A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Levitikus 23

1
Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
2
"Prehovor k Izraelcom; povieš im: (Jahveho slávnosti, ku ktorým ich zvoláte, sú tieto moje sväté zhromaždenia.) Toto sú moje slávnosti:
3
Po šesť dní sa bude pracovať, ale siedmy deň bude dňom úplného odpočinku, dňom svätého zhromaždenia, keď nebudete konať nijakú prácu. Je to Jahveho sobota na všetkých miestach, kde budete bývať.
4
Toto sú Jahveho slávnosti, sväté zhromaždenia, na ktoré budete zvolávať Izraelcov v určený čas:
5
V prvom mesiaci, štrnásteho dňa mesiaca podvečer je Jahveho Pascha
6
a pätnásteho dňa toho istého mesiaca je sviatok Nekvasených chlebov pre Jahveho. Po sedem dní budete jesť nekvasené chleby.
7
Prvého dňa budete mať sväté zhromaždenie; nebudete konať nijakú služobnú prácu.
8
Po sedem dní budete prinášať Jahvemu obetu. Siedmeho dňa, v deň svätého zhromaždenia, nebudete konať nijakú služobnú prácu."
9
Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
10
"Prehovor k Izraelcom; povieš im: Keď vstúpite do krajiny, ktorú vám dávam, a budete v nej robiť žatvu, prvý snop zo svojej žatvy prinesiete kňazovi.
11
On ho obetuje pohybom predkladania pred Jahvem, aby ste získali priazeň. Kňaz ho obetuje ako celopal nasledujúci deň po sobote
12
a v deň, keď vykonáte toto predkladanie, obetujete Jahvemu ako celopal bezchybného jednoročného baránka.
13
K tomu ako pokrmovú obetu dve desatiny efy jemnej múky zamiesenej olejom ako zápalnú obetu príjemnej vône Jahvemu; liatou obetou bude štvrtina hinu vína.
14
Pred týmto dňom, pokiaľ neprinesiete obetný dar svojmu Bohu, nebudete jesť chlieb, pražené klasy, ani pečený chlieb. To je trvalý zákon pre vaše pokolenia, nech by ste bývali kdekoľvek.
15
Od prvého dňa po sobote, odo dňa, keď prinesiete predkladaný snop, budete počítať sedem plných týždňov.
16
Napočítate päťdesiat dní a deň po siedmej sobote, a vtedy obetujete Jahvemu novú pokrmovú obetu z nového obilia.
17
Zo svojich príbytkov prinesiete dva chleby na obetu predkladania z dvoch desatín jemnej múky, upečené s kvasom, ako prvotiny Jahvemu.
18
Okrem chleba obetujete sedem bezchybných ročných baránkov, jedného býka a dva barany na celopal Jahvemu s príslušnou pokrmovou a liatou obetou ako zápalnú obetu príjemnej vône Jahvemu.
19
Obetujete tiež jedného capa na obetu za hriech a dvoch jednoročných baránkov na obetu spoločenstva.
20
Kňaz ich obetuje pohybom predkladania Jahvemu s chlebom prvotín. Spolu s dvoma baránkami sú to veci zasvätené Jahvemu, ktoré pripadnú kňazovi.
21
V ten istý deň zvoláte zhromaždenie; bude to pre vás sväté zhromaždenie, nebudete konať nijakú služobnú prácu. To je trvalý zákon pre vaše pokolenia, kdekoľvek by ste bývali.
22
Keď budete žať úrodu vo svojej krajine, nezožneš svoje pole až po okraj a nebudeš zbierať klasy po svojej žatve. Necháš ich chudobnému a cudzincovi. Ja som Jahve, váš Boh."
23
Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
24
"Prehovor k Izraelcom, povedz im: Prvý deň siedmeho mesiaca bude pre vás dňom odpočinku, vyhlásený trúbením, svätým zhromaždením.
25
Nebudete konať nijakú služobnú prácu a Jahvemu prinesiete obetu."
26
Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
27
"Ďalej desiaty deň tohto siedmeho mesiaca je Deň zmierenia. Vtedy budete mať sväté zhromaždenie. Budete sa postiť a Jahvemu prinesiete obetu.
28
V ten deň nebudete konať nijakú prácu, lebo je to Deň zmierenia, keď sa na vás vykoná obrad, zmierenie pred Jahvem, vaším Bohom.
29
Každý, kto sa v ten deň nebude postiť, bude vylúčený zo svojho ľudu.
30
A každého, kto bude v ten deň konať nejakú prácu, vyhubím spomedzi jeho ľudu.
31
Nebudete konať nijakú prácu, to je trvalý zákon pre vaše pokolenia, kdekoľvek budete bývať.
32
Bude to pre vás deň úplného odpočinku. Budete sa postiť. Večer desiateho dňa mesiaca od večera do druhého večera nebudete pracovať."
33
Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
34
"Prehovor k Izraelcom, povedz im: Od pätnásteho dňa tohto siedmeho mesiaca bude po sedem dní sviatok Stanov Jahvemu.
35
Prvý deň, v deň svätého zhromaždenia, nebudete konať nijakú služobnú prácu.
36
Po sedem dní budete prinášať Jahvemu obetu. Na ôsmy deň budete mať sväté zhromaždenie, prineste Jahvemu obetu. Je to deň zhromaždenia, nebudete konať nijakú služobnú prácu.
37
Toto sú Jahveho slávnosti, na ktoré budete zvolávať Izraelcov, sväté zhromaždenia, určené, aby ste Jahvemu prinášali zápalné obety, celopaly, pokrmové obety, krvavé a liate obety podľa predpisu na každý deň
38
okrem Jahveho sobôt, darov, vašich sľubov a dobrovoľných venovaní, ktoré prinesiete Jahvemu.
39
Ďalej v pätnásty deň siedmeho mesiaca, keď zoberiete úrodu zeme, budete po sedem dní sláviť Jahveho sviatok. Prvý a ôsmy deň budú dňami odpočinku.
40
V prvý deň si zoberiete ovocie, z najkrajších stromov palmové ratolesti, konáre hustolistých stromov a vŕb a po sedem dní sa budete veseliť pred Jahvem, svojím Bohom.
41
Tak po sedem dní v roku budete sláviť Jahveho sviatok. To je trvalý zákon pre vaše pokolenia. Tento sviatok budete sláviť v siedmom mesiaci.
42
Sedem dní budete bývať v stanoch. Všetci rodení Izraelci budú bývať v stanoch,
43
aby vaši potomkovia vedeli, že ja som dal Izraelcom bývať v stanoch, keď som ich viedol z Egyptskej krajiny. Ja som Jahve, váš Boh."
44
A Mojžiš opísal Izraelcom Jahveho slávnosti.
Levitikus 23:1
Levitikus 23:2
Levitikus 23:3
Levitikus 23:4
Levitikus 23:5
Levitikus 23:6
Levitikus 23:7
Levitikus 23:8
Levitikus 23:9
Levitikus 23:10
Levitikus 23:11
Levitikus 23:12
Levitikus 23:13
Levitikus 23:14
Levitikus 23:15
Levitikus 23:16
Levitikus 23:17
Levitikus 23:18
Levitikus 23:19
Levitikus 23:20
Levitikus 23:21
Levitikus 23:22
Levitikus 23:23
Levitikus 23:24
Levitikus 23:25
Levitikus 23:26
Levitikus 23:27
Levitikus 23:28
Levitikus 23:29
Levitikus 23:30
Levitikus 23:31
Levitikus 23:32
Levitikus 23:33
Levitikus 23:34
Levitikus 23:35
Levitikus 23:36
Levitikus 23:37
Levitikus 23:38
Levitikus 23:39
Levitikus 23:40
Levitikus 23:41
Levitikus 23:42
Levitikus 23:43
Levitikus 23:44
Levitikus 1 / Lev 1
Levitikus 2 / Lev 2
Levitikus 3 / Lev 3
Levitikus 4 / Lev 4
Levitikus 5 / Lev 5
Levitikus 6 / Lev 6
Levitikus 7 / Lev 7
Levitikus 8 / Lev 8
Levitikus 9 / Lev 9
Levitikus 10 / Lev 10
Levitikus 11 / Lev 11
Levitikus 12 / Lev 12
Levitikus 13 / Lev 13
Levitikus 14 / Lev 14
Levitikus 15 / Lev 15
Levitikus 16 / Lev 16
Levitikus 17 / Lev 17
Levitikus 18 / Lev 18
Levitikus 19 / Lev 19
Levitikus 20 / Lev 20
Levitikus 21 / Lev 21
Levitikus 22 / Lev 22
Levitikus 23 / Lev 23
Levitikus 24 / Lev 24
Levitikus 25 / Lev 25
Levitikus 26 / Lev 26
Levitikus 27 / Lev 27