A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Sofoniáš 31
Beda mestu spurnému, poškvrnenému, mestu násilníckemu!
2
Varovný hlas nepočúvalo, napomenutie neprijalo; Jahvemu nedôverovalo, k svojmu Bohu sa nepriblížilo.
3
Jeho kniežatá sú ako levy, ručiace uprostred neho. Jeho vládcovia ako večerné vlky, po ktorých nezostane nič do rána.
4
Jeho proroci sú namyslení, proroci nepraví. Jeho kňazi znesväcujú, čo je sväté, porušujú Zákon.
5
Ale Jahve uprostred neho je spravodlivý, on nerobí neprávosť. Ráno čo ráno uplatňuje svoje právo, ako svetlo, ktoré nikdy nezlyhá. (Ale zlý človek nepozná hanbu.)
6
Zničil som národy, spustošené sú ich opevnenia, nechal som spustnúť ich ulice, nikto nimi neprechádza. Ich mestá boli vyplienené, zostali bez obyvateľov.
7
Myslel som si: "Aspoň ty sa ma budeš báť a prijmeš poučenie! Spred ich očí sa nemôžu zotrieť toľké tresty, ktorými som ich navštívil." Ale nie! Oni sa poponáhľali ďalej konať svoje zlé skutky.
8
Preto čakajte na mňa — Jahveho výrok — na deň, keď povstanem ako žalobca! Lebo som sa rozhodol zhromaždiť národy, zvolať kráľovstvá, aby som vylial na ne svoju rozhorčenosť, celý svoj horúci hnev. Lebo celá zem bude strávená ohňom mojej neopätovanej lásky.
9
Vtedy dám národom čisté pery, aby mohli všetci vzývať meno Jahveho a slúžiť mu svorne, plece pri pleci.
10
Spoza etiópskych riek moji ctitelia mi prinesú obety.
11
V ten deň, Jeruzalem, nebudeš sa musieť hanbiť za všetky svoje skutky, ktoré si spáchal proti mne, lebo odstránim z tvojho stredu všetkých tvojich pyšných chvastúňov a ty sa prestaneš pyšne rozťahovať na mojom svätom vrchu.
12
Ponechám v tebe ľud skromný a chudobný, ktorý bude hľadať útočište v Jahveho mene,
13
Zvyšok Izraela. Už nebudú páchať neprávosť, nebudú hovoriť lož, podvodné reči nevyjdú z ich úst. Budú môcť pásť a odpočívať a nik ich nebude znepokojovať.
14
Plesaj, drahý Sion! Jasaj, Izrael! Raduj sa a jasaj celým srdcom, drahý Jeruzalem!
15
Jahve odvolal tvoje odsúdenie, odvrátil tvojho nepriateľa. Jahve je uprostred teba, Kráľ Izraela. Nešťastia sa už nemusíš obávať.
16
V ten deň povedia Jeruzalemu: "Neboj sa, Sion, nech ti ruky neochabujú!
17
Jahve, tvoj Boh, je uprostred teba ako hrdina, ktorý ťa zachráni. Radosťou zaplesá nad tebou, on ťa obnoví svojou láskou, bude plesať nad tebou s výkrikmi radosti,
18
ako za dní sviatočných." Návrat rozohnaných Vzdialil som od teba nešťastie, aby si nenosil potupu na sebe.
19
V tom čase, pozri, porátam sa so všetkými tvojimi utláčateľmi. Zachránim krívajúcich, roztratených pozbieram, dám im česť a slávu v celom svete, kde boli hanobení.
20
V tom čase vás ja povediem, v tom čase vás zhromaždím a dám vám česť a slávu medzi všetkými národmi zeme, keď pred vašimi očami zmením váš údel, hovorí Jahve.Sofoniáš 3:1
Sofoniáš 3:2
Sofoniáš 3:3
Sofoniáš 3:4
Sofoniáš 3:5
Sofoniáš 3:6
Sofoniáš 3:7
Sofoniáš 3:8
Sofoniáš 3:9
Sofoniáš 3:10
Sofoniáš 3:11
Sofoniáš 3:12
Sofoniáš 3:13
Sofoniáš 3:14
Sofoniáš 3:15
Sofoniáš 3:16
Sofoniáš 3:17
Sofoniáš 3:18
Sofoniáš 3:19
Sofoniáš 3:20


Sofoniáš 1 / Sof 1
Sofoniáš 2 / Sof 2
Sofoniáš 3 / Sof 3