A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Amos 71
Toto mi ukázal Pán Jahve: Mračno kobyliek sa vyliahlo, keď začala rásť mládza, mládza po kráľovskej kosbe.
2
Keď už požrali všetku zeleň krajiny, povedal som: "Pane Jahve, odpusť, prosím ťa. Čo bude s Jakubom? Veď je taký malý."
3
Vtedy sa Jahvemu uľútilo: "Nestane sa to," povedal Jahve.
4
Hľa, toto mi ukázal Pán Jahve: Pán Jahve volal oheň ako trest, ten strávil Veľkú priepasť oceánu a potom strávil aj suchú zem.
5
Povedal som: "Pane Jahve, prestaň, prosím ťa. Čo bude s Jakubom? Veď je taký malý."
6
Vtedy sa Jahvemu uľútilo: "Ani to sa nestane," povedal Pán Jahve.
7
Toto mi ukázal: Pán stál pri kolmom múre a v ruke mal olovnicu.
8
Jahve mi povedal: "Čo vidíš, Amos?" Odpovedal som: "Olovnicu." Pán povedal: "Pozri, olovnicou premeriam celý svoj izraelský ľud. Už mu viac neodpustím.
9
Izákove pohanské výšiny budú spustošené, zrúcané pohanské svätyne izraelské, keď povstanem s mečom proti domu Jeroboamovmu."
10
Vtedy betelský kňaz Amaziáš poslal správu Jeroboamovi, izraelskému kráľovi: "Amos snová sprisahanie proti tebe v Izraeli. Krajina nemôže trpieť jeho reči.
11
Lebo toto hovorí Amos: Jeroboam mečom zahynie a Izrael bude odvlečený ďaleko od svojej krajiny."
12
Amaziáš povedal Amosovi: "Choď, jasnovidec, uteč do judskej krajiny, tam si zarábaj na chlieb, tam prorokuj!
13
Ale v Beteli nesmieš prorokovať, lebo toto je kráľovská svätyňa, chrám kráľovstva."
14
Nato odpovedal Amos a povedal Amaziášovi: "Nie som prorokom ani synom proroka, som pastierom a zberateľom poľných fíg,
15
ale Jahve ma vzal od stáda a Jahve mi povedal: "Choď, prorokuj môjmu izraelskému ľudu!"
16
Teraz však počuj Jahveho slovo: Ty vravíš: Neprorokuj proti Izraelu, nevešti proti domu Izákovmu!"
17
Tvoja žena bude neviestkou v meste, tvoji synovia a dcéry padnú mečom, tvoje pole rozdelia meračskou šnúrou, ty zomrieš v pohanskej krajine a Izrael bude odvlečený do zajatia, ďaleko zo svojej zeme."Amos 7:1

Amos 7:2

Amos 7:3

Amos 7:4

Amos 7:5

Amos 7:6

Amos 7:7

Amos 7:8

Amos 7:9

Amos 7:10

Amos 7:11

Amos 7:12

Amos 7:13

Amos 7:14

Amos 7:15

Amos 7:16

Amos 7:17Amos 1 / Amos 1

Amos 2 / Amos 2

Amos 3 / Amos 3

Amos 4 / Amos 4

Amos 5 / Amos 5

Amos 6 / Amos 6

Amos 7 / Amos 7

Amos 8 / Amos 8

Amos 9 / Amos 9