A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Malachiáš 31
Pozrite, pošlem svojho posla, aby pripravil cestu predo mnou. A náhle vojde do svojho chrámu Pán, ktorého hľadáte, a Anjel zmluvy, po ktorom túžite. Ajhľa, prichádza! Hovorí Jahve nebeských mocností.
2
Kto znesie deň jeho príchodu? Kto obstojí, keď sa zjaví? Veď on je ako tavičov oheň, ako lúh práčov.
3
Zasadne si taviť a čistiť: prečistí synov Léviho a vycibrí ich ako zlato a striebro, aby mohli prinášať Jahvemu obety, ako sa patrí.
4
Vtedy bude obeta Júdu a Jeruzalema príjemná Jahvemu ako za dávnych dní, ako v rokoch zašlých.
5
Prídem k vám na súd a budem rýchlym svedkom proti veštcom, cudzoložníkom a krivoprísažníkom, proti tým, čo ukracujú robotníkov, vdovu a sirotu, ktorí narušujú právo cudzinca a neboja sa ma, hovorí Jahve nebeských mocností.
6
Ja som Jahve a nemením sa; a vy tiež ste neprestali byť Jakubovými synmi.
7
Od čias svojich otcov ste sa odchyľovali od mojich zákonov a nezachovávali ste ich. Ak sa vy vrátite, ja sa vrátim k vám, hovorí Jahve nebeských mocností. Vy sa však spytujete: "Ako sa máme vrátiť?"
8
Či smie človek podvádzať Boha? A vy ma podvádzate! Vy sa však spytujete: "Ako ťa podvádzame?" V desiatkoch a v povinných obetách.
9
Kliatba spočíva na vás, lebo ma podvádzate, vy, celý národ.
10
Prinášajte celé desiatky do pokladnice, aby bola potrava v mojom dome. A vyskúšajte ma týmto, vraví Jahve nebeských mocností, či vám neotvorím okná neba a nevylejem na vás až nadbytok požehnania.
11
Pohrozím pre vás kobylkám, aby vám nezničili plodiny zeme a aby vám vinice neboli neplodné na poli, vraví Jahve nebeských mocností.
12
Všetky národy vás vyhlásia za šťastných, lebo budete utešenou krajinou, vraví Jahve nebeských mocností.
13
Pritvrdé sú vaše slová o mne, hovorí Jahve. A predsa sa spytujete: "Čo sme povedali proti tebe?"
14
Hovoríte: "Zbytočné je slúžiť Bohu; aký osoh máme z toho, že zachovávame jeho nariadenia a úctivo si počíname voči Jahvemu nebeských mocností?
15
Teraz musíme za šťastných považovať namyslencov: darí sa tým, čo páchajú zlo; pokúšajú Boha a nič sa im nestane."
16
Vtedy sa bohabojní zhovárali medzi sebou. Jahve tomu venoval pozornosť a vypočul to: bola to napísaná Pamätná kniha pred ním pre tých, čo si uctia Boha a myslia na neho.
17
V ten Deň, ktorý chystám, budú mi celkom patriť, vraví Jahve nebeských mocností. Ušetrím ich, ako človek ušetrí svojho syna, ktorý mu slúži.Malachiáš 3:1
Malachiáš 3:2
Malachiáš 3:3
Malachiáš 3:4
Malachiáš 3:5
Malachiáš 3:6
Malachiáš 3:7
Malachiáš 3:8
Malachiáš 3:9
Malachiáš 3:10
Malachiáš 3:11
Malachiáš 3:12
Malachiáš 3:13
Malachiáš 3:14
Malachiáš 3:15
Malachiáš 3:16
Malachiáš 3:17


Malachiáš 1 / Mala 1
Malachiáš 2 / Mala 2
Malachiáš 3 / Mala 3
Malachiáš 4 / Mala 4