Instagram
English
A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015
Amos 2
1
Takto hovorí Jahve: "Pre tri zločiny Moabu a pre štyri, rozhodol som sa bez odvolania. Pretože spálil na vápno kosti edomského kráľa,
2
zošlem oheň na Moab, ten strávi paláce Kerijjotu. Moab zomrie za hluku, za vojnového kriku, za zvuku poľnice.
3
Vyhubím vládcu z jeho stredu a s ním pobijem všetky jeho kniežatá," hovorí Jahve.
4
Takto hovorí Jahve: "Pre tri zločiny Júdu a pre štyri, rozhodol som sa bez odvolania. Pretože zvrhli Jahveho zákon a nezachovávali jeho prikázania, ale dali sa zaviesť svojimi lživými modlami, za ktorými chodievali ich otcovia,
5
zošlem oheň na Júdu, ten strávi paláce Jeruzalema."
6
Takto hovorí Jahve: "Pre tri zločiny Izraela a pre štyri, rozhodol som sa bez odvolania. Pretože nevinného predávajú za peniaze a chudobného za pár sandálov;
7
pretože zrážajú do prachu zeme hlavu chudobného ľudu a zháňajú z cesty biedneho človeka; pretože syn i otec chodia k tej istej dievke, aby hanobili moje sväté meno;
8
pretože sa rozvaľujú pri každom oltári na šatách vzatých do zálohu a v dome svojho boha pijú víno zhabané za pokutu.
9
A ja som pred nimi zničil Amorejcov, ktorí boli vysokí ako cédre a silní ako duby! Zničil som ich ovocie hore a ich korene dole.
10
A ja som vás vyviedol z Egyptskej krajiny, viedol som vás po púšti štyridsať rokov, aby ste zaujali krajinu Amorejcov!
11
Z vašich synov vzbudil som prorokov a z vašich mládencov nazirejcov. Nie je to tak, deti Izraela?" Výrok Jahveho.
12
"Ale vy ste nazirejcom dali piť víno a prorokom ste dali zákaz: Nesmiete prorokovať!
13
Počujte! Ja vás vtlačím do zeme, ako zapadá voz plný snopov.
14
Rýchly človek neutečie, silák nebude môcť použiť svoju silu, hrdina si nezachráni život.
15
Lukostrelec neobstojí, rýchlonohý neunikne, jazdec si na koni nezachráni život.
16
V ten deň najodvážnejší z hrdinov utečie zbavený zbrane." Výrok Jahveho.
Amos 2:1
Amos 2:2
Amos 2:3
Amos 2:4
Amos 2:5
Amos 2:6
Amos 2:7
Amos 2:8
Amos 2:9
Amos 2:10
Amos 2:11
Amos 2:12
Amos 2:13
Amos 2:14
Amos 2:15
Amos 2:16
Amos 1 / Amos 1
Amos 2 / Amos 2
Amos 3 / Amos 3
Amos 4 / Amos 4
Amos 5 / Amos 5
Amos 6 / Amos 6
Amos 7 / Amos 7
Amos 8 / Amos 8
Amos 9 / Amos 9