A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Numeri 35

1
Jahve prehovoril k Mojžišovi na Moabských stepiach pri Jordáne naproti Jerichu. Povedal:
2
"Prikáž Izraelcom, aby dali Levitom zo svojho dedičného vlastníctva mestá na bývanie; i pastviny okolo miest dáte Levitom.
3
Mestá budú mať na bývanie a priľahlé pastviny budú mať pre svoj dobytok, pre svoj majetok a pre všetky svoje zvieratá.
4
Pastviny okolo miest, ktoré dáte Levitom, sa budú rozprestierať od hradieb mesta tisíc lakťov dookola.
5
Nameriate za mestom na východnej strane dvetisíc lakťov, na južnej strane dvetisíc lakťov, na západnej strane dvetisíc lakťov a dvetisíc lakťov na severnej strane, mesto bude v strede; to budú pastviny týchto miest.
6
Z miest, ktoré dáte Levitom, šesť z nich bude miestami útočišťa, ktoré dáte, aby sa tam mohol uchýliť vrah; okrem toho im dáte štyridsaťdva miest.
7
Všetkých miest, ktoré dáte Levitom, bude štyridsaťosem miest, mestá a ich pastviny.
8
Tých miest, ktoré dáte z vlastníctva Izraelcov, vezmete viac z kmeňa, ktorý ich má veľa, a menej z kmeňa, ktorý má málo. Každý kmeň odovzdá zo svojich miest Levitom v pomere, koľko vlastníctva zdedil."
9
Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
10
"Prehovor k Izraelcom a povedz im: Keď prejdete cez Jordán do kanaánskej zeme,
11
vyvolíte si mestá, ktoré vám budú mestami útočišťa; tam môže utiecť vrah, ktorý neúmyselne zabil človeka.
12
Tieto mestá vám budú slúžiť ako útočište pred pomstiteľom krvi, aby vrah nezomrel prv, než sa dostaví na súd pred pospolitosť.
13
Miest útočišťa, ktoré vyhradíte, bude šesť:
14
tri mestá vyhradíte za Jordánom a tri mestá vyhradíte v Kanaánskej krajine, budú vám mestami útočišťa.
15
Pre Izraelcov, ako aj pre cudzinca a usadlíka, ktorí žijú medzi vami, bude slúžiť týchto šesť miest ako útočište, aby sa tam mohol uchýliť každý, kto neúmyselne zabil človeka.
16
Ak ho udrie železným predmetom, takže on zomrie, je vrahom. Vrah bude vydaný na smrť.
17
Ak ho udrie kameňom, ktorý mal v ruke a ktorým možno niekoho zabiť, a on zomrie, je vrahom. Vrah bude vydaný na smrť.
18
Alebo ak ho udrie nejakým dreveným nástrojom, ktorý mal v ruke a ktorým možno niekoho zabiť, a on zomrie, je vrahom. Vrah bude vydaný na smrť.
19
Vraha zabije pomstiteľ krvi. Keď ho stretne, zabije ho.
20
Ak niekto z nenávisti niekoho zrazí alebo hodí do neho niečo so zlým úmyslom a on zomrie,
21
alebo ak ho z nepriateľstva smrteľne udrie rukou, ten, kto udrel, má byť vydaný na smrť, lebo je vrahom; pomstiteľ krvi smie zabiť vraha, keď ho stretne.
22
Ale ak ho zrazí náhodou bez nepriateľstva alebo neúmyselne hodí do neho nejaký predmet,
23
alebo ak pustí na neho, bez toho, že by ho bol videl, kameň, ktorým možno niekoho zabiť, a on zomrie, hoci mu nebol nepriateľom, ani mu nechcel spôsobiť zlo,
24
pospolitosť rozsúdi podľa týchto pravidiel medzi tým, kto zabil, a pomstiteľom krvi
25
a zachráni vraha z rúk pomstiteľa krvi. Zavedie ho do mesta útočišťa, do ktorého utiekol, a on tam zostane až do smrti veľkňaza, ktorý bol pomazaný svätým olejom.
26
Ak vrah vyjde za hranice mesta útočišťa, do ktorého utiekol,
27
a pomstiteľ krvi ho stretne mimo územia mesta útočišťa, pomstiteľ krvi ho môže zabiť bez obavy pred odvetou:
28
lebo vrah musí zostať vo svojom meste útočišťa až do smrti veľkňaza; len po smrti veľkňaza môže sa vrátiť do krajiny, kde má svoj majetok.
29
Toto nech je právnym nariadením pre vás i pre vašich potomkov všade, kde budete bývať.
30
Pri každom prípade vraždy bude vrah vydaný na smrť podľa výpovede svedkov; ale nestačí jeden svedok, aby bol niekto odsúdený na smrť.
31
Za život vraha, ktorý je hoden smrti, neprijmete výkupné; lebo musí zomrieť.
32
Neprijmete výkupné za toho, kto ušiel zo svojho mesta útočišťa a chce sa vrátiť bývať vo svojej krajine pred smrťou veľkňaza.
33
Neznesvätíte krajinu, v ktorej ste. Krajinu znesväcuje krv a pre krajinu niet iného zmierenia za vyliatu krv, iba krv toho, kto ju vylial.
34
Nepoškvrníš krajinu, v ktorej bývate a uprostred ktorej bývam ja. Lebo ja, Jahve, bývam uprostred Izraelcov."
Numeri 35:1
Numeri 35:2
Numeri 35:3
Numeri 35:4
Numeri 35:5
Numeri 35:6
Numeri 35:7
Numeri 35:8
Numeri 35:9
Numeri 35:10
Numeri 35:11
Numeri 35:12
Numeri 35:13
Numeri 35:14
Numeri 35:15
Numeri 35:16
Numeri 35:17
Numeri 35:18
Numeri 35:19
Numeri 35:20
Numeri 35:21
Numeri 35:22
Numeri 35:23
Numeri 35:24
Numeri 35:25
Numeri 35:26
Numeri 35:27
Numeri 35:28
Numeri 35:29
Numeri 35:30
Numeri 35:31
Numeri 35:32
Numeri 35:33
Numeri 35:34
Numeri 1 / Num 1
Numeri 2 / Num 2
Numeri 3 / Num 3
Numeri 4 / Num 4
Numeri 5 / Num 5
Numeri 6 / Num 6
Numeri 7 / Num 7
Numeri 8 / Num 8
Numeri 9 / Num 9
Numeri 10 / Num 10
Numeri 11 / Num 11
Numeri 12 / Num 12
Numeri 13 / Num 13
Numeri 14 / Num 14
Numeri 15 / Num 15
Numeri 16 / Num 16
Numeri 17 / Num 17
Numeri 18 / Num 18
Numeri 19 / Num 19
Numeri 20 / Num 20
Numeri 21 / Num 21
Numeri 22 / Num 22
Numeri 23 / Num 23
Numeri 24 / Num 24
Numeri 25 / Num 25
Numeri 26 / Num 26
Numeri 27 / Num 27
Numeri 28 / Num 28
Numeri 29 / Num 29
Numeri 30 / Num 30
Numeri 31 / Num 31
Numeri 32 / Num 32
Numeri 33 / Num 33
Numeri 34 / Num 34
Numeri 35 / Num 35
Numeri 36 / Num 36