English
A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Levitikus 6
1
Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
2
Daj Áronovi a jeho synom tieto príkazy: Toto je obrad celopalu. (To je celopal, ktorý je na oltárnom ohni celú noc až do rána a ktorý stravuje oheň na oltári.)
3
Kňaz si oblečie ľanovú tuniku a telo si zakryje ľanovými spodkami. Potom vyberie mastný popol ohňom stráveného celopalu na oltári a vysype ho vedľa oltára.
4
Potom si vyzlečie odev a oblečie si iný a odnesie mastný popol na čisté miesto mimo tábora.
5
Oheň na oltári, ktorý stravuje celopal, nesmie vyhasnúť. Kňaz každé ráno bude naň prikladať drevo. Rozloží na ňom celopal a spáli na ňom tuk z obiet spoločenstva.
6
Oheň na oltári bude ustavične horieť, nesmie vyhasnúť.
7
Toto je obrad pokrmovej obety: Potom, čo jeden z Áronových synov ju prinesie pred oltár do prítomnosti Jahveho,
8
potom, čo vezme z nej za hrsť jemnej múky (s olejom a všetkým kadidlom, ktoré k nej bolo pridané), potom, čo ju obráti na dym na oltári ako spomienku príjemnej vône Jahvemu,
9
Áron a jeho synovia zjedia zvyšok pripravený ako nekvasené chleby. Budú to jesť na čistom mieste na nádvorí Stanu Stretávania.
10
Nesmie piecť s kvasom časť obety, ktorú im dám. Je to svätosvätá časť ako obeta za hriech a obeta zadosťučinenia.
11
Každý mužského rodu medzi Áronovými synmi môže jesť tieto časti obiet Jahvemu. (To je večný zákon pre vaše pokolenia.) Všetko, čo sa ho dotkne, bude posvätené.
12
Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal mu:
13
Toto sú obetné dary, ktoré prinesú Áron a jeho synovia Jahvemu v deň svojho pomazania: desatinu efy jemnej múky ako večnú nekrvavú obetu, polovicu ráno a polovicu večer.
14
Bude pripravená s olejom na platni ako zmes; cesto prinesieš vo viacerých kusoch ako nekrvavú obetu, ktorú prinesieš ako príjemnú vôňu Jahvemu.
15
Kňaz z jeho synov, ktorý prijme pomazanie, urobí to isté. Je to večný zákon. Celá táto obeta Jahvemu sa premení na dym.
16
Každá nekrvavá obeta, ktorú prináša kňaz, musí byť úplnou obetou, nesmie sa jesť.
17
Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
18
Prehovor k Áronovi a jeho synom, povedz im: Toto je obrad obety za hriech. Obeta sa zabije pred Jahvem tam, kde sa zabíjajú celopaly. Je to vec svätosvätá.
19
Kňaz, ktorý túto obetu prinesie, ju zje. Bude sa jesť na posvätnom mieste na nádvorí Stanu Stretávania.
20
Všetko, čo sa dotkne jej mäsa, bude posvätené. Ak na odev vystrekne krv, škvrna bude vyčistená na posvätnom mieste.
21
Hlinenú nádobu, v ktorej sa varila obeta za hriech, treba rozbiť, a ak sa varila v bronzovej nádobe, tú treba vydrhnúť a vypláchnuť vodou.
22
Každý mužský príslušník spomedzi kňazov môže jesť túto obetu, je svätosvätá;
23
ale nebude sa jesť žiadna z obiet prinesených za hriech, ktorých krv sa vnesie do Stanu Stretávania na vykonanie zmierenia vo svätyni; tie budú vydané ohňu.