A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Micheáš 21
Beda tým, čo plánujú hriech a pripravujú zlo na svojich lôžkach! Keď svitne ráno, uskutočňujú ho, lebo majú na to moc.
2
Túžia po zemi a zmocnia sa jej, po domoch a zaberú ich. Utláčajú človeka i jeho domácnosť, muža i jeho majetok.
3
Preto takto hovorí Jahve: Čujte! Proti tejto čeliadke ja plánujem nešťastie, z ktorého si hrdlá nevytiahnete, nebudete môcť chodiť vzpriamene, lebo to bude zlý čas.
4
V ten deň zložia si o vás pesničku, zakvília žalospev slovami: "O všetko nás obrali. Podiely môjho ľudu prešli na iných. Nikto mu ich nenavráti. Naše role pripadli našim nepriateľom."
5
A tak nebudeš mať nikoho, kto by ti lósom pridelil podiel v Jahveho zhromaždení.
6
"Netárajte!" tárajú oni. "Tak sa nemá prorokovať! Taká potupa nás nezasiahne.
7
Bude Jakubov dom prekliaty? Stratil Jahve trpezlivosť? Či si on takto počína? Nie sú jeho slová dobrotivé ku každému, kto koná správne?"
8
Vy povstávate proti môjmu ľudu ako nepriatelia. Pokojnému človekovi beriete plášť, na nič netušiaceho valíte hrôzy vojny.
9
Vyháňate ženy môjho ľudu z ich príjemných domovov, ich deťom navždy odnímate česť, ktorú som im dal:
10
"Vstávajte, berte sa preč! Tu nesmiete bývať!" Za nič požadujete zdrvujúci záloh.
11
Keby bol nejaký prorok, ktorý vymýšľa takéto klamstvá: "Ja ti prorokujem víno a pálenku" — to by bol prorok pre takýto ľud.
12
Istotne ťa pozbieram celého, Jakub, istotne zhromaždím zvyšok Izraela. Zhromaždím ich ako ovce v košiari, ako stádo na jeho pašienku: kde si bľačí ďaleko od ľudí.
13
Potom ich vodca vyrazí pred nimi, nato všetci prerazia bránou, prejdú a vyjdú von, pred nimi bude kráčať ich kráľ a Jahve na ich čele.Micheáš 2:1
Micheáš 2:2
Micheáš 2:3
Micheáš 2:4
Micheáš 2:5
Micheáš 2:6
Micheáš 2:7
Micheáš 2:8
Micheáš 2:9
Micheáš 2:10
Micheáš 2:11
Micheáš 2:12
Micheáš 2:13


Micheáš 1 / Mich 1
Micheáš 2 / Mich 2
Micheáš 3 / Mich 3
Micheáš 4 / Mich 4
Micheáš 5 / Mich 5
Micheáš 6 / Mich 6
Micheáš 7 / Mich 7