A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Amos 91
Videl som Pána stáť kraj oltára a povedať: "Udri na hlavicu stĺpa, až sa zatrasú veraje brány! Roztrieskaj ich všetkých na kusy a tých, čo zostanú, pobijem mečom. Nikomu z nich sa nepodarí utiecť, nikto z nich sa nezachráni.
2
Ak sa vlámu do podsvetia, aj odtiaľ ich moja ruka vytiahne; ak vystúpia na nebesia, aj odtiaľ ich zvrhnem.
3
Ak sa skryjú na vrchole Karmela, aj tam ich vyhľadám a vezmem ich; ak sa skryjú pred mojimi očami na dne mora, aj tam prikážem Hadovi, aby ich pohrýzol.
4
Ak pôjdu do zajatia, hnaní nepriateľmi, aj tam prikážem meču, aby ich zabíjal. Upriem na nich svoj zrak, pre ich nešťastie, a nie pre šťastie."
5
Pán Jahve Cebaot... na jeho dotyk zem sa trasie, smútia všetci jej obyvatelia; dvíha sa celá ako Níl a potom klesá ako Egyptská rieka.
6
On si stavia svoje trónne siene na nebi a svoju klenbu dvíha ponad zem. Zhromažďuje hore vody morské a rozlieva ich po povrchu zeme. Jeho meno je Jahve.
7
"Izraelci, či vy nie ste pre mňa ako Etiópčania?" Jahveho výrok. "Nevyviedol som Izrael z Egyptskej krajiny ako Filištíncov z Kréty a Sýrčanov z Kiru?
8
Hľa, ja, Pán Jahve, upieram oči na hriešne kráľovstvo a vyhladím ho z povrchu zeme. No nevyhladím celkom Jakubov rod" — výrok Jahveho.
9
"Nie. Vydám rozkaz a rozsejem Izrael medzi všetky národy, ako sa osieva zrno na riečici, že ani zrnko nepadne na zem.
10
Mečom pomrú všetci hriešnici môjho ľudu, ktorí hovoria: "Ty nedovolíš, aby sa k nám priblížilo nešťastie a aby nás dostihlo."
11
V ten deň znovu postavím padnutý stánok Dávidov, opravím jeho trhliny, zboreniny postavím. Vybudujem ho, ako bol za dávnych čias.
12
Aby vydobyli zvyšky Edomu a všetky národy, čo mi náležali." Výrok Jahveho, ktorý to vykoná.
13
"Hľa, prichádzajú dni," výrok Jahveho, "keď oráč dohoní ženca, lisovač hrozna rozsievača zrna. Z vrchov bude tiecť nové víno a všetky kopce ním zvlhnú.
14
Navrátim vyhnancov môjho ľudu, Izraela, oni znovu vystavajú spustošené mestá a budú v nich bývať, vysadia vinice a budú piť víno z nich, narobia si záhrady a budú jesť ich ovocie.
15
Zasadím ich do ich pôdy a nikdy už nebudú vytrhnutí zo zeme, ktorú som im dal," hovorí Jahve, tvoj Boh.Amos 9:1
Amos 9:2
Amos 9:3
Amos 9:4
Amos 9:5
Amos 9:6
Amos 9:7
Amos 9:8
Amos 9:9
Amos 9:10
Amos 9:11
Amos 9:12
Amos 9:13
Amos 9:14
Amos 9:15


Amos 1 / Amos 1
Amos 2 / Amos 2
Amos 3 / Amos 3
Amos 4 / Amos 4
Amos 5 / Amos 5
Amos 6 / Amos 6
Amos 7 / Amos 7
Amos 8 / Amos 8
Amos 9 / Amos 9