A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Levitikus 24

1
Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
2
"Prikáž Izraelcom, aby ti priniesli čistý olej vytlačený z olív pre svietnik, aby sa na ňom zapálilo večné svetlo.
3
Áron toto svetlo postaví pred oponu Svedectva v Stane Stretávania. Bude tam natrvalo horieť pred Jahvem od večera do rána. To je trvalé prikázanie pre vaše pokolenia:
4
Áron natrvalo rozloží lampy na čistý svietnik pred Jahveho.
5
Vezmeš jemnú múku a upečieš z nej dvanásť koláčov, každý z dvoch desatín múky.
6
Položíš ich do dvoch radov po šiestich na čistý stôl, ktorý je pred Jahvem.
7
Na každý rad dáš čisté kadidlo. To bude pokrm obetovaný ako pripomienka, obeta pre Jahveho.
8
Budú sa ustavične klásť v každý sobotný deň pred Jahveho. Izraelci ich budú klásť podľa trvalej zmluvy;
9
chleby budú patriť Áronovi a jeho synom, ktorí ich budú jesť na svätom mieste, lebo je to pre neho svätosvätý podiel z Jahveho obiet. Je to trvalý zákon."
10
Raz vyšiel syn istej Izraelky a nejakého Egypťana zo svojho domu medzi Izraelcov a v tábore sa povadil s mužom Izraelcom.
11
Izraelkin syn sa rúhal Menu a preklínal ho. Priviedli ho teda k Mojžišovi. (Matka sa volala Šelomit, Dibriho dcéra z kmeňa Dan.)
12
Dali ho pod dobrú stráž, kým sa o ňom nerozhodne len podľa Jahveho výroku.
13
Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
14
"Vyveď von z tábora toho, ktorý sa dopustil rúhania. Všetci, čo ho počuli, položia svoje ruky na jeho hlavu a celé spoločenstvo ho ukameňuje.
15
Potom takto prehovoríš k Izraelcom: Každý človek, ktorý preklína svojho Boha, ponesie ťarchu svojho hriechu.
16
Kto sa rúhal Jahveho menu, musí zomrieť, celá pospolitosť ho ukameňuje. Či je to cudzinec, alebo domorodec, umrie, ak sa rúha tomu Menu.
17
Ak nejaký človek zabije ľudskú bytosť, nech je to ktokoľvek, musí zomrieť.
18
Kto zabije zviera, musí zaň dať náhradu: život za život.
19
Ak nejaký človek poraní svojho krajana, urobia mu to isté, čo on urobil:
20
zlomeninu za zlomeninu, oko za oko, zub za zub. Taká ujma, akú spôsobil inému človeku, dostane sa aj jemu:
21
kto zabije nejaké zviera, musí ho nahradiť, a kto zabije človeka, musí zomrieť.
22
Rozsudok bude rovnaký pre cudzinca ako pre domorodca, lebo ja som Jahve, váš Boh."
23
Keď Mojžiš takto prehovoril k Izraelcom, vyviedli rúhača z tábora a ukameňovali ho. Tak Izraelci splnili to, čo Jahve prikázal Mojžišovi.
Levitikus 24:1
Levitikus 24:2
Levitikus 24:3
Levitikus 24:4
Levitikus 24:5
Levitikus 24:6
Levitikus 24:7
Levitikus 24:8
Levitikus 24:9
Levitikus 24:10
Levitikus 24:11
Levitikus 24:12
Levitikus 24:13
Levitikus 24:14
Levitikus 24:15
Levitikus 24:16
Levitikus 24:17
Levitikus 24:18
Levitikus 24:19
Levitikus 24:20
Levitikus 24:21
Levitikus 24:22
Levitikus 24:23
Levitikus 1 / Lev 1
Levitikus 2 / Lev 2
Levitikus 3 / Lev 3
Levitikus 4 / Lev 4
Levitikus 5 / Lev 5
Levitikus 6 / Lev 6
Levitikus 7 / Lev 7
Levitikus 8 / Lev 8
Levitikus 9 / Lev 9
Levitikus 10 / Lev 10
Levitikus 11 / Lev 11
Levitikus 12 / Lev 12
Levitikus 13 / Lev 13
Levitikus 14 / Lev 14
Levitikus 15 / Lev 15
Levitikus 16 / Lev 16
Levitikus 17 / Lev 17
Levitikus 18 / Lev 18
Levitikus 19 / Lev 19
Levitikus 20 / Lev 20
Levitikus 21 / Lev 21
Levitikus 22 / Lev 22
Levitikus 23 / Lev 23
Levitikus 24 / Lev 24
Levitikus 25 / Lev 25
Levitikus 26 / Lev 26
Levitikus 27 / Lev 27