A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Zachariáša 61
Znovu som pozrel hore a mal som videnie. Vidím štyri vozy vychádzať spomedzi dvoch vrchov. A tie vrchy boli vrchy bronzové.
2
V prvom voze boli zapriahnuté červené kone;
3
v druhom voze čierne kone; v treťom voze biele kone a vo štvrtom voze kone strakaté, silné.
4
Vtedy som sa ozval a spýtal som sa anjela, ktorý hovoril so mnou: "Čo je to, pane môj?"
5
Anjel mi odpovedal: "To sú štyri nebeské vetry, ktoré tiahnu v službe Pána celej zeme.
6
Voz s červenými koňmi letí do východného kraja, s čiernymi do severného, s bielymi na ďaleký západ, so strakatými na juh.
7
Mocne sa vzpínajú, chtivé preletieť zemou." Povedal im teda: "Choďte, preleťte zemou!" A vozy sa rozleteli zemou.
8
Potom ma zavolal a povedal mi: "Pozri, tie, čo letia do severnej krajiny, nechajú spočinúť môjho ducha v severnej zemi."
9
Jahveho slovo mi došlo takto:
10
"Urob zbierku zlata a striebra u navrátených vyhnancov, Heldaja, Tobiáša a Jedaju, a (v ten istý deň) choď do domu Joziáša, syna Sofoniáša, ktorý sa vrátil z Babylonu.
11
Vezmi to striebro a zlato a urob z neho korunu a polož ju na hlavu veľkňaza Jozueho, syna Jocedekovho.
12
Potom mu povedz: Takto hovorí Jahve nebeských mocností: Pozri, tu je muž, ktorý má meno Ratolesť; tam, kde je on, bude vzrast (a on postaví Jahveho chrám).
13
On postaví Jahveho chrám, on dostane kráľovskú hodnosť. Bude sedieť a panovať na svojom tróne s kňazom po svojej pravici. Dokonalý súlad bude medzi oboma.
14
Korunu budú mať na starosti Heldaj, Tobiáš, Jedaja a Joziáš, syn Sofoniášov, ako pamätník v Jahveho chráme.
15
Vtedy prídu ľudia zďaleka pracovať na budovaní Jahveho chrámu, tak poznáte, že ma k vám poslal Jahve nebeských mocností. To sa splní, ak budete naozaj poslúchať hlas Jahveho, svojho Boha."Zachariáša 6:1
Zachariáša 6:2
Zachariáša 6:3
Zachariáša 6:4
Zachariáša 6:5
Zachariáša 6:6
Zachariáša 6:7
Zachariáša 6:8
Zachariáša 6:9
Zachariáša 6:10
Zachariáša 6:11
Zachariáša 6:12
Zachariáša 6:13
Zachariáša 6:14
Zachariáša 6:15


Zachariáša 1 / Zach 1
Zachariáša 2 / Zach 2
Zachariáša 3 / Zach 3
Zachariáša 4 / Zach 4
Zachariáša 5 / Zach 5
Zachariáša 6 / Zach 6
Zachariáša 7 / Zach 7
Zachariáša 8 / Zach 8
Zachariáša 9 / Zach 9
Zachariáša 10 / Zach 10
Zachariáša 11 / Zach 11
Zachariáša 12 / Zach 12
Zachariáša 13 / Zach 13
Zachariáša 14 / Zach 14