo svojej matke.
12
Tu prišli jeho učeníci, vzali jeho telo a pochovali ho; potom išli a oznámili to Ježišovi.
13
Keď to Ježiš počul, odobral sa odtiaľ loďou na pusté miesto do samoty. Ale zástupy sa o tom dozvedeli a pešo išli z miest za ním.
14
Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi a uzdravil ich chorých.
15
Keď sa zvečerilo, pristúpili k nemu učeníci a hovorili: "Toto miesto je pusté a čas už pokročil. Rozpusť zástupy, nech sa rozídu do dedín kúpiť si jedlo."
16
Ale Ježiš im povedal: "Nemusia nikam chodiť, vy im dajte jesť!"
17
Oni mu povedali: "Nemáme tu nič, iba päť chlebov a dve ryby."
18
Povedal: "Prineste mi ich sem!"
19
Potom rozkázal, aby si zástupy posadali na trávu. Vzal päť chlebov a dve ryby, pohliadol k nebu a požehnal ich. Potom lámal chleby a dával učeníkom a učeníci zástupom.
20
Všetci jedli a nasýtili sa, ba ešte nazbierali dvanásť plných košov zvyšných odrobín.
21
Tých, čo jedli, bolo asi päťtisíc mužov okrem žien a detí.
22
Potom rozkázal učeníkom, aby nastúpili na loď a preplavili sa pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy.
23
Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on tu bol sám.
24
Loď bola už hodne vzdialená od brehu a zmietali ňou vlny, lebo vietor dul proti nim.
25
Nadránom sa k nim priblížil Ježiš, kráčajúc po mori.
26
Keď ho učeníci videli kráčať po mori, prestrašili sa a vraveli: "Mátoha." A od strachu kričali.
27
Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: "Nebojte sa! To som ja, nemajte strach!"
28
Peter mu povedal: "Pane, keď si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode."
29
On povedal: "Poď!" Peter vystúpil z lode, vykročil na vodu a šiel k Ježišovi.
30
Ale keď videl, že vietor je silný, naľakal sa, začal sa topiť a vykríkol: "Pane, zachráň ma!"
31
Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: "Maloverný, prečo si pochyboval?"
32
Keď vystúpili na loď, vietor utíchol.
33
Tí, čo boli na lodi, padli mu k nohám a vraveli: "Naozaj, si Boží Syn!"
34
Preplavili sa na druhý breh a došli do kraja Genezaret.
35
Len čo ho obyvatelia tohto kraja poznali, vyslali poslov do celého okolia. I prinášali k nemu všetkých chorých
36
a prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho odevu. A všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli.
Matúša 14:1
Matúša 14:2
Matúša 14:3
Matúša 14:4
Matúša 14:5
Matúša 14:6
Matúša 14:7
Matúša 14:8
Matúša 14:9
Matúša 14:10
Matúša 14:11
Matúša 14:12
Matúša 14:13
Matúša 14:14
Matúša 14:15
Matúša 14:16
Matúša 14:17
Matúša 14:18
Matúša 14:19
Matúša 14:20
Matúša 14:21
Matúša 14:22
Matúša 14:23
Matúša 14:24
Matúša 14:25
Matúša 14:26
Matúša 14:27
Matúša 14:28
Matúša 14:29
Matúša 14:30
Matúša 14:31
Matúša 14:32
Matúša 14:33
Matúša 14:34
Matúša 14:35
Matúša 14:36
Matúša 1 / Mat 1
Matúša 2 / Mat 2
Matúša 3 / Mat 3
Matúša 4 / Mat 4
Matúša 5 / Mat 5
Matúša 6 / Mat 6
Matúša 7 / Mat 7
Matúša 8 / Mat 8
Matúša 9 / Mat 9
Matúša 10 / Mat 10
Matúša 11 / Mat 11
Matúša 12 / Mat 12
Matúša 13 / Mat 13
Matúša 14 / Mat 14
Matúša 15 / Mat 15
Matúša 16 / Mat 16
Matúša 17 / Mat 17
Matúša 18 / Mat 18
Matúša 19 / Mat 19
Matúša 20 / Mat 20
Matúša 21 / Mat 21
Matúša 22 / Mat 22
Matúša 23 / Mat 23
Matúša 24 / Mat 24
Matúša 25 / Mat 25
Matúša 26 / Mat 26
Matúša 27 / Mat 27
Matúša 28 / Mat 28