A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Numeri 25

1
Izrael sa usadil v Šittime. Ľud začal smilniť s dcérami Moabu.
2
Tie pozývali ľud k obetám svojim bohom; ľud jedol a klaňal sa ich bohom.
3
Izrael sa takto spriahol s Baalom z Peoru, a preto Jahveho hnev vzbĺkol proti Izraelu.
4
Jahve povedal Mojžišovi: "Pojmi všetkých náčelníkov ľudu. Daj nastoknúť na kôl všetkých vinníkov pred Jahvem oproti slnku: potom sa blčiaci Jahveho hnev od Izraela odvráti."
5
Mojžiš povedal sudcom Izraela: "Každý nech zabije svojich ľudí, ktorí sa spriahli s Baalom z Peoru."
6
Vtom prišiel istý muž z Izraelcov privádzajúc k svojim bratom Madiánku pred očami Mojžiša a celej pospolitosti Izraelcov, zatiaľ čo oni plakali pri vchode do Stanu Stretávania.
7
Keď to videl Pinchas, syn Eleazara, syna kňaza Árona, vstal zo stredu pospolitosti, uchopil kopiju,
8
vošiel za tým Izraelcom do stanu, a tam ich prebodol cez brucho oboch, izraelského muža i tú ženu. Pohroma, ktorá udierala Izraelcov, prestala.
9
Zomrelo ňou dvadsaťštyritisíc.
10
Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
11
"Pinchas, syn Eleazara, syna kňaza Árona, odvrátil môj blčiaci hnev od Izraelcov, lebo uprostred nich horlil tým istým hnevom ako ja; preto som vo svojej žiarlivosti nevyhubil Izraelcov.
12
Preto mu povedz: Dávam mu svoju zmluvu pokoja.
13
A bude pre neho a pre jeho potomstvo po ňom zmluvou, ktorá mu zaručí kňazstvo naveky. Odmenou za svoju horlivosť za svojho Boha smie vykonávať nad Izraelcami obrad zmierenia."
14
Meno zabitého Izraelca (bol zabitý s Madiánkou) bolo Zimri a bol to syn Salua, kniežaťa rodiny Simeonovcov.
15
Meno zabitej madiánskej ženy bolo Kozbi a bola dcérou Curu, ktorý bol náčelníkom jedného rodu, jednej rodiny v Madiáne.
16
Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
17
"Napádajte Madiáncov a bite ich.
18
Veď aj oni napádali vás svojimi úskokmi, v prípade Peoru a v prípade Kozbi, ich sestry, dcéry madiánskeho kniežaťa, ktorá bola zabitá v deň pohromy, ktorá nastala pre záležitosť Peoru."
19
Po tej pohrome
Numeri 25:1
Numeri 25:2
Numeri 25:3
Numeri 25:4
Numeri 25:5
Numeri 25:6
Numeri 25:7
Numeri 25:8
Numeri 25:9
Numeri 25:10
Numeri 25:11
Numeri 25:12
Numeri 25:13
Numeri 25:14
Numeri 25:15
Numeri 25:16
Numeri 25:17
Numeri 25:18
Numeri 25:19
Numeri 1 / Num 1
Numeri 2 / Num 2
Numeri 3 / Num 3
Numeri 4 / Num 4
Numeri 5 / Num 5
Numeri 6 / Num 6
Numeri 7 / Num 7
Numeri 8 / Num 8
Numeri 9 / Num 9
Numeri 10 / Num 10
Numeri 11 / Num 11
Numeri 12 / Num 12
Numeri 13 / Num 13
Numeri 14 / Num 14
Numeri 15 / Num 15
Numeri 16 / Num 16
Numeri 17 / Num 17
Numeri 18 / Num 18
Numeri 19 / Num 19
Numeri 20 / Num 20
Numeri 21 / Num 21
Numeri 22 / Num 22
Numeri 23 / Num 23
Numeri 24 / Num 24
Numeri 25 / Num 25
Numeri 26 / Num 26
Numeri 27 / Num 27
Numeri 28 / Num 28
Numeri 29 / Num 29
Numeri 30 / Num 30
Numeri 31 / Num 31
Numeri 32 / Num 32
Numeri 33 / Num 33
Numeri 34 / Num 34
Numeri 35 / Num 35
Numeri 36 / Num 36