A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Numeri 121
Miriam a Áron hovorili proti Mojžišovi pre jeho ženu Kušijku, ktorú si vzal. Lebo sa oženil s Kušijkou.
2
A hovorili: "Či Jahve hovoril iba s Mojžišom? Či nehovoril aj s nami?" Jahve to počul.
3
Mojžiš bol človek veľmi pokorný, najpokornejší na zemi.
4
Jahve zrazu povedal Mojžišovi, Áronovi a Miriam: "Príďte všetci traja ku Stanu Stretávania!" Všetci traja išli
5
a Jahve zostúpil v oblačnom stĺpe a zastal pri vchode do Stanu. Zavolal Árona a Miriam; obaja predstúpili.
6
Jahve povedal: "Počúvajte moje slová: Ak je medzi vami prorok, zjavujem sa mu vo videní, rozprávam s ním vo sne.
7
Nie je to tak s mojím sluhom Mojžišom, jemu je zverený celý môj dom.
8
S ním sa zhováram zoči-voči, otvorene, a nie v hádankách, on vidí Jahveho podobu. Prečo ste sa opovážili rozprávať proti môjmu sluhovi Mojžišovi?"
9
Jahveho hnev vzbĺkol proti nim. Odišiel
10
Oblak sa vzdialil od Stanu. Hľa, Miriam dostala malomocenstvo, zbledla ako sneh. Áron sa obrátil k nej: dostala malomocenstvo.
11
Áron povedal Mojžišovi: "Môj Pane, neuvaľuj na nás trest za hriech, ktorého sme sa bláznivo dopustili a ktorým sme sa previnili.
12
Prosím ťa, nech nie je ako mŕtvonarodené dieťa, ktoré má telo spolovice strávené, keď vychádza z lona svojej matky!"
13
Mojžiš úpenlivo prosil Jahveho a povedal: "Bože, ráč ju uzdraviť, prosím."
14
Tu Jahve povedal Mojžišovi: "A keby jej otec napľul do tváre, či by za to neniesla hanbu sedem dní? Nech je teda sedem dní vylúčená z tábora, potom nech je do neho znova prijatá!"
15
Miriam bola sedem dní vylúčená z tábora. Ľud sa nevydal na cestu, kým sa nevrátila.
16
Potom sa ľud vydal na cestu z Chacerotu a rozložil tábor na púšti Paran.