A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Numeri 29

1
V prvý deň siedmeho mesiaca budete mať sväté zhromaždenie; nebudete vykonávať nijakú služobnú prácu. Bude to pre vás deň Jasania.
2
Obetujete celopal príjemnej vône Jahvemu: jedného býka, jedného barana a sedem bezchybných jednoročných baránkov.
3
Príslušná pokrmová obeta z jemnej múky zamiesenej s olejom bude tri desatiny efy na každého býka, dve desatiny efy na barana
4
a jedna desatina efy na každého zo siedmich baránkov.
5
A ako obetu za hriech jedného capa na vykonanie obradu zmierenia za vás.
6
To navyše okrem mesačného celopalu a jeho pokrmovej obety, okrem ustavičného celopalu a jeho príslušnej pokrmovej obety a ich príslušných nápojových obiet podľa predpisu — ako obeta strávená ohňom na príjemnú vôňu pre Jahveho.
7
Desiateho dňa tohto siedmeho mesiaca budete mať sväté zhromaždenie. Budete sa postiť a nebudete vykonávať nijakú prácu.
8
Obetujete Jahvemu celopal na príjemnú vôňu: jedného býka, jedného barana a sedem jednoročných baránkov, ktorých vyberiete bez chyby.
9
Príslušná pokrmová obeta z jemnej múky zamiesenej s olejom bude tri desatiny efy na býka, dve desatiny efy na barana
10
a jedna desatina efy na každého zo siedmich baránkov.
11
Jeden cap bude prinesený na obetu za hriech. To navyše okrem obety za hriech na sviatok Zmierenia, okrem ustavičného celopalu a jeho pokrmovej obety a ich príslušných nápojových obiet.
12
Pätnásteho dňa siedmeho mesiaca budete mať sväté zhromaždenie, nebudete vykonávať nijakú služobnú prácu a po sedem dní budete sláviť sviatok pre Jahveho.
13
Prinesiete Jahvemu celopal, obetu strávenú ohňom na príjemnú vôňu: trinásť býkov, dva barany, štrnásť bezchybných jednoročných baránkov.
14
Príslušné pokrmové obety z jemnej múky zamiesenej s olejom budú tri desatiny efy na každého z trinástich býkov, dve desatiny efy na každého z dvoch baranov
15
a jedna desatina efy na každého zo štrnástich baránkov.
16
Pridá sa jeden cap ako obeta za hriech. To navyše okrem ustavičného celopalu a jeho pokrmovej a nápojovej obety.
17
Na druhý deň: dvanásť býkov, dva barany, štrnásť bezchybných jednoročných baránkov;
18
pokrmovú obetu a príslušné nápojové obety k býkom, k baranom a k baránkom, primerane ich počtu podľa predpisu;
19
jedného capa na obetu za hriech; navyše okrem ustavičného celopalu, jeho pokrmovej obety a nápojových obiet.
20
Na tretí deň: jedenásť býkov, dva barany, štrnásť bezchybných jednoročných baránkov;
21
pokrmovú obetu a príslušné nápojové obety k býkom, k baranom a k baránkom, primerane ich počtu podľa predpisu;
22
jedného capa ako obetu za hriech; navyše okrem ustavičného celopalu a jeho pokrmovej a nápojovej obety.
23
Na štvrtý deň: desať mladých býkov, dva barany, štrnásť bezchybných jednoročných baránkov;
24
pokrmovú obetu a príslušné nápojové obety k býkom, k baranom a k baránkom, primerane ich počtu podľa predpisu;
25
jedného capa ako obetu za hriech; navyše okrem ustavičného celopalu a jeho pokrmovej a nápojovej obety.
26
Na piaty deň: deväť býkov, dva barany, štrnásť bezchybných jednoročných baránkov;
27
pokrmovú obetu a príslušné nápojové obety k býkom, k baranom a k baránkom, primerane ich počtu podľa predpisu;
28
jedného capa ako obetu za hriech; navyše okrem ustavičného celopalu a jeho pokrmovej a nápojovej obety.
29
Na šiesty deň: osem býkov, dva barany, štrnásť bezchybných jednoročných baránkov;
30
pokrmovú obetu a príslušné nápojové obety k býkom, k baranom a k baránkom, primerane ich počtu podľa predpisu;
31
jedného capa ako obetu za hriech, okrem ustavičného celopalu s príslušnou pokrmovou a nápojovou obetou.
32
Na siedmy deň sedem mladých býkov, dva barany, štrnásť jednoročných bezchybných baránkov;
33
pokrmovú obetu a príslušné nápojové obety k býkom, k baranom a k baránkom, primerane ich počtu podľa predpisu;
34
jedného capa ako obetu za hriech; navyše okrem ustavičného celopalu, jeho pokrmových a nápojových obiet.
35
Na ôsmy deň budete mať sväté zhromaždenie. Nebudete vykonávať nijakú služobnú prácu.
36
Prinesiete celopal príjemnej vône Jahvemu: jedného býka, jedného barana, sedem bezchybných jednoročných baránkov;
37
pokrmovú obetu a príslušné nápojové obety k býkovi, k baranovi i k baránkom, primerane k ich počtu podľa predpisu;
38
jedného capa ako obetu za hriech; navyše okrem ustavičného celopalu a jeho pokrmovej a nápojovej obety.
39
Toto budete obetovať Jahvemu na svoje sviatky navyše okrem svojich sľubov a dobrovoľných darov, k svojim celopalom, k svojim pokrmovým obetám, k svojim nápojovým obetám a k svojim obetám spoločenstva."
Numeri 29:1
Numeri 29:2
Numeri 29:3
Numeri 29:4
Numeri 29:5
Numeri 29:6
Numeri 29:7
Numeri 29:8
Numeri 29:9
Numeri 29:10
Numeri 29:11
Numeri 29:12
Numeri 29:13
Numeri 29:14
Numeri 29:15
Numeri 29:16
Numeri 29:17
Numeri 29:18
Numeri 29:19
Numeri 29:20
Numeri 29:21
Numeri 29:22
Numeri 29:23
Numeri 29:24
Numeri 29:25
Numeri 29:26
Numeri 29:27
Numeri 29:28
Numeri 29:29
Numeri 29:30
Numeri 29:31
Numeri 29:32
Numeri 29:33
Numeri 29:34
Numeri 29:35
Numeri 29:36
Numeri 29:37
Numeri 29:38
Numeri 29:39
Numeri 1 / Num 1
Numeri 2 / Num 2
Numeri 3 / Num 3
Numeri 4 / Num 4
Numeri 5 / Num 5
Numeri 6 / Num 6
Numeri 7 / Num 7
Numeri 8 / Num 8
Numeri 9 / Num 9
Numeri 10 / Num 10
Numeri 11 / Num 11
Numeri 12 / Num 12
Numeri 13 / Num 13
Numeri 14 / Num 14
Numeri 15 / Num 15
Numeri 16 / Num 16
Numeri 17 / Num 17
Numeri 18 / Num 18
Numeri 19 / Num 19
Numeri 20 / Num 20
Numeri 21 / Num 21
Numeri 22 / Num 22
Numeri 23 / Num 23
Numeri 24 / Num 24
Numeri 25 / Num 25
Numeri 26 / Num 26
Numeri 27 / Num 27
Numeri 28 / Num 28
Numeri 29 / Num 29
Numeri 30 / Num 30
Numeri 31 / Num 31
Numeri 32 / Num 32
Numeri 33 / Num 33
Numeri 34 / Num 34
Numeri 35 / Num 35
Numeri 36 / Num 36