A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Levitikus 4

1
Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
2
Prehovor k Izraelcom a povedz im: Ak niekto zhreší neúmyselne proti ktorémukoľvek z Jahveho prikázaní a spácha niečo zakázané,
3
ak zhreší pomazaný kňaz, a tým uvalí vinu na ľud, za svoj hriech, ktorý spáchal, obetuje Jahvemu býka, kus veľkého dobytka bez chyby ako obetu za hriech.
4
Privedie toho býka pred Jahveho ku vchodu do Stanu Stretávania, vloží mu ruku na hlavu a zabije ho pred Jahvem.
5
Potom pomazaný kňaz vezme trocha z krvi toho býka a zanesie ju do Stanu Stretávania.
6
Kňaz namočí prst do krvi a sedemkrát ňou pokropí pred oponou svätyne, pred Jahvem.
7
Potom kňaz trocha potrie krvou rohy oltára vôní, na ktorom sa páli voňavé kadidlo pred Jahvem v Stane Stretávania a všetku krv býka vyleje ku spodku oltára celopalov, ktorý je pred vchodom do Stanu Stretávania.
8
Potom zo všetkého tuku býka, určeného na obetu za hriech, vyberie: tuk pokrývajúci vnútornosti, všetok tuk, ktorý je na vnútornostiach,
9
obe obličky s tukom, ktorý je na nich a na slabinách, aj vrstvu tuku, ktorú oddelí od pečene a od obličiek — 
10
tak, ako sa vyberá pri obetách spoločenstva — a kňaz obráti tieto časti na oltári celopalov na dym.
11
Kožu býka a všetko jeho mäso, jeho hlavu i jeho nohy, jeho vnútornosti a jeho trus,
12
celého býka dá vyniesť von, mimo tábor na čisté miesto, na miesto, kam sa vysýpa mastný popol. Spáli ho na ohni z dreva; býk bude spálený na mieste, kde sa vysýpa mastný popol.
13
Ak celé spoločenstvo Izraela neúmyselne zhreší a vykoná jednu z vecí zakázaných Jahveho prikázaniami, bez toho, žeby si to bolo uvedomilo,
14
spoločenstvo obetuje obetu za hriech, jedného býka, bezchybný kus z veľkého dobytka. Privedú ho pred Stan Stretávania;
15
tam pred Jahvem starší spoločenstva položia ruky na hlavu býka a pred Jahvem ho zabijú.
16
Potom pomazaný kňaz vezme trochu krvi toho býka a zanesie ju do Stanu Stretávania.
17
Kňaz si namočí prst do krvi a pokropí sedem ráz pred oponou pred Jahvem.
18
Potom kňaz trochou krvi potrie rohy oltára, ktorý je pred Jahvem v Stane Stretávania, a všetku krv vyleje ku spodku oltára celopalov, ktorý je pri vchode do Stanu Stretávania.
19
Napokon vyberie zo zvieraťa všetok tuk a obráti ho na oltári na dym.
20
S týmto býkom naloží ako s býkom obetovaným za hriech. Tak s ním naloží a akonáhle kňaz vykoná nad členmi spoločenstva obrad zmierenia, bude im odpustené.
21
Býka dá vyniesť von z tábora a spáli ho, ako spálil predchádzajúceho býka. Toto je obeta za hriech spoločenstva.
22
Ak zhreší niektorý náčelník a koná neúmyselne niečo zakázané prikázaniami Jahveho, svojho Boha, a tak sa previní
23
(alebo ak ho upozornia na hriech, ktorý spáchal), nech prinesie ako obetný dar capa, samca bez chyby.
24
Položí ruku na hlavu capa a zabije ho na mieste, kde sa zabíjajú celopalné obety pred Jahvem. Toto je obeta za hriech:
25
kňaz vezme na prst trochu krvi obety a potrie ňou rohy oltára celopalov. Potom vyleje krv ku spodku oltára celopalov
26
a všetok jeho tuk obráti na oltári na dym, podobne ako tuk z obety spoločenstva. Tak kňaz vykoná obrad zmierenia nad tým náčelníkom, aby ho zbavil hriechu, a bude mu odpustené.
27
Ak niekto z ľudu krajiny neúmyselne zhreší a previní sa tým, že koná niečo zakázané Jahveho prikázaniami
28
(alebo keď ho upozornia na spáchaný hriech), prinesie za hriech, ktorý spáchal, ako obetný dar kozu, samicu bez chyby.
29
Položí ruku na hlavu obety za hriech a zabije ju na mieste, kde sa zabíjajú celopaly.
30
Kňaz vezme na svoj prst trochu z jej krvi a potrie ňou rohy oltára celopalov. Potom vyleje všetku krv ku spodku oltára.
31
Všetok jej tuk vyberie, ako sa vyberá tuk z obety spoločenstva, a kňaz toto obráti na oltári na dym ako príjemnú vôňu Jahvemu. Tak kňaz nad ním vykoná obrad zmierenia a bude mu odpustené.
32
Ak chce priniesť jahňa ako obetný dar, na takúto obetu privedie bezchybnú samicu.
33
Položí ruku na hlavu obety a zabije ju ako obetu za hriech na mieste, kde sa zabíjajú celopaly.
34
Kňaz vezme na svoj prst trochu krvi z obety a potrie ňou rohy oltára celopalov. Potom vyleje všetku krv ku spodku oltára.
35
Vyberie z nej všetok tuk, ako sa vyberá tuk z barana obety spoločenstva, a kňaz obráti tie kusy na oltári na dym spolu so zápalnými obetami Jahvemu. Kňaz takto vykoná za toho človeka obrad zmierenia za hriech, ktorý spáchal, a bude mu odpustené.
Levitikus 4:1
Levitikus 4:2
Levitikus 4:3
Levitikus 4:4
Levitikus 4:5
Levitikus 4:6
Levitikus 4:7
Levitikus 4:8
Levitikus 4:9
Levitikus 4:10
Levitikus 4:11
Levitikus 4:12
Levitikus 4:13
Levitikus 4:14
Levitikus 4:15
Levitikus 4:16
Levitikus 4:17
Levitikus 4:18
Levitikus 4:19
Levitikus 4:20
Levitikus 4:21
Levitikus 4:22
Levitikus 4:23
Levitikus 4:24
Levitikus 4:25
Levitikus 4:26
Levitikus 4:27
Levitikus 4:28
Levitikus 4:29
Levitikus 4:30
Levitikus 4:31
Levitikus 4:32
Levitikus 4:33
Levitikus 4:34
Levitikus 4:35
Levitikus 1 / Lev 1
Levitikus 2 / Lev 2
Levitikus 3 / Lev 3
Levitikus 4 / Lev 4
Levitikus 5 / Lev 5
Levitikus 6 / Lev 6
Levitikus 7 / Lev 7
Levitikus 8 / Lev 8
Levitikus 9 / Lev 9
Levitikus 10 / Lev 10
Levitikus 11 / Lev 11
Levitikus 12 / Lev 12
Levitikus 13 / Lev 13
Levitikus 14 / Lev 14
Levitikus 15 / Lev 15
Levitikus 16 / Lev 16
Levitikus 17 / Lev 17
Levitikus 18 / Lev 18
Levitikus 19 / Lev 19
Levitikus 20 / Lev 20
Levitikus 21 / Lev 21
Levitikus 22 / Lev 22
Levitikus 23 / Lev 23
Levitikus 24 / Lev 24
Levitikus 25 / Lev 25
Levitikus 26 / Lev 26
Levitikus 27 / Lev 27