A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Zachariáša 101
Proste od Jahveho dážď, proste od neho neskôr jarný dážď! Jahve tvorí búrkové mračná, dá vám výdatný dážď a každému trávu na poli.
2
Lebo domáci bôžikovia hovoria klam a veštci vidia lživé vidiny, rozprávajú prázdne sny, márnosťou utešujú. Ľud blúdi ako stádo oviec, trpia, lebo nemajú pastiera.
3
Môj hnev sa obracia proti pastierom, potrestám vodcov ľudu. Keď Jahve nebeských mocností navštívi svoje stádo, Júdov dom, vystrojí ho ako nádherného vojnového koňa.
4
Z neho vyjde kameň uholný, z neho bude stanový kolík, z neho bude vojnový luk, z neho vyjde každý vládca.
5
Všetci budú ako hrdinovia, ktorí v boji šliapu po zablatených cestách. Budú bojovať, lebo Jahve je s nimi a zahanbia aj jazdcov na koňoch.
6
Júdovmu domu dodám silu a víťazstvo uštedrím domu Jozefovmu. Privediem ich späť do vlasti, lebo je mi ich ľúto, a budú, akoby som ich nebol zavrhol, lebo ja som Jahve, ich Boh, ja ich vyslyším.
7
Efraimovci budú sťa hrdinovia, veselí srdcom ako od vína. Ich synovia to uvidia a budú sa tešiť, srdce im zaplesá v Jahvem.
8
Zhromaždím ich zapísknutím, lebo som ich vykúpil: bude ich tak mnoho, ako ich bývalo.
9
Ak ich rozosejem medzi národy, v ďalekých krajinách si spomenú na mňa, vychovajú si synov a potom sa vrátia.
10
Privediem ich späť z Egyptskej krajiny, zhromaždím ich z Asýrie; privediem ich do krajiny Galaád a do krajiny Libanonu, ale to im nepostačí.
11
Prejdú Egyptským morom. (On bude biť do morských vĺn) a vyschnú všetky hlbiny Nílu. Pýcha Asýrie bude zrazená k zemi, odňatá bude berla Egyptu.
12
Ale Jahve dá silu Izraelu, v jeho mene budú ďalej žiť. Jahveho výrok.Zachariáša 10:1
Zachariáša 10:2
Zachariáša 10:3
Zachariáša 10:4
Zachariáša 10:5
Zachariáša 10:6
Zachariáša 10:7
Zachariáša 10:8
Zachariáša 10:9
Zachariáša 10:10
Zachariáša 10:11
Zachariáša 10:12


Zachariáša 1 / Zach 1
Zachariáša 2 / Zach 2
Zachariáša 3 / Zach 3
Zachariáša 4 / Zach 4
Zachariáša 5 / Zach 5
Zachariáša 6 / Zach 6
Zachariáša 7 / Zach 7
Zachariáša 8 / Zach 8
Zachariáša 9 / Zach 9
Zachariáša 10 / Zach 10
Zachariáša 11 / Zach 11
Zachariáša 12 / Zach 12
Zachariáša 13 / Zach 13
Zachariáša 14 / Zach 14