A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Amos 81
Pán Jahve mi ukázal: "Pozri, kôš zrelého ovocia."
2
Pýtal sa: "Čo vidíš, Amos?" Povedal som: "Kôš zrelého ovocia." Nato mi Jahve povedal: "Môj izraelský ľud dozrel ku koncu. Už mu viac neodpustím.
3
V ten deň — výrok Jahveho — spievajúce ženy v paláci budú kvíliť: Toľké mŕtvoly, pohodené na každom mieste! Ticho!"
4
Počujte slovo, vy, ktorí gniavite chudobných a nivočíte slabých v krajine!
5
Hovoríte: "Kedy sa skončia sviatky novomesiaca, aby sme mohli predávať obilie, a sviatok sobotný, aby sme otvorili sýpky, aby sme zmenšovali mieru, zvyšovali cenu a používali falošné váhy?
6
Aby sme za peniaze kupovali bedárov a chudobného za pár sandálov; aby sme plevy predávali ako zrno?"
7
Jahve sa zaprisahal na slávu Jakubovu: "Nikdy nezabudnem ani na jeden z ich činov."
8
Či sa preto netrasie zem? Či nesmútia všetci jej obyvatelia? Dvíha sa celá ako Níl, vzdúva sa a klesá ako egyptský Níl.
9
V ten deň — výrok Pána Jahveho — slnku dám zapadnúť na poludnie a zahalím zem temnotou za jasného dňa.
10
Vaše sviatky zmením na smútočné náreky a všetky vaše spevy na bedákanie, na všetky bedrá navlečiem vrecovinu a všetky hlavy ostrihám dohola. Urobím to ako smútok za jediným synom, a koniec toho ako trpký deň.
11
Hľa, prichádzajú dni — výrok Jahveho — keď pošlem na zem hlad. Nie hlad po chlebe ani smäd po vode, ale po počúvaní Jahveho slova.
12
Vtedy budú ľudia putovať od mora k moru, budú blúdiť od severu k východu a hľadať Jahveho slovo, ale ho nenájdu.
13
V ten deň budú omdlievať od smädu krásne dievčatá a mládenci.
14
Všetci, čo prisahajú na hriech Samárie, všetci, čo hovoria: "Ako žije tvoj boh, Dan" a "ako žije cesta do Beer-Šeby", popadajú a viac nevstanú.Amos 8:1
Amos 8:2
Amos 8:3
Amos 8:4
Amos 8:5
Amos 8:6
Amos 8:7
Amos 8:8
Amos 8:9
Amos 8:10
Amos 8:11
Amos 8:12
Amos 8:13
Amos 8:14


Amos 1 / Amos 1
Amos 2 / Amos 2
Amos 3 / Amos 3
Amos 4 / Amos 4
Amos 5 / Amos 5
Amos 6 / Amos 6
Amos 7 / Amos 7
Amos 8 / Amos 8
Amos 9 / Amos 9