A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Numeri 12

1
Miriam a Áron hovorili proti Mojžišovi pre jeho ženu Kušijku, ktorú si vzal. Lebo sa oženil s Kušijkou.
2
A hovorili: "Či Jahve hovoril iba s Mojžišom? Či nehovoril aj s nami?" Jahve to počul.
3
Mojžiš bol človek veľmi pokorný, najpokornejší na zemi.
4
Jahve zrazu povedal Mojžišovi, Áronovi a Miriam: "Príďte všetci traja ku Stanu Stretávania!" Všetci traja išli
5
a Jahve zostúpil v oblačnom stĺpe a zastal pri vchode do Stanu. Zavolal Árona a Miriam; obaja predstúpili.
6
Jahve povedal: "Počúvajte moje slová: Ak je medzi vami prorok, zjavujem sa mu vo videní, rozprávam s ním vo sne.
7
Nie je to tak s mojím sluhom Mojžišom, jemu je zverený celý môj dom.
8
S ním sa zhováram zoči-voči, otvorene, a nie v hádankách, on vidí Jahveho podobu. Prečo ste sa opovážili rozprávať proti môjmu sluhovi Mojžišovi?"
9
Jahveho hnev vzbĺkol proti nim. Odišiel
10
Oblak sa vzdialil od Stanu. Hľa, Miriam dostala malomocenstvo, zbledla ako sneh. Áron sa obrátil k nej: dostala malomocenstvo.
11
Áron povedal Mojžišovi: "Môj Pane, neuvaľuj na nás trest za hriech, ktorého sme sa bláznivo dopustili a ktorým sme sa previnili.
12
Prosím ťa, nech nie je ako mŕtvonarodené dieťa, ktoré má telo spolovice strávené, keď vychádza z lona svojej matky!"
13
Mojžiš úpenlivo prosil Jahveho a povedal: "Bože, ráč ju uzdraviť, prosím."
14
Tu Jahve povedal Mojžišovi: "A keby jej otec napľul do tváre, či by za to neniesla hanbu sedem dní? Nech je teda sedem dní vylúčená z tábora, potom nech je do neho znova prijatá!"
15
Miriam bola sedem dní vylúčená z tábora. Ľud sa nevydal na cestu, kým sa nevrátila.
16
Potom sa ľud vydal na cestu z Chacerotu a rozložil tábor na púšti Paran.
Numeri 12:1
Numeri 12:2
Numeri 12:3
Numeri 12:4
Numeri 12:5
Numeri 12:6
Numeri 12:7
Numeri 12:8
Numeri 12:9
Numeri 12:10
Numeri 12:11
Numeri 12:12
Numeri 12:13
Numeri 12:14
Numeri 12:15
Numeri 12:16
Numeri 1 / Num 1
Numeri 2 / Num 2
Numeri 3 / Num 3
Numeri 4 / Num 4
Numeri 5 / Num 5
Numeri 6 / Num 6
Numeri 7 / Num 7
Numeri 8 / Num 8
Numeri 9 / Num 9
Numeri 10 / Num 10
Numeri 11 / Num 11
Numeri 12 / Num 12
Numeri 13 / Num 13
Numeri 14 / Num 14
Numeri 15 / Num 15
Numeri 16 / Num 16
Numeri 17 / Num 17
Numeri 18 / Num 18
Numeri 19 / Num 19
Numeri 20 / Num 20
Numeri 21 / Num 21
Numeri 22 / Num 22
Numeri 23 / Num 23
Numeri 24 / Num 24
Numeri 25 / Num 25
Numeri 26 / Num 26
Numeri 27 / Num 27
Numeri 28 / Num 28
Numeri 29 / Num 29
Numeri 30 / Num 30
Numeri 31 / Num 31
Numeri 32 / Num 32
Numeri 33 / Num 33
Numeri 34 / Num 34
Numeri 35 / Num 35
Numeri 36 / Num 36