Instagram
English
A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015
Zachariáša 3
1
On mi ukázal veľkňaza Jozueho stojaceho pred Jahveho anjelom. A po jeho pravici stál satan, aby naňho žaloval.
2
Jahveho anjel povedal satanovi: "Nech ťa Jahve skára, satan! Nech ťa skára Jahve, ktorý si vyvolil Jeruzalem. Či tento nie je ohorená hlaveň, vytiahnutá z ohňa?"
3
Jozue bol oblečený v špinavých šatách, keď stál pred anjelom.
4
Anjel sa obrátil na tých, čo mu posluhovali, a povedal im: "Vyzlečte ho z tých špinavých šiat!" A Jozuemu povedal: "Pozri, snímam z teba tvoj hriech a obliekam ťa do slávnostného rúcha."
5
Potom dodal: "Položte mu na hlavu čistý turban!" Vtedy mu položili na hlavu čistý turban a obliekli mu čisté šaty v prítomnosti Jahveho anjela.
6
Potom Jahveho anjel vyhlásil Jozuemu:
7
"Takto hovorí Jahve nebeských mocností: Ak budeš kráčať po mojich cestách a budeš zachovávať moje zákony, ty budeš správcom môjho Domu, budeš strážcom mojich nádvorí a dám ti prístup medzi tých, čo tu stoja.
8
Počúvaj teda, veľkňaz Jozue, ty a tvoji druhovia, ktorí tu sedia pred tebou, lebo oni sú mužovia dobrého znamenia: Pozrite, ja pošlem svojho sluhu Ratolesť.
9
Lebo hľa, kameň, ktorý kladiem pred Jozueho: sedem očí je na tomto jedinom kameni. Ja sám vyryjem naň nápis — to je výrok Jahveho nebeských mocností — a odstránim previnenia tejto krajiny v jediný deň.
10
V ten deň — výrok Jahveho nebeských mocností — budete sa vzájomne pozývať pod vinič a pod figovník."
Zachariáša 3:1
Zachariáša 3:2
Zachariáša 3:3
Zachariáša 3:4
Zachariáša 3:5
Zachariáša 3:6
Zachariáša 3:7
Zachariáša 3:8
Zachariáša 3:9
Zachariáša 3:10
Zachariáša 1 / Zach 1
Zachariáša 2 / Zach 2
Zachariáša 3 / Zach 3
Zachariáša 4 / Zach 4
Zachariáša 5 / Zach 5
Zachariáša 6 / Zach 6
Zachariáša 7 / Zach 7
Zachariáša 8 / Zach 8
Zachariáša 9 / Zach 9
Zachariáša 10 / Zach 10
Zachariáša 11 / Zach 11
Zachariáša 12 / Zach 12
Zachariáša 13 / Zach 13
Zachariáša 14 / Zach 14