A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Amos 31
Počujte, Izraelci, tieto slová, ktoré Jahve hovorí proti vám, proti celému rodu, ktorý som vyviedol z Egypta:
2
"Len vás som poznal zo všetkých národov zeme, preto vás potrescem za všetky vaše hriechy."
3
Či dvaja ľudia cestujú spolu, ak sa nedohodli?
4
Či lev v lese reve, ak nemá korisť? Či sa mladý lev ozýva z brlohu, ak nič nechytil?
5
Či sa chytí vták do klepca na zemi, ak klepec nebol nastavený? Či klepec nadskočí, ak nič nechytil?
6
Či trúba zatrúbi na poplach a ľud sa nenaľaká? Či sa stane niečo zlé v meste, čo Jahve nedopustil?
7
Ale Pán Jahve nerobí nič bez toho, že by nevyjavil svoje tajomstvo svojim sluhom prorokom.
8
Lev zareval, kto by sa nebál? Pán Jahve prehovoril, kto by neprorokoval?
9
Zastaňte si hore na plošiny palácov Asýrie a na paláce egyptskej krajiny a vyhláste: Zhromaždite sa na vrchy Samárie, všimnite si veľké neporiadky v nej a tlak uprostred nej!
10
Nezáleží im na tom, aby si počínali správne — Jahveho výrok — vo svojich palácoch hromadia zisky z násilia a lúpeží.
11
Preto — takto hovorí Pán Jahve — nepriateľ obkľúči krajinu, zrúca tvoje hradby a tvoje paláce vyplieni.
12
Takto hovorí Jahve: Ako pastier zachráni z tlamy leva dve labky alebo lalok ucha, tak budú zachránení Izraelci, ktorí bývajú v Samárii, ako kus lôžka alebo damasková prikrývka z postele.
13
Čujte a svedčte proti Jakubovmu domu: — výrok Pána Jahveho, Boha Cebaot:
14
V deň, keď potrescem Izrael za jeho hriechy, keď ho potrescem za betelské oltáre, rohy oltára budú odťaté a popadajú na zem.
15
Zrazím zimný palác i letný palác, zaniknú domy zo slonoviny, zmiznú veľké paláce. Výrok Jahveho.Amos 3:1
Amos 3:2
Amos 3:3
Amos 3:4
Amos 3:5
Amos 3:6
Amos 3:7
Amos 3:8
Amos 3:9
Amos 3:10
Amos 3:11
Amos 3:12
Amos 3:13
Amos 3:14
Amos 3:15


Amos 1 / Amos 1
Amos 2 / Amos 2
Amos 3 / Amos 3
Amos 4 / Amos 4
Amos 5 / Amos 5
Amos 6 / Amos 6
Amos 7 / Amos 7
Amos 8 / Amos 8
Amos 9 / Amos 9