A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Numeri 36

1
Vtedy pristúpili náčelníci rodín z rodu synov Galaada, syna Machira, syna Manassesa z rodu Jozefových synov. Ujali sa slova pred Mojžišom a kniežatami, náčelníkmi izraelských rodín,
2
a povedali: "Jahve prikázal môjmu pánovi, aby dal Izraelcom krajinu a rozdelil ju lósom; a môj pán dostal od Jahveho príkaz, aby dedičný podiel nášho brata Celofchada dal jeho dcéram.
3
Ak sa však vydajú za príslušníka iného izraelského kmeňa, ich časť bude odňatá z podielu našich otcov. Podiel kmeňa, ku ktorému ony budú patriť, sa zväčší, a podiel, ktorý dal lós nám, sa zmenší.
4
Keď pre Izraelcov nastane jubilejný rok, vtedy dedičstvo týchto žien bude pripojené k dedičstvu kmeňa, ku ktorému budú patriť, a bude vyňaté z dedičstva kmeňa našich otcov."
5
Mojžiš na Jahveho príkaz nariadil Izraelcom. Povedal: "Kmeň Jozefových synov hovorí správne.
6
Toto prikazuje Jahve Celofchadovým dcéram: Nech sa vydajú za toho, kto sa im páči, ale majú sa vydať do niektorého rodu svojho otcovského kmeňa.
7
Vlastníctvo Izraelcov nebude prechádzať z kmeňa na kmeň; každý z Izraelcov sa má pridŕžať vlastníctva svojho otcovského kmeňa.
8
Každá dcéra, ktorá dedí majetok v jednom z izraelských kmeňov, sa má vydať za niekoho z rodu svojho otcovského kmeňa, aby si tak každý z Izraelcov zachoval svoj otcovský podiel.
9
Dedičstvo nebude prechádzať z jedného kmeňa na druhý: každý z izraelských kmeňov bude viazaný na svoje dedičstvo."
10
Celofchadove dcéry urobili tak, ako Jahve prikázal Mojžišovi.
11
Machla, Tirca, Chogla, Milka a Noa, Celofchadove dcéry, vydali sa za synov svojich strýcov z otcovskej strany.
12
Vydali sa teda do rodov synov Manassesa, Jozefovho syna, a tak ich dedičný majetok zostal pri kmeni ich otcovského rodu.
13
Toto sú príkazy a zákony, ktoré Jahve nariadil Izraelcom prostredníctvom Mojžiša na Moabských stepiach pri Jordáne naproti Jerichu.
Numeri 36:1
Numeri 36:2
Numeri 36:3
Numeri 36:4
Numeri 36:5
Numeri 36:6
Numeri 36:7
Numeri 36:8
Numeri 36:9
Numeri 36:10
Numeri 36:11
Numeri 36:12
Numeri 36:13
Numeri 1 / Num 1
Numeri 2 / Num 2
Numeri 3 / Num 3
Numeri 4 / Num 4
Numeri 5 / Num 5
Numeri 6 / Num 6
Numeri 7 / Num 7
Numeri 8 / Num 8
Numeri 9 / Num 9
Numeri 10 / Num 10
Numeri 11 / Num 11
Numeri 12 / Num 12
Numeri 13 / Num 13
Numeri 14 / Num 14
Numeri 15 / Num 15
Numeri 16 / Num 16
Numeri 17 / Num 17
Numeri 18 / Num 18
Numeri 19 / Num 19
Numeri 20 / Num 20
Numeri 21 / Num 21
Numeri 22 / Num 22
Numeri 23 / Num 23
Numeri 24 / Num 24
Numeri 25 / Num 25
Numeri 26 / Num 26
Numeri 27 / Num 27
Numeri 28 / Num 28
Numeri 29 / Num 29
Numeri 30 / Num 30
Numeri 31 / Num 31
Numeri 32 / Num 32
Numeri 33 / Num 33
Numeri 34 / Num 34
Numeri 35 / Num 35
Numeri 36 / Num 36