A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Numeri 24

1
Balaam videl, že Jahve chce, aby žehnal Izrael. Nešiel, ako predtým, hľadať veštby, ale obrátil sa tvárou k púšti.
2
Keď Balaam zdvihol oči, videl Izrael, utáborený podľa svojich kmeňov; spočinul na ňom Boží duch
3
a on predniesol svoj spev. Povedal: "Výrok Balaama, Beorovho syna, výrok muža prenikavého zraku,
4
výrok toho, kto počúva Božie slová. On vidí to, čo Šaddaj dáva vidieť, dostáva Božiu odpoveď a jeho oči sa otvárajú.
5
Aké krásne sú tvoje stany, Jakub, a tvoje príbytky, Izrael!
6
Rozprestierajú sa ako údolia, ako záhrady na brehoch rieky, ako rady aloí, ktoré zasadil Jahve, ako cédre pri vodách!
7
Hrdina vyrastá z jeho potomstva, vládne nad mnohými národmi. Vznešenejší než Agag je jeho kráľ, vyvýšené je jeho kráľovstvo.
8
Boh ho vyviedol z Egypta, je preň ako rohy divokého býka. Ona pohltí národy, svojich protivníkov, poláme im kosti, zasiahne ich svojimi šípmi.
9
Sadá si, líha si ako lev, ako levica: ktože ho prinúti vstať? Kto ťa žehná, nech je požehnaný, kto ťa preklína, nech je prekliaty!"
10
Balak sa nahneval na Balaama. Tleskol rukami a povedal Balaamovi: "Zavolal som ťa, aby si preklial mojich nepriateľov, a hľa, ty ich žehnáš, už po tretí raz!
11
A teraz zmizni a choď domov! Povedal som, že ťa bohato odmením. Jahve ťa pripravil o odmenu."
12
Balaam odpovedal Balakovi: "Či som už tvojim poslom nepovedal:
13
Keby mi Balak dal svoj dom plný zlata a striebra, nemohol by som prestúpiť Jahveho príkaz a sám od seba urobiť niečo dobré alebo zlé; čo povie Jahve, to poviem?
14
A teraz, keď odchádzam k svojim, poď, oznámim ti, čo urobí tento ľud tvojmu ľudu v budúcich časoch."
15
Potom predniesol svoj spev: "Výrok Balaama, Beorovho syna, výrok muža prenikavého zraku,
16
výrok toho, ktorý počúva Božie slová, ktorý pozná múdrosť Najvyššieho. On vidí to, čo Šaddaj dáva vidieť, dostáva Božiu odpoveď a jeho oči sa otvárajú.
17
Vidím ho, ale nie teraz, dívam sa na neho, ale nie zblízka: Hviezda vychádzajúca z Jakuba stáva sa vodcom, žezlo sa dvíha z Izraela. On preráža sluchy Moabove a lebky všetkých Setových synov.
18
Edom bude dobytou krajinou; dobytou krajinou Seir. Izrael rozšíri svoju moc,
19
Jakub vládne nad svojimi nepriateľmi a vyhubí pozostalých v Are."
20
Balaam uvidel Amaleka, predniesol svoj spev. Povedal: "Amalek bol prvý medzi národmi! Ale jeho potomstvo navždy zahynie."
21
Potom videl Kenijcov a predniesol svoj spev. Povedal: "Pevné je tvoje bydlisko, Kain, a tvoje hniezdo, vsadené do skaly.
22
Ale hniezdo patrí Beorovi; dokedy budeš otrokom Aššurovým?"
23
Potom opäť predniesol svoj spev. Povedal: "Národy Mora sa zhromažďujú na severe,
24
lode od Kittimu. Ujarmia Aššura, ujarmia Ebera, aj on úplne zanikne."
25
Potom Balaam vstal, odišiel a vrátil sa domov. Aj Balak šiel svojou cestou.
Numeri 24:1
Numeri 24:2
Numeri 24:3
Numeri 24:4
Numeri 24:5
Numeri 24:6
Numeri 24:7
Numeri 24:8
Numeri 24:9
Numeri 24:10
Numeri 24:11
Numeri 24:12
Numeri 24:13
Numeri 24:14
Numeri 24:15
Numeri 24:16
Numeri 24:17
Numeri 24:18
Numeri 24:19
Numeri 24:20
Numeri 24:21
Numeri 24:22
Numeri 24:23
Numeri 24:24
Numeri 24:25
Numeri 1 / Num 1
Numeri 2 / Num 2
Numeri 3 / Num 3
Numeri 4 / Num 4
Numeri 5 / Num 5
Numeri 6 / Num 6
Numeri 7 / Num 7
Numeri 8 / Num 8
Numeri 9 / Num 9
Numeri 10 / Num 10
Numeri 11 / Num 11
Numeri 12 / Num 12
Numeri 13 / Num 13
Numeri 14 / Num 14
Numeri 15 / Num 15
Numeri 16 / Num 16
Numeri 17 / Num 17
Numeri 18 / Num 18
Numeri 19 / Num 19
Numeri 20 / Num 20
Numeri 21 / Num 21
Numeri 22 / Num 22
Numeri 23 / Num 23
Numeri 24 / Num 24
Numeri 25 / Num 25
Numeri 26 / Num 26
Numeri 27 / Num 27
Numeri 28 / Num 28
Numeri 29 / Num 29
Numeri 30 / Num 30
Numeri 31 / Num 31
Numeri 32 / Num 32
Numeri 33 / Num 33
Numeri 34 / Num 34
Numeri 35 / Num 35
Numeri 36 / Num 36