A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Levitikus 31
Ak niekto prináša obetu spoločenstva a ak obetuje z dobytka samca alebo samicu, obetuje Jahvemu zviera bez chyby.
2
Položí ruku na hlavu svojej obety a zabije ju pri vchode do Stanu Stretávania. Potom kňazi, Áronovi synovia, rozlejú krv dookola po oltári.
3
Z tejto obety spoločenstva obetuje časť ako zápalnú obetu Jahvemu: tuk pokrývajúci vnútornosti, všetok tuk, ktorý je na vnútornostiach;
4
obe obličky s tukom, ktorý je na nich a na slabinách, aj vrstvu tuku, ktorú oddelí od pečene a od obličiek.
5
Áronovi synovia to obrátia na oltári na dym na celopale, ktorý je na dreve uloženom na ohni. Toto bude zápalná obeta príjemnej vône Jahvemu.
6
Ak obetuje z drobného dobytka obetu spoločenstva Jahvemu, obetuje samca alebo samicu bez chyby.
7
Ak obetuje baránka, obetuje ho pred Jahvem.
8
Položí ruku na hlavu obety a zabije ju pred Stanom Stretávania, potom Áronovi synovia rozlejú krv dookola po oltári.
9
Z tejto obety spoločenstva obetuje tuk ako zápalnú obetu Jahvemu: celý chvost nech oddelí od chrbtovej kosti, tuk pokrývajúci vnútornosti, všetok tuk, ktorý je na vnútornostiach,
10
obe obličky s tukom, ktorý je na nich a na slabinách, aj vrstvu tuku, ktorú oddelí od pečene a od obličiek.
11
Kňaz obráti túto časť na oltári na dym ako pokrm zápalnej obety Jahvemu.
12
Ak obetným darom je koza, obetuje ju pred Jahvem,
13
položí jej ruku na hlavu a zabije ju pred Stanom Stretávania a Áronovi synovia rozlejú jej krv dookola po oltári.
14
Toto z nej obetuje ako zápalnú obetu Jahvemu: tuk pokrývajúci vnútornosti, všetok tuk, ktorý je na vnútornostiach,
15
obe obličky s tukom, ktorý je na nich a na slabinách, aj vrstvu tuku, ktorú oddelí od pečene a od obličiek.
16
Kňaz tieto časti premení na dym na oltári, ako pokrm, zápalnú obetu príjemnej vône. Všetok tuk patrí Jahvemu.
17
To je trvalý zákon pre všetkých vašich potomkov na všetkých miestach, kde budete bývať: nebudete jesť ani tuk, ani krv.