A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Numeri 291
V prvý deň siedmeho mesiaca budete mať sväté zhromaždenie; nebudete vykonávať nijakú služobnú prácu. Bude to pre vás deň Jasania.
2
Obetujete celopal príjemnej vône Jahvemu: jedného býka, jedného barana a sedem bezchybných jednoročných baránkov.
3
Príslušná pokrmová obeta z jemnej múky zamiesenej s olejom bude tri desatiny efy na každého býka, dve desatiny efy na barana
4
a jedna desatina efy na každého zo siedmich baránkov.
5
A ako obetu za hriech jedného capa na vykonanie obradu zmierenia za vás.
6
To navyše okrem mesačného celopalu a jeho pokrmovej obety, okrem ustavičného celopalu a jeho príslušnej pokrmovej obety a ich príslušných nápojových obiet podľa predpisu — ako obeta strávená ohňom na príjemnú vôňu pre Jahveho.
7
Desiateho dňa tohto siedmeho mesiaca budete mať sväté zhromaždenie. Budete sa postiť a nebudete vykonávať nijakú prácu.
8
Obetujete Jahvemu celopal na príjemnú vôňu: jedného býka, jedného barana a sedem jednoročných baránkov, ktorých vyberiete bez chyby.
9
Príslušná pokrmová obeta z jemnej múky zamiesenej s olejom bude tri desatiny efy na býka, dve desatiny efy na barana
10
a jedna desatina efy na každého zo siedmich baránkov.
11
Jeden cap bude prinesený na obetu za hriech. To navyše okrem obety za hriech na sviatok Zmierenia, okrem ustavičného celopalu a jeho pokrmovej obety a ich príslušných nápojových obiet.
12
Pätnásteho dňa siedmeho mesiaca budete mať sväté zhromaždenie, nebudete vykonávať nijakú služobnú prácu a po sedem dní budete sláviť sviatok pre Jahveho.
13
Prinesiete Jahvemu celopal, obetu strávenú ohňom na príjemnú vôňu: trinásť býkov, dva barany, štrnásť bezchybných jednoročných baránkov.
14
Príslušné pokrmové obety z jemnej múky zamiesenej s olejom budú tri desatiny efy na každého z trinástich býkov, dve desatiny efy na každého z dvoch baranov
15
a jedna desatina efy na každého zo štrnástich baránkov.
16
Pridá sa jeden cap ako obeta za hriech. To navyše okrem ustavičného celopalu a jeho pokrmovej a nápojovej obety.
17
Na druhý deň: dvanásť býkov, dva barany, štrnásť bezchybných jednoročných baránkov;
18
pokrmovú obetu a príslušné nápojové obety k býkom, k baranom a k baránkom, primerane ich počtu podľa predpisu;
19
jedného capa na obetu za hriech; navyše okrem ustavičného celopalu, jeho pokrmovej obety a nápojových obiet.
20
Na tretí deň: jedenásť býkov, dva barany, štrnásť bezchybných jednoročných baránkov;
21
pokrmovú obetu a príslušné nápojové obety k býkom, k baranom a k baránkom, primerane ich počtu podľa predpisu;
22
jedného capa ako obetu za hriech; navyše okrem ustavičného celopalu a jeho pokrmovej a nápojovej obety.
23
Na štvrtý deň: desať mladých býkov, dva barany, štrnásť bezchybných jednoročných baránkov;
24
pokrmovú obetu a príslušné nápojové obety k býkom, k baranom a k baránkom, primerane ich počtu podľa predpisu;
25
jedného capa ako obetu za hriech; navyše okrem ustavičného celopalu a jeho pokrmovej a nápojovej obety.
26
Na piaty deň: deväť býkov, dva barany, štrnásť bezchybných jednoročných baránkov;
27
pokrmovú obetu a príslušné nápojové obety k býkom, k baranom a k baránkom, primerane ich počtu podľa predpisu;
28
jedného capa ako obetu za hriech; navyše okrem ustavičného celopalu a jeho pokrmovej a nápojovej obety.
29
Na šiesty deň: osem býkov, dva barany, štrnásť bezchybných jednoročných baránkov;
30
pokrmovú obetu a príslušné nápojové obety k býkom, k baranom a k baránkom, primerane ich počtu podľa predpisu;
31
jedného capa ako obetu za hriech, okrem ustavičného celopalu s príslušnou pokrmovou a nápojovou obetou.
32
Na siedmy deň sedem mladých býkov, dva barany, štrnásť jednoročných bezchybných baránkov;
33
pokrmovú obetu a príslušné nápojové obety k býkom, k baranom a k baránkom, primerane ich počtu podľa predpisu;
34
jedného capa ako obetu za hriech; navyše okrem ustavičného celopalu, jeho pokrmových a nápojových obiet.
35
Na ôsmy deň budete mať sväté zhromaždenie. Nebudete vykonávať nijakú služobnú prácu.
36
Prinesiete celopal príjemnej vône Jahvemu: jedného býka, jedného barana, sedem bezchybných jednoročných baránkov;
37
pokrmovú obetu a príslušné nápojové obety k býkovi, k baranovi i k baránkom, primerane k ich počtu podľa predpisu;
38
jedného capa ako obetu za hriech; navyše okrem ustavičného celopalu a jeho pokrmovej a nápojovej obety.
39
Toto budete obetovať Jahvemu na svoje sviatky navyše okrem svojich sľubov a dobrovoľných darov, k svojim celopalom, k svojim pokrmovým obetám, k svojim nápojovým obetám a k svojim obetám spoločenstva."