A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Numeri 241
Balaam videl, že Jahve chce, aby žehnal Izrael. Nešiel, ako predtým, hľadať veštby, ale obrátil sa tvárou k púšti.
2
Keď Balaam zdvihol oči, videl Izrael, utáborený podľa svojich kmeňov; spočinul na ňom Boží duch
3
a on predniesol svoj spev. Povedal: "Výrok Balaama, Beorovho syna, výrok muža prenikavého zraku,
4
výrok toho, kto počúva Božie slová. On vidí to, čo Šaddaj dáva vidieť, dostáva Božiu odpoveď a jeho oči sa otvárajú.
5
Aké krásne sú tvoje stany, Jakub, a tvoje príbytky, Izrael!
6
Rozprestierajú sa ako údolia, ako záhrady na brehoch rieky, ako rady aloí, ktoré zasadil Jahve, ako cédre pri vodách!
7
Hrdina vyrastá z jeho potomstva, vládne nad mnohými národmi. Vznešenejší než Agag je jeho kráľ, vyvýšené je jeho kráľovstvo.
8
Boh ho vyviedol z Egypta, je preň ako rohy divokého býka. Ona pohltí národy, svojich protivníkov, poláme im kosti, zasiahne ich svojimi šípmi.
9
Sadá si, líha si ako lev, ako levica: ktože ho prinúti vstať? Kto ťa žehná, nech je požehnaný, kto ťa preklína, nech je prekliaty!"
10
Balak sa nahneval na Balaama. Tleskol rukami a povedal Balaamovi: "Zavolal som ťa, aby si preklial mojich nepriateľov, a hľa, ty ich žehnáš, už po tretí raz!
11
A teraz zmizni a choď domov! Povedal som, že ťa bohato odmením. Jahve ťa pripravil o odmenu."
12
Balaam odpovedal Balakovi: "Či som už tvojim poslom nepovedal:
13
Keby mi Balak dal svoj dom plný zlata a striebra, nemohol by som prestúpiť Jahveho príkaz a sám od seba urobiť niečo dobré alebo zlé; čo povie Jahve, to poviem?
14
A teraz, keď odchádzam k svojim, poď, oznámim ti, čo urobí tento ľud tvojmu ľudu v budúcich časoch."
15
Potom predniesol svoj spev: "Výrok Balaama, Beorovho syna, výrok muža prenikavého zraku,
16
výrok toho, ktorý počúva Božie slová, ktorý pozná múdrosť Najvyššieho. On vidí to, čo Šaddaj dáva vidieť, dostáva Božiu odpoveď a jeho oči sa otvárajú.
17
Vidím ho, ale nie teraz, dívam sa na neho, ale nie zblízka: Hviezda vychádzajúca z Jakuba stáva sa vodcom, žezlo sa dvíha z Izraela. On preráža sluchy Moabove a lebky všetkých Setových synov.
18
Edom bude dobytou krajinou; dobytou krajinou Seir. Izrael rozšíri svoju moc,
19
Jakub vládne nad svojimi nepriateľmi a vyhubí pozostalých v Are."
20
Balaam uvidel Amaleka, predniesol svoj spev. Povedal: "Amalek bol prvý medzi národmi! Ale jeho potomstvo navždy zahynie."
21
Potom videl Kenijcov a predniesol svoj spev. Povedal: "Pevné je tvoje bydlisko, Kain, a tvoje hniezdo, vsadené do skaly.
22
Ale hniezdo patrí Beorovi; dokedy budeš otrokom Aššurovým?"
23
Potom opäť predniesol svoj spev. Povedal: "Národy Mora sa zhromažďujú na severe,
24
lode od Kittimu. Ujarmia Aššura, ujarmia Ebera, aj on úplne zanikne."
25
Potom Balaam vstal, odišiel a vrátil sa domov. Aj Balak šiel svojou cestou.